Develerde Zekat

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Develerde Zekat:

Develerde zekat nisabı 5`te 1`dir 5 taneden az olan develerde zekat yoktur 5 adet saime devenin zekatı, üzerinden bir yıl geçince, 9 tane deveye kadar, orta halli bir koyundur 10 devede iki koyun zekat verilir Bu miktar 14 deveye kadar geçerlidir 15`den 19 deveye kadar 3 koyun, 20`den 24`e kadar 4 koyun, 25`den 35 deveye kadar iki yaşına basan bir deve 36`dan 45`e kadar 3 yaşına basan bir deve, 46`dan 60 deveye kadar 4 yaşına basan bir deve, 61`den 75 deveye kadar 5 yaşına basan bir deve, 76`dan 90`a kadar üç yaşına basan 2 deve, 91`den 120 deveye kadar 4 yaşına basan iki deve verilir Bundan sonra 120 deve üzerine her 5 adet ziyade oldukça, 4 yaşına basan iki deveye birer koyun ilave edilir 145 deveye kadar bu böyle devam eder (144 tanede 4 yaşına basan iki deve ile 4 tane de koyun zekat olarak verilir) 145`den 150`ye kadar 4 yaşına basmış iki deve ile, iki yaşına basmış bir deve verilirTam 150 deve olunca, 4 yaşına basmış üç deve verilir Bundan sonra her 5 adet için bir koyun, 4 yaşına basmış üç deveye ilave edilerek verilir 175 deveye kadar bu usul tatbik edilir 175`ten 186`ya kadar 4 yaşına basmış 3 deve ile iki yaşına basmış 1 deve verilir 186`dan 196 deveye kadar 4 yaşına basmış 3 deve ile, 3 yaşına basmış bir deve verilir 196`dan 200`e kadar 4 yaşına basmış 4 deve verilir Böylece 150`den sonraki 50 adette yapılan işlem, 200`den sonra gelen her elli devede tatbik edilir Tek hörgüçlü deve ile çift hörgüçlü deve arasında zekat bakımından fark yoktur

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst