Düşme zaafın peşine, nefsin hevesine elhak yerinme!

Mustafa Cilasun

Sevda, muhabbete hasredilen tavdýr, harý rýzadýr!


Dokunma kalbine naiftir kırılır
Kristalden ziyade zariftir, bir nazar, bir kelam için saçılır
Gönül kitabı hakkıyla okunmalı, asla nefsi yelpazeye bırakılıp sunulmamalı
Hak için sevdasında yol almalı, aşkın sedasıyla arınmalı, ruhunu halin kaptanı yapmalı

Kitab-ıcelil akla hitap eder
İrfan davet ederek, ibretlik hadiseleri gözler önüne serer
İrade sahibi olduğuna hükmeder, hassasiyet için inşirah ve ihsana işaret eyler
Mükelefiyet için müddeti bekler, nesebinden emin olmanı diler, kula kulluğu reddeder

İnsanın gönlü gülmisali açılmalı
Masumiyeti ve sadakatiyle kimseyi müteredditliğe düşürmemeli
Nazar eden her nefese eminlik ilhamını vermeli, zan ve gama düşürmeden serdetmeli
Aşkın en naif farkındalığıyle sukut eyleyip, dert ve şikayetini ortalara kat a sermemeli

Yaratılana hiçbir zaman bahane bulma
Sana cazip gelmeyen ne varsa sır gibi sakla unutma, hikmeti ara
İnsanın urbası temiz olsa ne çıkar, kalbi ve zihni hak ve hakikatten ari olmamalı
Gülmek için bahane arama, düşünmek için her fırsatı muvazene etmek için kolla unutma

Mustafa CİLASUN
 

[TB] Benzer konular

Üst