...Dört Kitabın Manası...

  • Konbuyu başlatan bevadih
  • Başlangıç tarihi
B

bevadih

Guest
Dört kitabın manası bellidir bir Elif'te" demiş Yunus Emre...

Ne güzel, ne derin bir söz.

Dört kitabın manası "bir", hepsinin özü bir...

Yeryüzündeki "ilahi bildiriler" bunlar; döner dolaşır aynı şeyi
anlatırlar.

Onun için "Tevrat ehli" yanlarındaki ile amel etsin, "İncil ehli"
içinde yazanlara uysun, "Furkan ehli" gereğini yerine getirsin der
Kur'an...(Maide; 66, 68).

Bu ne demek?

Yani: "Tevratçılık, İncilcilik, Kur'ancılık yapmayı bırakın. Hepsi de
tek bir şeyi söylüyor. Ezilenlerin, mazlumların, yoksulların,
öksüzlerin feryadı var içinde. Onların sesine kulak verin.
Yahudicilik, Hristıyancılık, Müslümancılık; yani dincilik yapmayı
bırakın. Böyle yapmakla sesinizi yükseklere duyuramazsınız. Ey
yeryüzünün dindarları! "Bir milyar insan hangi suçundan dolayı aç?"
bunu sorun ve harekete geçin. Budur sizden asıl istediğim." demek...

Kur'an el-Kitap tabiriyle Allah indindeki ilmi ve vurgulanan ana
temayı kasteder. El-Kitap, yeryüzünün tozuna toprağına bulanınca
Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an olur... Ete kemiğe bürününce İbrahim, Musa,
Davut, İsa, Muhammed olur...

Eğer siz, bu kitaplardan, yeryüzünün tozunu toprağını, insanda ete
kemiğe bürünüşünü çıkarsanız "sinir sistemini" almış olursunuz. Çünkü
yeryüzünün toprağı olaylar, savaşlar, devrimler, karşı-devrimler,
imparatorluklar, ekonomi-politikler, halklar, düzenler, sınıflar vs.
demektir. İnsanda ete kemiğe bürünüşü de insanoğlunun arayışı, dramı,
acısı, umudu, feryadı, korkusu, hırsı, hüznü, sevici vs. demektir.

Bunlar kitapların sinir uçlarıdır. Bunları alırsanız kitabın sinirleri
gitmiş olur. Nasıl ki insanın sinir sistemi yok edilince duyguları,
tepkileri, öfkeleri, sevinçleri de yok edilmiş olur, geriye et ve
kemik yığını kalır, aynen öyle bu kitapların da sinirlerini yani
hayata, dünyaya, mala, mülke, ekonomi-politiğe dair söylediklerini yok
eder veya tevil ederek yuvarlar, anlaşılmaz, bir şey söylemez, suya
sabuna dokunmaz hale getirirseniz sinirlerini almış, tepkisiz,
duyarsız, öfkesiz hale getirmiş olursunuz. O zaman kitap gerçek hayat
kitabı olmaktan çıkar ve bir tapınak kitabına dönüşerek ölü metin
haline gelir ki dört kitabın da başına gelen bundan başkası değildir.

Tevhid ve şirk bunlarla ilgilidir. Sinirler alınınca, geriye içi boş
bir teoloji ve din tartışması kalır. Mesele Allah'ın varlığını veya
yokluğunu ispat meselesi değildir. "Allah" yeryüzünde neyin ifadesi,
arayışı, öfkesi ve sevinci olarak ele alınıyor onu görebilmektir...

***

Aşağıda dört kitaptan (Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an) derlediğim
metinleri okuduğunuzda el-Kitab'ın sinir sisteminin ne olduğunu
göreceksiniz. Neyi istiyor, neyi arıyor, neye öfkeleniyor, neye
seviniyor hepsini çığlık çığlığa okuyacaksınız...

Tevrat ve İncil'i tasdik edici olarak inen Kur'an, bu çığlığın Arap
dil, tarih ve coğrafya evrenindeki, daha geniş bir bakışla Mezopotamya-
Akdeniz havzasındaki yeniden dile gelişi...

Bu çığlık veya yeniden dile geliş özde bir ve aynı olan mesajı
sürdürmek, sinir sistemlerini çalışır hale getirmek, onu yeniden
canlandırmak değil mi? Bizim şu an yaptığımız yeniden yorumlamalar
bundan başka bir şey mi?

Sadece Tevrat ve İncil değil; yeryüzünde bu sesi yükselten ne kadar
metin varsa, bildiri, şiir, söz varsa hepsini tasdik edici olarak
sürdüren Kur'an'dan bahsediyoruz.

Çünkü Kur'an mazlumların ve ezilenlerin şu gök kubbe altındaki son
dinsel çığlığıdır. Yeryüzünün dindarları bunu bırakıp neden dincilik
yaparlar? 'Benim kitabım senin kitabını, benim dinim senin dinini
döver' kavgasının ne manası var?

Ebu Hanife, kesin tesbit edilmesi halinde Tevrat ve İncil'den kimi
ayetlerin namazda okunabileceği görüşündeydi. 'Çünkü' demişti 'Onlar
da Allah'ın sözleridir.' Kur'an onlarla çelişmez.

Kanımca kastettiği ayetler aşağıdakiler ve benzerleri olmalı.

Bu temel mesajların, Allah'ı, kitabı ve dini kendi tekeline almalarla,
"seçilmiş ırk" veya "kefareten vekalet" gibi tuhaf teolojilerle
üzerinin örtüldüğünü, sinirlerini alındığını, ana caddeden yan yollara
kayıldığını görüyoruz. Oysa ana yol hepsinde de birdi.

Okuyun bakalım, size de tanıdık gelecek mi?

"Dört kitabın" manasının ve bir ve aynı olduğunu kendi gözlerinizle
görün.

***

"Kalk, ya Rab, kaldır elini, ey Tanrı!

Mazlumları unutma!

Neden kötü insan seni hor görsün

İçinden "Tanrı hesap sormaz" desin?

Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün

Yardım etmek için onları izlersin

Çaresizler sana dayanır

Öksüzün yardımcısı sensin

Kötünün, haksızın kolunu kır

Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten

Mazlumların dileğini duyarsın ya Rab!

Yüreklendirirsin onları

Kulağın hep üzerlerinde

Öksüze, düşküne hep hakkını vermek için

Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan..."

(Zebur: 10. Mezmur;12-18).

***

"Korkma biri zenginleşirse

Evinin görkemi artarsa

Çünkü ölünce hiçbir şey götüremez

Görkemi onunla mezara gitmez

Yaşarken kendini mutlu saysa bile

Başarılı olunca övülse bile

Atalarının kuşağına katılacak

Onlar ki asla ışık yüzü görmeyecekler

Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan

Ölüp giden hayvanlar gibi..."

(Zebur: 49. Mezmur; 16-20).

***

"Yoksullardan adaleti esirgemek,

Halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak,

Dulları avlamak,

Öksüzlerin malını yağmalamak için

Haksız karalar alanların,

Adil olmayan yasalar çıkaranların

Vay haline!

Yargı günü uzaklardan

Başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksanız?

Yardım için kime koşacaksanız?

Servetinizi nereye saklayacaksanız?"

(Tevrat; Yeşeya; 10/1-3)

***

"Rab diyor ki:

Toprak yığıp yol yapın

Halkımın yolundaki engelleri kaldırın

Yüce ve görkemli olan

Adı kutsal olan diyor ki:

Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde

Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim

Yüreklerini sevindirmek için

Ezilenlerin yanındayım..."

(Tevrat; Yeşaya; 57/14-15

***

"Diyorlar ki oruç tuttuğumuzu niye görmüyor

İsteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun?

Bakın, oruç tuttuğunuz gün

Keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz.

Orucunuz kavgayla, çekişmeyle

Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor.

Bugünkü gibi oruç tutmakla

Sesinizi yükseklere duyuramazsınız.

İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz?

İnsanın isteklerini denetlediği gün böyle mi olmalı?

Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı?

Siz buna mı oruç,

Rabb'i hoşnut eden gün diyorsunuz?

Benim istediğim oruç;

Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek

Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak

Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?

Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?

Barınaksız yoksulları evinize alır

Çıplak gördüğünüzü giydirir

Yakınlarınızı gözetirseniz

Işığınız tan yeri gibi ağıracak

Çabucak şifa bulacaksınız

Doğruluğunuz önünüzden gidecek

Rabb'in yüceliği artçınız olacak

O zaman yardım çağrılarınızı Rab cevaplayacak

Feryat ettiğinizde "İşte buradayım" diyecek

Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya,

Kötü konuşmalara son verirseniz,

Açlar uğruna kendinizi feda eder,

Yoksulların ihtiyaçlarını karşılarsanız,

Işığınız karanlıkta parlayacak,

Karanlığınız öğlen gibi olacak!

Rabb her zaman size yol gösterecek,

Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek.

İyi sulanmış bahçe gibi,

Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.

O zaman Rab'den zevk alacaksanız.

Halkınız eski yıkıntıları onaracak,

Geçmiş kuşakların temelleri üzerine

Yeni yapılar dikeceksiniz.

"Duvardaki gedikleri onaran,

sokakları oturulacak hale getiren" denecek sizlere

Bunu söyleyen Rab'dir."

(Tevrat: Yeşaya; 58/3-14)

***

"Ey Sodom yöneticileri!

Rab'in söylediklerini dinleyin

Ey Gomora halkı!

Tanrımız'ın yasasına kulak verin

Kurbanlarınızın sayısı çokmuş

"Bana ne" diyor Rab

Yakmalık koç sunularına

Besili hayvanların yağına doydum.

Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim

Huzuruma geldiğinizde

Avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden?

Anlamsız sunular getirmeyin artık

Buhurdan iğreniyorum

Kötülük dolu törenlere

Yeni Ay, Şabat Günü kutlamalarına

Ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum

Yeni Ay törenlerinizden

Bayramlarınızdan nefret ediyorum

Bunlar bana yük oldu.

Ellerinizi açıp bana yakardığınızda

Gözlerimi sizden kaçıracağım

Ne kadar dua ederseniz edin dinlemeyeceğim.

Elleriniz kan dolu

Yıkanıp temizlenin

Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin.

Kötülük etmekten vazgeçin.

İyilik etmeyi öğrenin.

Adaleti gözetin.

Zorbayı yola getirin.

Öksüzün hakkını verin.

Dul kadını savunun...

Bunu söyleyen Rab'dir..."

(Tevrat; Yeşaya; 1/10-20)

***

"Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin

Burada güve ve pas onları yeyip bitirir

Hırsızlar da girip çalar

Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin

Orada ne güve ne pas onları yeyip bitirir

Ne de hırsızlar girip çalar

Hazineniz neredeyse

Yüreğiniz de orada olacaktır...

Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez

Ya birinden nefret edip öbürünü sever

Ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür

Siz hem Tanrı'ya

Hem de paraya (mamon) kulluk edemezsiniz!

Size şunu söylüyorum:

'Ne yeyip içeceğiz' diye canınız için,

'Ne giyeceğiz' diye bedeniniz için kaygılanmayın.

Can yiyecekten beden de giyecekten önemli değil mi?

Gökte uçan kuşlara bakın!

Ne eker, ne biçer

Ne de ambarlara yiyecek biriktirirler.

Tanrı yine de onları doyurur

Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Hangi biriniz kaygılanmakla

Ömrünü bir dakika uzatabilir?

Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz?

Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın!

Ne çalışırlar, ne de ipek eğirirler

Size şunu söylüyorum:

Bütün görkemine karşın

Süleyman bile bunlardan birisi gibi giyinmiş değildi

Öyleyse yarın için kaygılanmayın

Yarının kaygısı yarının olsun

Her günün derdi kendine yeter!"

(İncil; Matta; 6/19-34, Luka; 12/12-36).

***

"Zenginlerden birisi İsa'ya sordu:

'Sonsuz yaşama kavuşmak için

Nasıl bir iyilik yapmalıyım?'

İsa dedi: 'İyi olan yalnızca birisi var

Sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsan

O'nun buyruklarını yerine getir.'

'Hangi buyrukları' dedi adam.

Dedi ki: 'Adam öldürmeyeceksin!

Zina etmeyeceksin!

Çalmayacaksın!

Yalan yere tanıklık etmeyeceksin!

Annene babana saygı göstereceksin!

Komşunu kendin gibi seveceksin!'

Zengin 'Bunları gençliğimden beri yapıyorum' dedi.

Dedi ki: 'Git, üzerindeki malları sat,

parasını yoksullara ver.

Böylece göklerde hazinen olur

Sonra gel beni izle.'

Adam hızla oradan uzaklaştı..."

(İncil; Matta: 10/17-31, Luka: 18/18-30)

***

"İsa Yaruşalim'e gitti.

Tapınağın havlusunda sığır,

Koyun ve güvercin satanları,

Ve para bozduranları gördü.

Hepsini tapınaktan kovaladı.

Para bozanların paraları döküp

Masalarını devirdi.

Şöyle bağırıyordu:

Tanrı evini haydut inine çevirdiniz

Pazar yeri yaptınız. Yıkın şu tapınağı!

Üç günde yeniden yapacağım..."

(Matta; 21/12-13, Markos; 11/15-17, Luka; 19-45-46).

***

"Bilir misin, nedir zor olan?

Boyunduruk altındakileri salıvermek...

Zor zamanda vermek...

Öksüzün başını okşamak...

Düşmüşün elinden tutmak...

İman etmek...

Göçlüklere göğüs gerip acıları paylaşmak;

Sevgi ve merhamet yumağı olmak..."

(Kur'an; Beled; 9-18).

***

"İyilik, yüzlerinizi doğuya veya

batıya çevirmeniz değildir.

Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe,

Meleklere, Kitaba ve peygamberlere inanmanız,

O çok sevdiğiniz mallarınızdan,

Yakınlar, öksüzler, ihtiyaç sahipleri,

Yolu kesilmişler, düşürülmüşler,

Boyunduruk altındakiler için vermeniz,

Can-ı gönülden namaz kılmanız,

İhtiyaçtan fazla olanı vermeniz,

Sözünüzün eri olmanız,

Güçlüklere göğüs germenizdir.

İşte bunlardır sözü namus bilenler!

İşte bunlardır Allah bilinciyle yaşayanlar!"

(Kur'an; Bakara; 177).

***

"Bir zenginlik yarışıdır

Oyalanıp duruyorsunuz.

Mezarlarınıza girinceye kadar

Süren bir oyun ve oynaş...

Fakat hayır! Yakında bileceksiniz.

Fazla uzak değil; çok yakında bileceksiniz.

Evet, daha derinden bakabilseydiniz,

Bir ateş çemberine doğru

Yuvarlanmakta olduğunuzu görürdünüz.

Kendi gözlerinizle onu apaçık göreceksiniz.

O gün her nimetten

Tek tek sorgulanacaksanız..."

(Kur'an: Tekasür; 1-8)

***

"Yalancı (sahte) din nedir

Haber vereyim mi (gördün mü?)

Öksüzü hor görür

Yoksulun halinden anlamaz

(Üstelik namaz kılar ki)

O namaz kılanların vay haline!

O kuru kuruya yatıp kalkanların vay haline!

Çünkü gösteriş yapıyorlar,

En küçük yardıma bile yanaşmıyorlar."

(Kur'an; Maun; 1-7)

***

"Firavun yeryüzünde büyüklük taslamış

Ve halkını sınıflara ayırmıştı.

Onlardan bir grubu ezmek istiyordu.

Oğullarına kurbanlık muamelesi yapıyor,

Kadınlarını hayasızlığa zorluyor,

Sürekli terör estiriyordu.

Biz ise

Yeryüzünde ezilenlere lütufta bulunmak,

Onları önderler yapmak,

Ve Firavun'un yerine geçirmek istiyorduk.

Onları yeryüzünde işbaşına getirmek suretiyle

Firavun, Haman ve ordularına

Korktuklarının başlarına geleceğini

Gösterelim istiyorduk..."

(Kur'an; Kasas; 4-6)

***

Yunus ne güzel söylemiş: "Dört kitabın manası bellidir bir Elif'te...

Sadece dört kitabın mı?

Bütün suhufların, ilahi bildirilerin, metinlerin manası bellidir bir
Elif'te...

Ey yeryüzünün dindarları!

Kitabın anasıdır bunlar, yan yollardan çıkın, ana yola dönün!

İster Rahman deyin, İster Allah...

İster El deyin, ister Enlil...

İster Yehova deyin, ister Ahura-Mazda...

İster Tao deyin, ister Tengri...

İster Zeus deyin, ister Krişna...

İster Ha diye yazın ister Sad

İster Vav diye kıvırın ister Nun

Hepsinde Elif var.

Bize seslenen evrenin ruhu birdir.

Yerlerin ve göklerin nuru birdir.

Bize çokluk görünen vahdet birdir.

Bütün güzel isimler (Esma'ul-Hüsna) O'nundur.

İyiye, güzele, doğruya dair ne varsa O'ndandır.

Adalete ve merhamete dair bütün sesler O'ndandır.

Öksüzün, yoksulun, ezilenin, mazlumun çığlığıdır O.

Zebur olur, Tevrat olur, İncil olur, Kur'an olur.

Dört bin kitaptan da gelse tanırsınız O'nu.

Ummu'l-Kitap (Kitabın anası) birdir.

Her öksüze "Yavrum!" diye seslenir.


İHSAN ELİAÇIK
 

[TB] Benzer konular

Üst