Dört HaLifenin Son AnLarı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Dört halifenin son anları ,

Hz Ebu Bekir, ölüm döşeğinde iken, ziyaretine gelip öğüt

isteyenlere şöyle nasihat etti:

(Allahü teala size fetih kapılarını açacaktır İhtiyacınızdan fazla

dünyaya sarılmayın! Sabah namazını kılan Allah’ın himayesindedir)

Hastalığı ağırlaşıp iyileşmesinden ümit kesilince, yerine birisini

halife tayin etmesini istedikleri zaman

Hz Ebu Bekir buyurdu ki:

(Size halife olarak Ömer’i seçtim Yarın ahirette “İnsanların en

hayırlısını onların başına halife tayin ettim” derim)


Sonra da halife seçtiği Hz Ömer’e buyurdu ki:

(Bil ki Allahü tealanın insanlar üzerinde hakları vardır Gündüz

yapılması gereken ibadetin gece, gece yapılması gereken ibadetin de

gündüz yapılmasını kabul etmez Farz borçlarını ödemedikçe, o

farzla ilgili nafileleri kabul etmez Kıyamet gününde mizanın ağır

gelmesi için hakka uy ve onu hakim kıl Allahü tealanın, rahmet ve

azab ayetlerini bir arada bildirmesinin sebebi, kulun, korku ile ümit

arasında olması içindir Bu vasiyetime uyarsan, ölümden daha sevgili

bir şeyin olmaz Bunlara uymazsan ölümden kötü bir şeyin olmaz

Halbuki ölüm muhakkak seni bulacaktır)

[Hadis-i şerifte de, (Farz borcu olan, kazasını ödemedikçe, Allah,

onun nafile namazlarını kabul etmez) buyuruldu Peygamberlerden

sonra insanların en üstünü olan Hz Ebu Bekir de Peygamber

aleyhisselamın bildirdiğini söylemişti Farzlarla beraber kılınan

sünnetlerin de nafile namaz demek olduğu bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır (Cevhere)]

Hz Ömer, sabah namazına duracağı an, Ebu Lü’lü isimli kafir bir

köle, bıçakla saldırdı Yakalamak isteyenleri de bıçakladı

Kaçamıyacağını anlayınca bıçağı kendine sokup intihar etti

Hz Ömer, imamlığa Abdurrahman bin Avf hazretlerini geçirdi O

da, kısa surelerle namazı kıldırdı Hz Ömer, kendisini bıçaklayanın

kim olduğunu sordu Yahudi köle Ebu Lü’lü dediler (Allah’a

hamdolsun ki, beni Müslüman değil de, bir gayrı müslim öldürüyor

Benim ona çok iyiliğim de dokunmuştu) buyurdu Hz Aişe validemize

haber gönderdi (Resulullah ile Hz Ebu Bekir’in yanına defnedilmeme izin verir mi?) diye sordurdu

Hz Aişe, (Burasını kendime ayırmıştım Ömer’i kendime tercih

ederim Oraya defnedin) buyurdu Hz Ömer, (Elhamdülillah benim

için bundan büyük nimet yoktur) dedi Daha sonra altı kişinin ismini

bildirip, (Bunlardan birini halife seçersiniz Halife seçilen zat,

herkese iyilik etsin, gayrı müslimlere iyi davransın) buyurdu Vefat

edince de, Resulullahın yanına defnedildi Hz Ali, (Ömer’den üstün insan kalmadı) buyurdu

Hz Osman, Mısırlı fellahlar tarafından evi sarılınca, birkaç hadis-i şerif bildirdi Bunlardan biri şöyledir:

Peygamber efendimiz, dağda Hz Ebu Bekir, Hz Ömer ve Hz

Osman’la beraber otururken dağ sallandı Resulullah efendimiz, (Ey

dağ, dur, senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehid

vardır) buyurmuştu Hz Osman, bu hadis-i şerifi bildirdikten sonra,

yemin ederek (Ben şehid olacağım) buyurdu Kanlar içinde yatarken

de, (Ya Rabbi müslümanlar arasındaki tefrikayı kaldır) diye üç kere dua etti Daha sonra Allah’ı anarak vefat etti

Hz Ali, sabah namazında İbni Mülcem tarafından kılıçla alnına

vurularak şehid edildi Kufe’de, [Necef’te] medfundur

Hz Ali’nin kızı ve aynı zamanda Hz Ömer’in hanımı olan Hz Ümmi

Gülsüm, olayı duyunca (Babam da, kocam Ömer gibi sabah namazında

suikasde uğradı) dedi Hz Ali, ölmek üzere iken (Yemin ediyorum ki

umduğuma kavuştum) buyurdu Kelime-i şehadet getirerek vefat etti (Radıyallahü anhüm)


Kaynak Dinibilgiler
 

[TB] Benzer konular

Üst