Cum'a, Cenaze, Teravih ve Bayram Namazlarının Kılınışları

  • Konbuyu başlatan mcorcina
  • Başlangıç tarihi
M

mcorcina

Guest
CUMA NAMAZININ KILINIŞI:

Öğle ezanı okununca,

Hemen dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının sünneti gibi kılınır. Yani bütün rekatlarda Fatiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. Son oturuşta "Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, cami' içinde, ikinci ezan okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cema'atin namaz kılması ve konuşması haram olur. Hatib efendi dua ederken, cema'at sesli amin demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması haram olan her şey, hutbe dinlerken de haramdır. Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cema'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet ederken şöyle denilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama""

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır.

Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim edası üzerime olup da henüz üzerimden sakıt olmayan en son öğle namazının farzına.

Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur.; kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Vaktin sünnetine" diye niyet edilir.

Cum'a sahih olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur.
Bundan sonra, Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.


CENAZE NAMAZI
Bir mü’minin vefat ettiğini, haber alan erkeklere, erkek yoksa, kadınlara cenaze namazı farz-ı kifayedir. Cenaze namazı, Allah için namaz ve ölen kimse için duadır. Ehemiyyet vermeyenin imanı gider.
Cenaze namazının şartları

1- Meyyit yani ölü müslüman olmalıdır.

2- Yıkanmış olmalıdır. Yıkanmadan gömülen, üzerine toprak atılmamış ise, çıkarılıp yıkanır, sonra namazı kılınır. Cenazenin ve imamın bulunduğu yerin temiz olması lazımdır.

3- Cenazenin veya bedenin yarısı ile, başının veya başsız yarıdan fazla bedenin, imamın önünde bulunması lazımdır.

4- Cenaze, yerde veya yere yakın, ellerle tutulmuş veya taşa konmuş olmalıdır. Cenazenin başı, imamın sağına, ayağı soluna gelecektir. Tersine koymak günahtır.

5- Cenaze imamın önünde hazır olmalıdır.

Cenaze Namazının Farzları

1- Dört kere tekbir getirmektir.

2- Ayakta kılmaktır.

Cenaze Namazının Sünnetleri

1- Sübhaneke okumak,

2- Salevat yani Allahümme Salli ve Barik okumak,

3- Kendine ve meyyite ve bütün müslümanlara af ve mağfiret için bildirilmiş olan dualardan bildiğini okumak.

Cenaze namazı, cami içerisinde kılınmaz.

Canlı olarak doğduktan sonra ölen çocuğun ismi konur, yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır.

Cenaze taşınacağı zaman, tabutun dört kolundan tutulur. Önce cenazenin baş tarafı sağ omuza, sonra ayak tarafı sağ omuza, sonra baştarafı sol omuza, sonra ayak tarafı sol omuza konmak suretiyle her birinde onar adım taşınır. Kabire varıldığı zaman cenaze omuzlardan yere indirilmedikçe oturulmaz. Defnedilirken işi olmıyanlar otururlar.

Cenaze namazı nasıl kılınır

Cenaze namazının dört tekbirinden her biri, bir rek’at gibidir. Dört tekbirin yalnız birincisinde eller kulaklara kaldırılır. Sonraki üç tekbirde eller kaldırılmaz.

1- Önce niyet edilip ilk tekbir alınıp, iki el bağlanınca “Sübhaneke” okunur ve okunurken “vecelle senaüke” de denir. Fatiha okunmaz.

2- İkinci tekbirden sonra, teşehhüdde otururken okunan (salevat)lar, ya’ni (Allahümme salli) ve (Barik) duaları okunur.

3- Üçüncü tekbirden sonra, cenaze duası okunur. Cenaze duası yerine “Rabbena atina...” veya yalnız “Allahümmağfir leh” demek veya dua niyetiyle “Fatiha-i şerifeyi” okumak da olur.

4- Dördüncü tekbirden sonra, hemen sağa ve sonra sola selam verilir. Selam verirken, cenazeye ve cemaate niyet edilir.

İmam yalnız dört tekbiri ve iki omuza selamı, yüksek sesle söyler, diğerlerini içinden okur.

Cenaze namazı, kılındıktan sonra, tabutun yanında dua etmek caiz değildir. Mekruh olur.


TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI
20 rek'attır.

Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnettir. Yirmi rek’attir. Ramazan-ı şerifin her gecesinde kılınır. Cemaat ile kılınması sünnet-i kifayedir. Vakti yatsı namazından sonra ve vitrden öncedir. Vitirden sonra da kılınabilir. Mesela, Teravih namazının bir kısmına yetişip, imamla vitr namazını kılan kimse, teravih namazından, yetişip kılamadığı rek’atları, vitirden sonra kılar. Vitir namazı, yalnız Ramazan ayında cemaat ile kılınır.
Kılınmayan teravih namazı kaza edilmez. Kaza edilirse, nafile olur. Teravih olmaz.

Teravih nasıl kılınır

Teravih namazını ikişer rek’at olmak üzere, on selamla ve her dört rek’at sonunda bekleyip tesbih yaparak kılmak müstehabdır. Teravih namazı cemaatsiz yalnız olarak kılındığında; iki rekatte bir selam verildiğinde sabah namazının sünneti gibi, dört rek'atte bir selam verildiğinde ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Cemaatle dört rekatte bir selam verilerek kılındığında, ikindi ve yatsı namazlarının ilk dört rek'atlık sünneti gibi kılınır, ya’ni ilk oturuşta salli barik okunur, üçüncü rekatte kalkıldığında sübhaneke okunur. Kaza borcu olan, boş zamanlarında, beş vaktin sünnetleri ve teravih yerine de kaza kılıp, bir an önce, kazaları bitirip, bu namazları kılmağa başlamalıdır.

Teravih namazı cami’de cemaat ile kılınınca, başkaları evde yalnız kılabilir, günah olmaz. Fakat camideki cemaat sevabından mahrum kalır. Evde, bir veya birkaç kişi ile cemaat ile kılarsa, yalnız kılmaktan yirmiyedi kat fazla sevab kazanır. teravih namazına bir defa niyet etmek kafi ise de her iftitah tekbirinde niyet etmek daha iyidir. Yatsıyı cemaatle kılmıyanlar, teravihi cemaat ile kılamaz. Yatsıyı cemaat ile kılmıyan bir kimse, farzı yalnız kılıp, sonra teravihi cemaat ile kılabilir.


BAYRAM NAMAZLARI

Şevval ayının birinci günü fıtır, ya’ni Ramazan bayramının, Zilhiccenin onuncu günü ise, Kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde, güneş doğduktan sonra, iki rek’at bayram namazı kılmak, erkeklere vacibdir.

Bayram namazlarının şartları, Cuma namazının şartları gibidir. Fakat, burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Ramazan bayramında namazdan önce tatlı [hurma veya şeker] yimek, gusül etmek, misvak kullanmak, en iyi elbiseleri giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehabdır.

Kurban bayramı namazından önce bir şey yimemek, namazdan sonra önce kurban eti yimek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça tekbir getirmek müstehabdır.

Bayram namazları iki rek’attir. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz. Ramazan ve Kurban bayramı namazlarının kılınışı aynıdır.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır

1- Önce “Niyet ettim vacib olan bayram namazını kılmağa, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

2- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rüku’a eğilinir.

3- İkinci rek’atta, önce Fatiha ve bir sure okunur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rüku’a eğilinir. Kısaca: iki salla, bir bağla, üç salla, bir eğil! diye ezberlenir.

Teşrik Tekbirleri

Kurban Bayramının arefesi günü, sabah namazından, dördüncü günü ikindi namazına kadar, hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek, kadın herkesin, cemaat ile kılsın, yalnız kılsın, farz namazından sonra selam verir vermez, bir kere “Teşrik tekbir”ini okuması vacibdir.

Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan sonra veya konuştuktan sonra, okumak lazım değildir.

İmam tekbiri unutursa, cemaat terk etmez. Erkekler, yüksek sesle okuyabilir. Kadınlar yavaş söyler.

Teşrik Tekbiri:

“ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LA İLAHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLAHİLHAMD”.
 

[TB] Benzer konular

Üst