Cennetin Anahtarı Namaz...

Cennetin anahtarı namaz


İslam’ın şartlarından biri de namaz kılmaktır. Resulullah Efendimizin (sav) bildirdiğine göre:

"Namaz dinin direğidir".

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır:

"Namaz mü’minler üzerine vakitleri belli bir farz olmuştur"

(Nisa, 103).

Hadis-i Şeriflerde namaz ile ilgili hususlar şu şekilde belirtilmektedir.

"Beş vakit namaz vardır ki Allah Teâlâ onları kullarına farz kılmıştır. Bu namazların hakkını hafife almayarak ve hiç birini zâyi etmeyerek edâ eden kimse için, cennete girmesi hususunda Allah’ın va’di vardır. Bu beş vakit namazı edâ etmeyen kimse içinse Allah nezdinde herhangi bir va’d yoktur. Allah onu dilerse azaba dûçâr eder; dilerse de cennete dâhil eyler"

(Ebu Dâvud, Nesâî, İbn Mâce ve İbn Hibban-Ubâde b.Sâmit’ten).

Hz. Peygamber, ‘Beş vakit namaz tıpkı herhangi birinizin kapısının önünden akan gür ve tatlı bir nehir gibidir. Bu kişi günde beş vakit, kapısının önünden akan bu nehre dalarak yıkansa, acaba sizce bedeninde kirden iz kalır mı?’ dedi. Ashab ‘Hayır ey Allah’ın Râsûlü! Hiç birşey kalmaz’ deyince de şöyle buyurdu: "İşte suyun kiri götürmesi gibi, beş vakit namaz da insanın bütün günahlarını siler süpürür"..

(Müslim, (Câbir’den); Müslim ve Buhârî, (Ebu Hüreyre’den)

"Kişi büyük günahlardan sakındığı takdirde, beş vakit namaz, aralarda vaki olan küçük günahların kefareti olur" (Müslim, (Ebu Hüreyre’den)

"Biz müslümanlarla münafıklar arasındaki fark, yatsı ve sabah namazlarına devam etmektedir; çünkü münafıklara bu iki namazı (cemaatla kılmak) ağır gelmektedir".

(İmam Mâlik, (Said b. Müseyyeb’den mürsel olarak)

"Allah huzuruna, namazı zayi ettiği halde gelen bir kimsenin iyiliklerinin hiç birisine önem verilmez". (Taberânî, el Evsat, (Enes’den)

"Namaz, dinin direğidir. Kim namazı terkederse dini yıkmış olur".

(Beyhakî, Şuab’ul-İman, (Hz. Ömer’den zayıf bir senedle)

Hz. Peygamber ‘Hayırlı amellerin hangisi daha üstündür?’ sorusuna

‘Vaktinde kılınan namazdır’ diye cevap vermiştir. (Buhârî ve Müslim, (İbn Mes’ud’dan).

"Beş vakit namaz, abdestlerini ikmâl ederek ve vakitlerini gözeterek edâ eden kimse için, kıyamet gününde delil ve nûr olur. Onları, zayi ederek terkedenler ise, Firavun ve Hâmân ile haşrolunur".

(İmam Ahmed ve İbn Hibban, (Abdullah b. Amr’dan).


 

[TB] Benzer konular

D

denge

Guest
Ynt: Cennetin Anahtarı Namaz...

Allahü teala namazı hakkıyla kılanlardan eylesin

Allah razı olsun liprade
 
Üst