Cenneti Nasıl Hak Ederiz?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
"Cenneti nasıl hak ederiz?"

Rabbimizin emirlerini yerine getirmek kul olmamızın bir gereğidir İnsan olarak yaratılmış olmanın ve dünyaya gönderilmemizin bir gayesidir

İnsanda var olan bütün kabiliyetler ve duygular ibadete uygun bir şekilde yaratılmıştır

Mesela, her türlü ibadeti içinde bulunduran namaz, vücudun bütün azalarıyla kılınır Bütün organlarımızın namazın hareketleriyle yakından ilgisi vardır

Bir fabrikada iş gören bütün makineler belli bir üretimin gerçekleşmesi amacı için kurulmuştur Bu makineler tam yerli yerinde kullanıldığı zaman bu gaye gerçekleşmiş olur

Bunun gibi insana takılan bütün organlar ve duygular da, kendilerine has görevleri yerine getirdikleri zaman yaratılış amacına ulaşmış olurlar

***

Dünyada yaptığımız işlerin ve gördüğümüz hizmetlerin karşılığını dünyada iken alırız Fakat Allah ile kul arasındaki "hizmet" ve "ücret" ilişkileri çok daha farklıdır, daha derindir ve daha geniştir

Rabbimizin emirlerini yerine getirmemiz kulluğumuzun bir gereğidir Ancak yaptığımız hizmetlerin, işlediğimiz ibadetlerin karşılığını istememiz ve hak ettiğimiz iddia etmemiz bu açıdan gerçekçi olmaz, doğru da değildir

Çünkü işlediğimiz ibadetler peşin bir mükafatın başlangıcı değildir Yani ibadet yapmış olmakla hemen bir ücret beklentisi içine girmemek gerekiyor İbadetleri daha önceden verilen nimetlerin bir şükrü olarak yapıyoruz, işliyoruz

Bu açıdan biz ücretimizi Allah'tan peşin olarak almışız Bu ücretleri ibadetlerimizle ödemeye çalışıyoruz1

***

Diğer yandan Yüce Allah, istifademiz için sayıya gelmeyecek çoklukta nimet verdiği gibi, o nimetlerden istifade edebilmek için de birçok kabiliyet ve duyguları ihsan etmiştir

Mesela, gözümüzle göremediğimiz binlerce gizli nimeti ancak düşünmekle anlayabiliriz Bu nimetlerin bir kısmı şöyle:

Yokluktan varlığa çıkmışız, cansız bir varlık olmaktan canlılığa ulaşmışız, bitki olmaktan ruh sahibi bir varlık olmaya yükselmişiz; akıl ve şuurla süslenmişiz, değer biçilemeyecek yeteneklere sahip olmuşuz Bütün bunların yanında bütün bir varlık alemi emrimize verilmiş

İşte, gördüğümüz ve göremediğimiz birçok nimetin içinde yüzüyoruz Böylece ücretimizi peşin almışız Yaptığımız ibadetler ise, verilen bütün bu nimetlere karşı bir teşekkürden öteye geçemiyor

***

Bir işçi, gün boyu çalışır, ancak bir günlük geçimini temin ederken, bir saatlik ibadet ve namaz sonucunda, sonsuz bir cenneti hak olarak görmek, ne kadar gerçekçi olur?

Diğer taraftan "Ben ibadet yapıyorum Öyle ise cenneti hak ettim" diyebilir miyiz?

Bize düşen görev, verilen emirleri yerine getirmekten başka bir şey değildir Bu açıdan Allah'tan bir karşılık isteme hakkımız söz konusu değildir

Cenab-ı Hakk'ın kullarına cenneti ve ahiret mutluluğunu vermesi ve onları ebedi saadetle ödüllendirmesi, sırf O'nun bir lütfu ve bağışıdır

İlk bakışta her ne kadar cennet, amel ve ibadetlerimizin bir karşılığı gibi düşünülse de, aslında Allah'ın özel bir ihsanıdır

Bunun için kul olarak biz, Allah'tan "Mükafatını isterim" demekten öte, "Bağışlamanı beklerim" dememiz daha doğru olacaktır


1 Sözler, (24 Söz, 5 Dal, 3 Meyve)
Mehmet PAKSU
 

[TB] Benzer konular

Üst