Cehennem

  • Konbuyu başlatan Edeb
  • Başlangıç tarihi
E

Edeb

Guest
Allah Teala,kafirler ve şeytanlar hakkında:
"Cehennem onların hepsinin va'd olunan yeri(toplanacağı yer)dir.(el-Hicr:43)buyurmuştur.
Cehennem alt üst yedi tabakadır ve her tabakanın bir kapısı vardır.Vecd sahipleri derler ki"cehennemden bir katre su çıkarıp dağların üzerine koysalar bütün yiyecek ve içecekleri bozulurdu"Cehennemde kafirler için yemişi ateşten meyve ağaçları vardır.Bunlar şeytanların başlarına benzerler.Bunlardan yedikleri vakit boğazlarında tıkanıp kalır ve ağrıdan acı ve leşden daha pis kokuludurlar.
Resul-i Ekrem buyuruyor ki:
-"Cehennem ateşi sizin bu ateşinizden yetmiş derece daha şiddetlidir,çünkü onun yakacağı taşdır.
Allah-u Teala:
"Bakara suresi 24.ayette:Yakıtı insanlarla taş olan ateşten sakının"buyurmuştur.
Her kafirin boynuna kükürt taşı bağlanır.Ayrıca bir şeytanla birleştirilir ve cehenneme atılır.Kükürt taşı olmasının da beş sebebi vardır:
Tez yanar,
geç söner,
pis kokar,
harareti fazla,
insanın gövdesine yapışır,kopmaz.
Nakledildiğine göre,Resul-i Ekrem,Cebrail a.s 'a:
-"Ya Cebrail,cehennemi bana anlat",buyurdu.
Cebrail as.:
-"Ya Resulallah,cehennem kapkara bir yerdir.İçi öyle ateşle doludur ki,bu ateşin bir zerresini dünyaya getirip yer ile gök arasına assalar,onun hararetinden ve pis kokusundan bütün canlılar helak olurdu.
Cebrail as.'dan bu sözleri dinleyen Resul-i Ekrem,Cebrail as'ı da ağlatacak şekilde ağladı ve ona:
-"Sen niçin ağlıyorsun"diye sordu.
Cebrail as:
-"Allah'ın mekrinden nasıl emin olabilirim,ben de O'nun azabından korkarım,dedi.
Resul-i Ekrem
-"Cebrail bile Allah korkusundan ağlarken,asilerin aldırış etmemeleri şaşılacak şeydir,mal ve sıhhatlerine mi güveniyorlar?"buyurdu.
Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre,cehennemin ağzından dibine kadar yetmiş yıllık yol var,Gayya kuyusu da onun altındadır.
İbn-i Abbas ra.diyor ki:
-"Gayya,cehennemde öyle bir vadidir ki,cehennemin bütün dereleri onun şiddetinden Allah'a sığınırlar.Burasını Allah Teala zina ve livata edenlerle,riba yiyenlere,anne ve babasına isyan edenlere,yalancı şahidlere ayırmıştır;onlara burada azab edilecektir.Cehennemin bütün kan ve irinleri buraya akar.
Ka'bü'l-Ahbar,bu derenin çok derin ve çok yüksek,hararetli olduğunu,Behim adında bir kapısı bulunduğunu,cehennemin soğumaya yüz tuttuğu vakit,o kapının açılıp bu kuyudan sıcaklık aldığını söylemiştir.
 

[TB] Benzer konular

Üst