Biyocoğrafya

  • Konbuyu başlatan Resulehasret
  • Başlangıç tarihi
R

Resulehasret

Guest

Biyocoğrafya, konusunun geniş olması nedeniyle Coğrafaya'nın dışında Botanik (bitki bilimi), Zooloji (hayvan bilimi), Ekoloji (çevre bilimi) ve Fizyoloji (canlıların metabolizmasını inceleyen bilim)bilimlerinden de yararlanmaktadır.

Buna göre de Biyocoğrafya
1-) Bitki Coğrafyası (vejetasyon coğrafyası)
2-) Hayvan coğrafyası (zoocoğrafya)

olmak üzere ikiye ayrılır. Ancak bazı biyocoğrafya konu uzmanları ekoloji bilimini de canlı-çevre ilişkisi açısından bir biyocoğrafya dalı olarak kabul ederler.


Biyocoğrafya araştırmaları yürütülebilmesi için yeryüzü, özellikle kıtalar ve adalar, öbür bölgelerden değişik ama kendi sınırları içinde ortak özellikte bitki ve hayvan varlığını barındıran belirli bölgelere ayrılmıştır.

Biyocoğrafya canlıların genel dağılışını iki seviyede inceler.

1. Sistematik yönden; bu kısım bitki ve hayvan topluluklarını meydana getiren taksonları (sistematik kategorilerini) ayrı ayrı flora (bitki topluluğu) ve faunayı (hayvan topluluğu) sistematik yönden inceler. Örneğin Türkiye'nin çam ağacı florası

2. Ekolojik yönden; burada takson topluluklarının yada bitki ve hayvan gruplarının dünya üzerindeki dağılışları araştırılır.

Biyocoğrafya ile ilgili terimler

1- ) Biyosfer

Yerküre ve atmosferin arasında canlıların yaşadığı bölümü oluşturan yani okyanus tabanından atmosferde 10 km yüksekliğe uzanan alanda canlı yaşam olanağı bulunan su, toprak ve hava tabakasını kapsayan alandır.

2- ) Biyota
Belirli bir kıta, bölge, alan veya ortamdaki bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar dahil organizmaların tümüne denir.

3- ) Flora

Belirli bir coğrafik bölge veya ortamdaki bitkilerin tümüne denir. Örneğin Türkiye florası dendiğinde Türkiye'de yetiştirilebilen bütün bitki türleri akla gelmelidir.

4-) Fauna
Belirli bir coğrafik bölge veya ortamdaki hayvanların tümüne denir. Floranın hayvanlar için kullanılan topluluk adıdır.

5- )Habitat
Bir bitki veya hayvanın doğal ve normal şekilde yaşadığı alan veya çevreye denir. Bir hayvanın veya bitkinin yaşayabildiği, büyüye bildiği, üreye bildiği yani kısacası tüm yaşam koşulları için uygun olan ortam, çevredir.

6- ) Ekosistem

Abiyotik "cansız" (toprak,su,hava,sıcaklık,iklim vs.) ve biyotik "canlı" (üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar) faktörlerin oluşturduğu canlı ve cansız çevrenin tamamına denir.
 
Üst