Bir Günahın Büyüklüğü nereden anlaşılır.

  • Konbuyu başlatan ayþegül
  • Başlangıç tarihi
A

ayþegül

Guest
Günahın büyüklüğü onunla ilgili ısrar ve tehdit şeklinde gerçekleşen yasaklamanın şiddetinden anlaşılır.büyük günahlar hakkında ileri sürülen diğer görüşlerin mahiyeti ve ne gibi bir duruma sahip oldukları ortaya çıkar. Bu görüşlerin sayısı çoktur. Onların bazıları şunlardan ibarettir.

1- Büyük günahlar, Allahın ahirette onlarla ilgili azaplarını ilan ettiği ve dünyada da haklarında had cezası belirlediği günahlardır.
Bu görüşe yapılacak itirazımız şudur. Bilindiği gibi küçük bir günahı tekrar tekrar işlemenin kendisi de büyük günahlardandır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.a) şöyle buyurmuştur.Tövbe etmekle büyük günah, tekrar tekrar işlemekle küçük günah olmaz.Bu hadis nakledilen sahih bir hadistir. Oysa şeriat tekrar tekrar küçük günah işleme suçu için herhangi bir had cezası belirlemiş değildir. Kafirleri dost edinmek ve faizcilik de Kuranda yasaklanan en büyük günahlardandırlar, ama onlara ilişkin bir had cezası belirlenmemiştir.

2- Büyük günah, yüce Allahın Kuranda cehennem ateşi ile cezalandıracağını ilan ettiği günahlardır. Bu görüşü savunanların bazıları Kurana sünneti de ekliyorlar.
Bu görüşe yönelik itirazımız şudur. Bunun tersinin genel hüküm olduğuna ilişkin bir delil yoktur. Yani Kuranda veya Kuran ile sünnette cehennem ile cezalandırılacağı ilan edilmeyen her günahın küçük günah olduğunu söyleyemeyiz.

3- Büyük günah, dini hafife alma, onu umursamama mesajı veren her günahtır. Bu görüş İmamul Haremeyn tarafından ileri sürülmüş ve Fahri Razi tarafından da onaylanmıştır.
Bu görüşe yönelik itirazımız şudur. Bu tutum haddi aşma ve ölçüleri çiğneme göstergesidir ki, o da büyük günahlardandır. Ama böyle bir yaklaşımla yapılmamış bile olsalar, aslında büyük olan günahlar vardır. Yetim malı yemek, evlenilmesi yasak kadınlarla zina yapmak ve gerekçesiz olarak bir mümini öldürmek gibi.selam ve dua ile...
 

[TB] Benzer konular

Üst