Bazen dile geliyor sineden!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
Bir sitem ki
Geliyor sineden…
Sabretsem de işte aksederek!

Bir hayat ki
Hükmün sahibince
Hak tanınmış, bu fırsat verilmiş.

Nasip edilmiş,
Evvel ve ahir öncelenmiş,
Haktan olan belirlenmiş, elçi gönderilmiş

Cihanı arzın
Sükûnu ve saadetinin temini
Bakımından kitabı kebir gönderilmiş

Mutlak uyulması,
Akide birliğinde dirilmesi,
Vahdet için bilenmesi, vuslat için gidilmesi,

Şeytanın
Lanetlenmesi, enelere
Taviz verilmemesi akide olarak
Tayin edilmiş ve böylece yerini almış.

Şirk ve tuğyan
O kadar zikredilmiş ki
Ve sosyolojik olarak sınıflandırılmış

İnsanlığın
Önüne istifade etmesi
Ve ibret alması için ruhuyla senetleşmiş.

Bireyin
Tercih haklarına asla
Müdahale edilmemiş, yalnızca
Meşveret edilerek tebliğ silsilesi takip edilmiş.

İnsan
Bir yaratılan olarak
Cihanın mücerret bir öznesidir.

Ancak
Mükellefiyet prensibine
Sadakat gösterdiği ölçüde de,

Akide birliğini
Muhafaza ettiği müddetçe,
Arzı mekânın efendisi ve en şerefli yaratılanıdır.

Bireyin
Tercihleri konusunda,
İlk yaratılan ve öğretiyle donatılan
Ve bu prensibe sadık kalarak yaşarken…

Zillet ve isyan
Adına ilk müdahale ve vehimler,

İblisten
Gelerek kanaat ve vicdan
Tahribe nefs muarız bırakılıyor!

İnsani
Zafiyeti ağır basan
O güzel can tercihiyle kanmış oluyor!

Yani
İlk asilikten, Hakka
Başkaldırmaktan sonra bu sayede

İkincisi
Devreye konarak,
Melekût âleminden insanlığa geçiyor

Kim tarafından?
Cenabı Hakka o denli sadık
Ve bağlı bulunarak aşk konusunda rakipsiz

Sebep
Üstünlüğü kendinde
Görmesiyle, teslimiyeti gölgelemesidir.

İnsan olarak,
Bu sıfatın kimler tarafından
Verildiğine inanarak bazen içimden geçiyor.

Eğer mükâfat
Ve ceza benim içinse,
Helal ve haram benim için var edilmişse,

Cennet
Ve cehennem
Bunun için sebepse…

Ahirim
Ve zahirim yalnızca
Tek beni ilgilendirecekse…

Kabir,
Arasat, mizan
Yalnızca beni ilgilendirecekse…

Mahşer
Gününde her nefis
Kendi başının çaresine bakacaksa…

Öyleyse
Bırakın Allah aşkına,
Kendi tercihlerimi, hayat felsefemi,

Dilediğim yönde
Tespit ederek yaşamak
İmkânına rahatlıkla vasıl bulunayım…Mustafa CİLASUN
 

[TB] Benzer konular

Üst