Bana Kurban Gerekip Gerekmediğini Nasıl Anlayabilirim?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Bana kurban gerekip gerekmediğini nasıl anlayabilirim?


Soru: Kurban konusunda bu sene zorlanacağımı düşünüyorum Borçlanarak da olsa kurban almalı mıyım? Yoksa kurbanı imkanı müsait olanlar keser, borçlanarak kurban almak gerekmez mi? Bana kurban gerekip gerekmediğini nasıl anlayabilirim?

Cevap: Resul-i Ekrem Efendimiz'in Medine'yi teşriflerinin ikinci senesinden itibaren meşru kılınan kurban, (hali vakti yerinde olan) Müslümanlar için Hanefi'ye göre vacip, diğer mezheplere göre sünnet olarak kabul edilmiş, ekonomik durumu müsait olduğu halde bu mükellefiyetini yerine getirmeyenlerin sevaptan mahrumiyete maruz kalacaklarına da hadis-i şerifte işaret edilerek şöyle buyrulmuştur:

"Durumu müsait olduğu halde kurbanını kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın!" Çünkü namazgahta kurbanını kesenlere verilen sevaptan ona hisse ayrılmaz artık

Bu ikaz sebebiyle Hanefi alimleri, kurban kesmenin vacip olduğunu bildirmişler, durumu müsait olduğu halde kesmeyenlerin vacibi terk etme vebaline maruz kalacaklarına işarette bulunmuşlardır

Anlaşılan odur ki: "Kim kurban aldığı takdirde geçimine bir sıkıntı gelmeyecek, normal ihtiyaçlarını karşılamakta bir mahrumiyete maruz kalmayacaksa, ona kurban kesmek gereklidir" Öyle ise ihtiyacından artarak beklemekte olan dört-beş bin lirasından ayıracağı kurban parasıyla kurban mükellefiyetini yerine getirmeli, ömür boyu bunun mutluluk ve huzurunu duymalıdır

Kurban borçlusu olup olmadığını bir de "kalbine sor" hadisiyle incelemek mümkündür Şöyle ki: Resul-i Ekrem Efendimiz:

"Biri sana fetva verse de bir de kalbine sor!" mealinde bir hatırlatmada bulunmuş, böylece hükmünü kesinleştiremediğimiz konularda (günahlarla bozulmayan) kalbin kanaatine bakılabileceğine işarette bulunmuştur

Öyle ise, bir de kalbimize sormalıyız O zaman kalbimiz bize cevap verecek, kurban kesip kesemeyeceğimize dair bir hükmün vicdanımızda oluştuğunu anlayacağız Bu da vicdani bir kanaat olarak rahatlamamıza sebep olacaktır

Kurbanın Hanefilerin vacip görüşüne mukabil diğer mezheplerin zenginlik şartı aranmaksızın sünnet olduğu görüşü, kurbanı hafife almaya sebep olmamalıdır Çünkü sünnetin terk edilmeyen (müekked) kısmı da vacip kuvvetinde sayılmaktadır Nitekim Efendimiz (sas) Hazretleri Medine'deki hayatı boyunca hiçbir bayramda kurbanını ihmal etmemiş, hepsinde kurban kesme titizliği göstermiştir Sözü buraya getirmişken bir inceliğe daha işarette bulunalım izin verirseniz

Hanefi'de kurban zenginin borcu olduğundan, aile içinde serveti olan zengin şahısların her birinin kendi adına kurban kesmesi vacip olur Bu sebeple aile içinde serveti olmayan birinin, "Bu sene de kurbanı benim adıma niyet ederek kesin" demesine gerek olmaz Çünkü kurban servet sahibinin borcudur Serveti olmayanın borcu yoktur ki, kurbanın kendi adına kesilmesini istesin Borç kiminse ödeme de ona düşmektedir Diğer üç mezhepte ise sünnet olan kurban ailenin hepsine de şamil görülmüştür

Bütün bunlardan sonra unutulmamalı ki, yoksul ve muhtaç insanlara fazladan kurban göndermenin sevabına sınır yoktur! Çünkü dünyada yoksulların ihtiyaçlarını karşılayanın, Allah da ahirette ihtiyaçlarını karşılayacağı müjdesini vermekte, ahirette karşılanacak bu ihtiyacın değerini ise, kimse takdir edememektedir Öyle olunca imkan sahiplerinin gündeminden, ihtiyaç sahiplerinin istekleri hiç çıkmamalıdırAhmed Şahin
 

[TB] Benzer konular

Üst