Babacan: 1 yıllık mevduatın payı artacak

fussilet

Üye
Yönetici
Babacan: 1 yıllık mevduatın payı artacak

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, mevduatta gelir vergisi stopaj oranının vadeye göre farklılaştırılması ve uzun vadeli mevduat için vadeden önce çekim kolaylığı getirilmesiyle 1 yıl ve üzeri vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payında önemli artış beklediklerini bildirdi.Başbakan Yardımcılığı makamından yapılan yazıla açıklamada, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bankalardaki tasarruf mevduatı vadelerinin ve özel şirketlerin yurt dışından borçlanma vadelerinin uzatılmasıyla ilgili alınan kararları değerlendirdi.Babacan, değerlendirmesinde, son 10 yıllık dönemde kamu kesimi borçlanma vadelerinin kademeli olarak uzatılmasının kamu borç yapısının küresel şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti.Bankalardaki tasarruf mevduatı vadelerinin ve özel şirketlerin borçlanma vadelerinin uzatılmasının da ülkenin finansal istikrarına katkı yapacağını vurgulayan Babacan, bu çerçevede şu kararları aldıklarını açıkladı:''Mevduatta gelir vergisi stopaj oranının vadeye göre farklılaştırılması, uzun vadeli mevduat için vadeden önce çekim kolaylığı getirilmesi, banka ve finansman şirketleri haricindeki yurt içi yerleşiklerin yurt dışından kullandıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin vadeye göre kademelendirilmesi.''Türkiye'de tasarruf mevduatının kısa vadede yoğunlaşmasının, bankalarca kullandırılan kredilerin vadesinin ise genellikle uzun olmasının bankalarda aktif-pasif vade uyumsuzluğuna yol açabildiğini belirten Babacan, şunları kaydetti:''Öncelikle, gelir vergisi stopaj oranları vadeye göre farklılaştırılarak uzun vadeli mevduata vergi avantajı sağlanmakta. Bu kapsamda bugünden itibaren, Türk Lirası mevduata daha evvel vadesinden bağımsız olarak yüzde 15 oranında uygulanan gelir vergisi stopajı, 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15, 6-12 ay arası vadeli hesaplar için yüzde 12, 12 aydan uzun vadeli hesaplar için ise yüzde 10 olarak uygulanacak.Döviz Tevdiat Hesaplarına daha evvel vadesinden bağımsız olarak yüzde 15 oranında uygulanan gelir vergisi stopajı, 6 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18, 6-12 ay arası vadeli hesaplar için yüzde 15, 12 aydan uzun vadeli hesaplar için ise yüzde 13 olacak.''Uzun vadeli mevduat için vadeden önce çekim kolaylığı getirilmesi kararıyla, tasarruflarını 1 yıldan uzun vadede değerlendiren mudilerin, vade bozulmaksızın ve getiri kaybı yaşamaksızın, hesaplarından önemli miktarda kısmi çekim yapmalarını mümkün hale getirildiğini ifade eden Babacan, şu bilgileri verdi:''Vadeden önce mevduatın tümünün çekilmesi halinde ise uğranılan getiri kaybına sınır getirildi. Getirilen düzenleme ile hesap sahiplerine, 1 yıl veya daha uzun vadeli faiz/kar payı ödemeli hesaplar için en fazla iki defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın yüzde 50'sine, birikimli hesaplar için ise en fazla üç defa vadeden önce çekim hakkı tanınarak toplamda anaparanın yüzde 50'sine kadar kısmi çekim hakkı tanındı. Belirtilen sayı ve paylar kapsamında vadeden önce çekimlerde çekilen kısım için biriken faiz/kar payının yüzde 100'üne kadar, bunların üzerindeki çekimlerde ise biriken faiz/kar payı tutarının en fazla yüzde 50'sine kadar mudiye faiz/kar payı ödenebilmesi mümkün hale geldi. Bu iki düzenleme ile özellikle bir yıl ve üzeri vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payında önemli bir artış olması bekleniyor.''Başbakan Yardımcısı Babacan, banka ve finansman şirketleri haricindeki yurt içi yerleşikleri yurt dışından doğrudan yaptıkları borçlanmalarda uzun vadeye yönlendirmeyi de amaçladıklarını bildirerek, ''Hem şirketlerimizin likidite riski azalacak hem de ülkemizin döviz rezervlerinin kısa vadeli dış borçları karşılama oranında ilave bir iyileşme gözlenecek. Bu düzenlemeyle, daha evvel ortalama vadesi 1 yıldan kısa döviz ve altın kredilerinde yüzde 3, 1 yıldan uzun olanlarda ise yüzde 0 olarak uygulanan KKDF kesintisi, ortalama vadesi 1 yıla kadar olan kredilerde yüzde 3, ortalama vadesi 1-2 yıl arası olan kredilerde yüzde 1, ortalama vadesi 2-3 yıl arası olan kredilerde yüzde 0,5, ortalama vadesi 3 yıldan uzun olan kredilerde ise yüzde 0 olarak uygulanacak'' ifadelerini kullandı.AA

Source: Babacan: 1 yıllık mevduatın payı artacak
 
Üst