Başarılı İnsanların Karakteristik Özellikleri

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Başarılı İnsanların Karakteristik Özellikleri

Karakteristikler bir lider olarak öne çıkabilmek için
gerekli olan bilgi, beceri ve yeteneklerin toplamıdır.
Yapılan çalışmalar liderliğin tek bir modeli
olmadığını, Reaktif, Aktif ve Proaktif olarak üç
farklı liderlik stilinin gözlenebildiğini ortaya
koymaktadır. Her yönetici bu üç türden özelliklere
sahip olabilir. İş dünyasında, politikada, bürokraside
ve kamu kuruluşlarında lider konumunda olanların
aşağıdaki karakteristiklerin sahip oldukları
bileşimine göre bu üç liderlik tipinden birine ait
olacaklardır.

Eyleme Yönelik Olma

Eyleme dönük bir karakteri vardır. Fırsatlar ve meydan
okumalardan yaralanabilmek için bilgi ve deneyimlerden
yararlanır. Etrafına coşku, heyecan ve güven aşılar.

Takım Ruhu Oluşturma ve takımla bütünleşme
Farklı kültür ve anlayışlardaki bireylerin ortaklaşa
bir amacı gerçekleştirmelerini sağlamak için beraber
çalışabilecekleri bir ortam yaratır. Grup içinde açık
diyaloğu teşvik ederek, başarı ve kazanımların coşkulu
bir destek gördüğü bir takım ruhu oluşturur.


Komuta Becerilerine Sahip Olma
Meydan okuyan zor ve karmaşık durumlarda sorumluluk ve
inisyatif yüklenir. Başarısızlıkların sorumluluğunu
üstlenir başarıları ekibin olarak değerlendirir.

Ahlak kurallarına Uyma ve Tutarlı Olma (Integrity)
Gurubunun amaçlarına hizmet ederken ahlak kurallarına
dikkat eder, samimi ve tutarlıdır.

Kişilerarası İlişkilerde Duyarlı ve Etkileyici Olma
Örgüt içinde ve dışında Her düzeydeki kişilerle
verimli ilişkiler kurar ve sürdürür. Etkin bir ilişki
networku kurar ve canlı tutar. iyi ve duyarlı bir
dinleyicidir.

Ortaklaşa Vizyon ve Amaç Oluşturabilme
Gelecekle ilgili etkileyici bir vizyon yaratır ve bunu
paylaşır. Bu vizyonu net ve anlamlı
stratejiler/öncelikler olarak formüle eder ve gurubun
dikkat ve enerjisini bunlar üzerinde
yoğunlaştırmalarına yardımcı olur.

Başkalarına Esin Verme ve Motive Etme
Güçlü bir Liderlik performansı gösterir ve
izleyicilerinin maksimum performans sağlayacağı
olanakları yaratır.

Karmaşık Durumlarda Hızlı ve Doğru Karar Verebilme
Temeldeki sorunları belirlemede ve vurgulamada etkin
davranır. Kuruluşun vizyon, misyon, kilit performansı
ve stratejik ekseni doğrultusunda zamanında ve etkili
kararlar alır.

Sonuç Almaya Önem Verme
Amaçlara ulaşmak için strateji ve öncelikleri uygular.
Sonuçların vizyon, misyon, kilit performans ve
stratejik eksen doğrultusanda alınmasını sağlar.
Sonuçların kalitesine ve performansın gelişimine özel
bir önem verir.

Strateji Tasarlama ve Uygulama
Geniş bir perspektif yaratır ve başkalarının
göremediği eğilimleri ve gelecekteki gelişmeleri doğru
değerlendirir. Profesyonel performansı net stratejiler
ve özel önceliklerle ilişkilendirir. Diğerlerinin bu
perspektife göre zaman ve enerjilerini odaklamasına
olanak sağlar.


(Kaynak: eylem.com)
 

[TB] Benzer konular

Üst