Atların Zekatı

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Atların Zekatı:


Erkek ve dişi karışık olmak şartı ile saime bulunan atların zekatı vardır Bu şekildeki atlara sahip olan kimse, dilerse her ata karşılık bir dinar altın zekat verir Dilerse bu hayvanları kıymetlendirerek 40`ta birini verir Yalnız erkek olan veya yalnız dişi olan atlarda zekat yoktur Ticaret için olmadıkça katır ve eşeklerin de zekatı yoktur Ticaret için alınıp satılan köpek, kuş ve benzeri hayvanlar da, ticaret eşyası gibi, kıymetleri üzerinden zekata tabidirler Kıymetlerinin 40`ta biri zekat olarak verilir

Mehmet Dikmen
 

[TB] Benzer konular

Üst