ANNEMİ SEÇERKEN…!

  • Konbuyu başlatan þeyda
  • Başlangıç tarihi
Þ

þeyda

Guest
Hepiniz çobansınız ve mesuliyetiniz altında olanlardan sorumlusunuz. Baba eşinin ve çocuklarının çobanıdır ve onlardan sorumludur…(1)
Yüce Rabbimiz temiz bir toplumun nasıl olması gerektiği noktasında esaslarını Yüce kitabımız Kur’an da bildirmiş. Rasülüde onları sözleriyle tek, tek izah ederek ümmetine nakletmiştir.
Muhakkak temiz bir toplum temiz ailelerden meydana gelir. Temiz bir ailenin nasıl kurulacağını Hz Peygamberimiz şu sözleriyle izah etmiştir.”Baba yaşlandığı zaman nasıl çocukları üzerinde hakkı varsa çocuklarda babaları üzerinde muhakkak ki hakları vardır.(2)
Çocukların babaları üzerindeki en önemli hakkı şüphesiz çocuklarına seçeceği annedir. Niçin? Çünkü anne çocuğu karnında taşır,emzirir ve terbiye eder.
Geleceğimizin teminatı yavrularımızın ilk tohumu anne karnında başlar. Çocuk anne ve babadan aldığı genlerle ilk kişiliğini oluşturmaya başlar hata bu kişilik yedi göbek geriye gidebilir. Bu hassas nokta o kadar önemlidir ki bu esnada çocuk anne ve babanın sadece genetik huylarını değil aynı zamanda sülalenin genetik hastalıklarını da alabiliyor. Örneğin kalp, şeker vb günümüzün en sorunlu hastalıkları da geleceğimize bu yolla da geçebiliyor.
Muhakkak annelerin en önemli ulvi görevlerinden biriside çocuklarını emzirme görevidir. Kur’anı kerimde bu süre iki yıl olarak açıklanmıştır.(3) Yine bu zaman zarfında çocuk annesinin sütünden alacağı hasletlerle büyümesinin temelini oluşturmuş olacaktır. Bu büyüme çocuğa fiziki, ahlaki hasletlerin yanında şüphesiz akli oluşumunu da tamamlamasın da vazgeçilmez bir etken olacaktır.
Anne şüphesiz çocuğun ilk terbiyecisi ilk öğreticidir. Onu geleceğe hazırlayan en etkili varlıktır.
Tüm bu gerçekleri göz önünde bulunduracak olursak sağlam bir aile yıkılmayan bir toplum örnek bir millet olmanın tek yolunun mükemmel bir eş, hayat arkadaşı, seçimi yapmakla olabileceğini anlamakta zorluk çekmeyiz.
Tüm işlerimizde olduğu gibi eş seçiminde de Yüce kitabımız Kur’anı kerim ve Peygamberimiz Hz Muhammet bu hususta ümmetinin içinde bulunduğu şartlara göre seçenekler sunmuş ve bu seçeneklerin içerisinde en iyi ve hayırlı olanını da ayrıca belirtmiştir.
Bu güzel yolu Hz Peygamberimizin şu sözlerinde bulmaktanız.”Kadın dört şeyi için nikah edilir; malı,soyu,güzelliği ve dini sen dindar olanı seçki elin bereket bulsun.(4)
Din bir çeşit anlayış ve yaşam tarzıdır. Bu tarz tüm örf, adet gelenek ve görenekleri de içinde şekillendirerek mutlaka ilahi (İslam) zorundadır. Zira Kur’anı kerim bu konuyu şöyle izah etmektedir.”Allah’a ortak koşan kadınlarla inanmadıkları sürece evlenmeyin.(5) Bu ayet müşriklerle (Allah’a ortak koşanlar) evlenmeyi kadın- erkek bütün müminler için yasaklamaktadır. Hemen akabinde de şu ayeti celileyle de yol göstermektedir. “Saliha kadınlar itaatkardır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi(kimse görmese de namuslarını ve mallarını) koruyucudurlar. Yüce Peygamberimiz başka bir hadiste de şöyle buyuruyor.” Erkek için en hayırlı hazine Saliha (örnek ahlakıyla Müslüman) kadındır.(6)
İmam gazali (r.a) kadın seçiminde tüm erkeklere şu vasiyetleri yapmaktadır: Kadına önce dinini sor namazlarını eksiksiz kılıyor mu ona dikkat et, sonra oruç tutup tutmadığını öğren sonra edep, haya ve temizliğini öğren daha da derine in dili tatlımı yoksa kötü kelime kullanan birisimi bunları araştır. Sonra anne ve babasına karşı hal ve hareketlerini incele kadının anne ve babasının da itikadının ve amellerinin düzgün olup olmadığını kesinlikle araştır ve evleneceğin kadını ondan sonra tercih et.(7)
Niçin Yüce Peygamberimiz kadın seçiminde dini ön planda tutuyor ve ümmetine bunları tavsiye ediyor.Çünkü mal ve güzellik bir şekilde gidebilir. Ama kadının öz sıfatı olan din ve güzel ahlak onunla bakidir.
Temiz bir sülale ve soy da en az din kadar önemli bir unsurdur. Çünkü çocuğun asaletli olup, olmaması geldiği soyla büyük ölçüde orantılıdır. Diğer taraftan evlilikte bakire kadıları tercih etmek için hadis de şöyle buyrulur: Evlenmek için bakire kızları tercih ediniz. Çünkü onlar daha tatlı dilli, kocayı daha tatmin edici ve daha aza kanaat edicidir.(8) Evlenilecek kadının dindarlığı yanında güzel oluşu da tercih nedeni olmalıdır. Çünkü güzel kadın kocasının gönlünü daha fazla hoş eder ve gözünü haramdan korur. Hz Peygambere hangi kadın daha hayırlıdır” diye sordular. Şöyle buyurdu; Kocası kendisine bakınca neşe ve sevinç verir, emre derya itaat eder. Kendi malı ve özel yaşantısı konusunda kocasının sevmediği şeyleri yapmaz.(9) Çok evlilikte eşler arasında adalet ve eşitliğin sağlanması zor olduğu için Kur’an da bu noktaya şöyle dikkat çekilir; “Ne kadar gayret gösterseniz de, eşleriniz arasında adalet ve eşitlik sağlamaya güç yetiremezsiniz. Bu yüzden hiç değilse birine tamamen meyledip diğerini askıda bırakmayın.(10) Diğer yandan Allah’ın Rasulü ; İki eşi olup da, bunlardan birisine meyleden kimse kıyamet gününde bedeninin yarısı eğik olarak gelir.(11)
Tüm bu deliller aile içi saadetine dikkat çekmiş gelecek nesillerimizin sağlıklı yetişmesi için her noktayı düşünmüş ve tüm tedbirleri almıştır. Bu yolları takip eden ailelerin ne kadar mutlu ve mesut oldukları çevresindeki yaşayan insanlar tarafından bilinmektedir.
Ya bunlara dikkat etmeyen kişilerden oluşan aileler çoğu zaman boşanma değilse her akşam kavga ve didişme bu ailelerin ellerinde şekillenen çocukların hiç birinin sınırı olmadığı gibi vahşette de akıl almaz işlerin altına imza atmaktadırlar. Evlatlarımızın ellerindeki bıçaklar enselerimize kadar gelip dayanmış. Bu gün tedbir almazsak tövbe edip aslımıza dönmezsek yarın çok geç olabilir.Dipnot:

Sahihi Müslim cilt 3 hadis 1459
Buharı Edebül Müfret hadis 94
Bakara Suresi 233
Lokman suresi 14

Buharı nikah babı h.15
Ebu Davut Nikah h.2
Nevai Nikah h. 13

Bakara Suresi 221
El Hakim Fil Müstedrek cilt 3 s.333
El Gazali el Edep Fiddin S.49
İbni Mac’e Nikah h.7
Ahmet İbni Hanbel cilt 2 h.251
Ebu Davut Zekat h.32
10-Nisa Suresi Ayet 129
11-Tirmizi Nikah h.42
İbni Mace Nikah h.47
Ahmet İbni Hanbel 2.295-347
Ebu Davut Nikah h.38

Tarık ÖZTÜRK

 

[TB] Benzer konular

Üst