Amerikan dolarındaki sır perdesi ...

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Dünyadaki en güçlü silah paradır.
Kur'an-ı Kerim'de en çok konu edilen İsrailoğulları dünyaya ve paraya olan aşırı
düşkünlüklerinden dolayı çok kazanmışlar ve menfaatlerini engelleyen her şeyi
yine ellerindeki en güçlü silah olan parayı kullanarak yıkmış ve tahrip etmişlerdir.
Dünya tarihine bir göz atarsak çağların en güçlü devletleri içinde daima
yuvalanmış ,etki ve yetkileri kuvvetli yahudi cemaatini görürüz.

Osmanlı'da ,Britanya İmparatorluğunda , Fransa'da, Sovyetler Birliğinde ve
Amerika Birleşik Devletlerinde hangi taşı kaldırsak arkasından yahudi kulakları çıkar.
Yahudilerin 21. yüzyılda en etkin olduğu devlet ABD'dir.
Sözün özü ; ABD İsrail'in sömürgesidir ve dünyamız da ABD kontrolunda ve
yahudi güdümünde yönetilmektedir.
Siyonizmin en güçlü silahı da " dolar " isimli paradır.

BÜYÜK İSRAİL KRALLIĞI’NI KURAN PARA BABALARI


Dünya insanlarını goyim, kendilerini Efendi gören bu kabbalistik düşünürler,
güç ve mevki hırsının çok daha ilerisinde kendi tanrılarının sözde ilahi emrini
yerine getirmek için nesiller boyu gizli çalışan bir grubun içerisinden çıkmıştır.
temsil etmektedir.

Gerçi belirgin olarak hiçbir ırktan söz edilemez, fakat eğer edilebilseydi bu
hiç kuşkusuz sadece Hazar Türkleri olabilirdi. Çünkü bu grubun neredeyse
yüzde 90′ını oluşturan ve bugün hâkimiyeti elinde tutan kesimin (Eşkenazilerin)
temelinde 650 yılından 1016 yılına kadar büyük bir imparatorluk olan Hazar
Türkleri yatmaktadır…

Şimdi hayali ırk konusunu bırakıp zihniyete gelelim; Efendiler’in içinden çıktığı
grup daha ilk zamanlardan itibaren ticari hayata, kısaca paraya hakim olma
gereğini vazgeçilmez şart olarak kavramış ve kendi inandıkları kutsal kitaplarında
vaaz etmişlerdir. Böylece milletleri ’soymayı’, onların’ sütlerini emmeyi’, milletlere
borç vermeyi, ama kendilerinin asla almamaları gerektiğini, yüzlerce kez ilahi
öğreti olarak inanırlarının hafızalarına nakşetmişlerdir. Son iki yüzyıla baktığımızda
ilk göze çarpan isim Rothschild ailesidir (Eşkenazi)…” , Diğer Efendiler; Rockefeller,
Morgan, Warburg, Aldrich, Astor, Bundy, Collins, Dupont, Li, Onasis, Krupp,
Reynolds…


Uluslararası Efendilerin’in gerçek kimliği bilinmediğinden ya da çok az kişi
tarafından bilindiğinden, sömürücü, köleleştirici güç olarak karşımızda A.B.D
görülmektedir. Oysa Efendiler (!), A.B.D.’ye de hakimdirler. A.B.D.’de adeta
iki hükümet var gibidir. Görüneni, Washington merkezli olanıdır. Görünmeyen
ama asıl A.B.D.’yi yöneten ise New York başkentli olan Efendiler’in görünmez
hükümetidir. Görünen A.B.D., yoksulu, işsizi, evsizi, uyuşturucu bağımlısı,
düşük okuma oranı ve borçlarıyla, diğer ülkeler gibidir. A.B.D.’nin kendine
ait resmi bir Merkez Bankası bile yoktur. “Federal Rezerv” adıyla, birkaç
Efendi bankerin oluşturduğu özel bir kuruluş, Amerika ekonomisine hakim
olup, Merkez Bankası gibi para piyasalarına yön vermekte, istediği zaman
‘enflasyon’ ya da ‘deflasyon’ yaratabilmektedir. Dış ilişkilerde hükümetten
daha da etkilidir. Amerikalıların altınlarına karşılık olarak verilen, “para”
olmayan sadece ödeme sözü olan (sonradan o da kaldırılan) “Federal
Rezerv Alındısı = Federal Rezerv Note)” bugün hala dolarların üzerinde
bulunmaktadır ve bu kağıtlar, sahiplerinin hiçbir merciden hiçbir şey talep
edemeyecekleri hayali paralardır. Birkaç Efendi bankerin bir araya gelerek
kurduğu özel banka olan Federal Rezerv, Kongreden geçirilen bir kanunla
A.B.D.’nin parasını basma yetkisine sahiptir. Bu ayrıcalık, A.B.D.’yi, diğer
devletler içinde en borçlu ülke durumuna getirmiştir. Şu anki borcu 7 trilyon
dolar civarındadır. Paranın sahibi olan Efendiler’in ekonomide ve siyasette
ipleri elinde bulundurabilmesinin en önemli aracı Federal Rezerv olduğu gibi,
tüm bunları yaparken gizli kalabilmesinin en önemli aracı da, zenginliğini
hem halktan hem de vergi memurlarından sakladığı Vakıflarıdır’

4 Haziran 1963′te Başkan Kennedy, Hazine Bakanlığı’na, gümüş karşılığında
para basma yetkisi tanımış ve üzerinde “United Dolar Note” yazılı, 4 trilyon
dolara yakın A.B.D. doları piyasaya sürülmüştür. Fakat 22 Kasım 1963′te
Kennedy öldürülmüş ve bastırılan dolarlar da piyasadan çekilmiştir.
Böylece, gelecek yeni başkanlara gereken uyarı da yapılmıştır.

Kendini Tanrının oğlu kabul eden Efendiler, kutsal saydıkları kitapları
Tevrat / Kitabı Mukaddes’ten ilham alarak; dünyayı köleleştirerek, tek
amacı olan Tek Dünya Devleti’ni kurma projesini adeta Bir Dolar’ın üzerine
simgelerle şifrelemiştir. (Bunlar aynı zamanda masonik simgelerdir) Çeşitli
belgelerden Bir Doları incelersek şunları görürüz: Doların ön yüzünde, en
tepede Federal Rezerv Note yazmaktadır. Federal Rezerv’in Senedi anlamındadır.
Yani, altın ve gümüş olarak karşılığı olmayan “sanal kağıt” demektir. Bir Doların
arka yüzünde ortadaki In God We Trust yazısı, güvendikleri tanrılarının para
olduğunu göstermektedir. Solda görülen dairenin zemininde, amaçlarını anlatan
dünya haritası vardır. Dairenin içinde, Yakup’un yani İsrail’in 12 oğlunu
(İsrail oğulları, 12 Sıpt’ı) temsil eden 12 katlı piramit vardır.

Piramidin tepesindeki ışıklı üçgenin içindeki “Her şeyi gören göz”le
(yani Yehova/Yahve) birlikte 13 etmektedir.

Bu 12 oğul (Sıpt) ve babaları Yakup’u temsil eder. 13 Kabalistik ebcet
hesabına göre de sevginin birliği, İsrail’in Birliği demektir. Fakat daha Tek
Dünya Devletlerini kuramadıkları için piramit bütün değildir. 12 katlı piramit ile
göz kısmının arası şimdilik açıktır. Aşağıya doğru genişleyen piramit, yukarıdaki
seçilmiş Elit azınlığın, alttaki sürü çoğunluğu idare ettiğinin ifadesidir. Her şeyi
gören gözün üstündeki yazı: ANNUİT COEPTİS yani “Başlanmışın Tamamlanması”
demektir. Bu şifre ile de Tevrat’ta başlanan işin tamamlanması anlatılmaktadır.
Bu da üç semavi dinin babası saydıkları “İbrahim ve zürriyetine” sözde dünyayı
miras olarak vermesi hikâyesidir. Efendilerin bu hedefini zaten anayasaları gibi
olan “Siyonist liderlerin Protokolleri” adlı kitabında, diğer yapmak istedikleriyle
birlikte açıklamaktadır. Bu kitabın 98. sayfasında, bu tamamlanma şöyle anlatılır.

“Siyon yılanı dünyayı çevreleyerek yutmuştur. Yılanın başı ulusların kalplerine
girecek ve onları çürütüp yok edecektir. Siyon’ dan yani Kudüs’ten harekete
başlayan yılan, zaferle zincirini tamamlayacak, sonra yine oraya dönecektir.
Başladığı yere dönmeden önceki son hedef de İstanbul’dur…”

Piramidin altında NOVİS ORDO SECLORUM yazar. Anlamı, Çağların Yeni Düzeni
yani Yeni Dünya Düzeni yani Tek Dünya Devleti demektir. Bugün dünyada
uygulanan düzen, yüzyıl önce doların üstüne şifrelenmiştir. Piramidin en
altındaki rakamlar (MDCCLXXVI) 1776 tarihini gösterir. Bu tarih “İlluminati”nin
kuruluş tarihidir. İlluminati “Aydınlanmışlar” anlamındadır ve Efendiler denilen
süper zenginlerin yönettiği bir dünya komplosudur. (1772 yılında Vilhelm-Bader
Kongresinde masonlar İlluminatlarla birleştiklerinden, bu tarih masonlar için de önemlidir)

Bir doların sağ tarafındaki daire içinde üst kısımda, simetrik olarak birbirine
geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan 6 köşeli Davut Yıldızı vardır (Süleyman mührü diyenler de vardır).

Bu yıldızın içindeki 13 yıldız, 12 oğul ve babaları Yakup’u yani İsrail’i simgeler.
(Hıristiyanlar da bunu kendilerine yontup, İsa ve 12 havarisi demektedirler).
Tevrat’tan biliniyor ki, Yakup (haşa) Allah’la güreşmiş ve yenişememeleri
üzerine adı İsrail olarak değiştirilmiştir. İsrail kelimesinin gizli anlamı: Allah’ın
yenemediği demektir.

Yahudi tasavvufuna yani Kabalasına göre, israil’in allahı Yakup’tur. İsa’nın
“Göklerdeki baba ile ben birim” demesi, öldürülmesine neden olmuştur. İsa’nın
bu iddiası, Yahudilerce, Yakup’u tahtan indirme olarak algılanmıştır.

Davut Yıldızının altındaki kartalın sol elindeki dalda aynı 13′lü simge görülmektedir.
Kartalın ağzındaki E PLURIBUS UNUM yazısı da “Birçokları arasında bir tane” demektir ki,
Tevrat’ta kullanılan “Seçilmişlik, allahoğlu” ayrıcalığının simgelenmesidir. Kartalın
gövdesindeki 7 dikey çizgi, “kutsal şamdanı” (7 kiliseyi: Efes, İzmir, Bergama,
Tiyatira, Sardes ve Leodikya)simgeler. Bilindiği gibi Elit’in kendisine mal ettiği
diğer ayrıcalıklar, kendilerinin “Tanrıoğlu, üstün ve görevlendirilmiş” olduklarını
sanmalarıdır.
 

[TB] Benzer konular

S

Sukut

Guest
Ynt: Amerikan dolarındaki sır perdesi ...

teşekkürler hocam aydınlatıcı bir yazıydı ellerinize sağlık Allah razı olsun
 
D

DAMRAM

Guest
Ynt: Amerikan dolarındaki sır perdesi ...

SAGOL MIM HOCAM BILGILERINIZI PAYLASTIGINIZ ICIN ELERINIZE SAGLIK HOCAM
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Amerikan dolarındaki sır perdesi ...

eyvallah, ben de size hassaten teşekkür ederim. Rabbim sizlerden de razı olsun inşallah.
 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: Amerikan dolarındaki sır perdesi ...

Rabbim sizden de razı olsun sevgili DAMRAM kardeşim.
 
Üst