Amerikalı Angela Collins Bayan kardeşimizin islama dönüşü

  • Konbuyu başlatan isozworld
  • Başlangıç tarihi
I

isozworld

Guest
Arkdaşlar çevirisini yaptığım bu yazıya haksızlık etmemek için inglizcesinide koydum. Yanlış anladığım yerler olabilir. Tabi biz kardeşimzin tam duygularını yansıtamamışızdır. Ancak sizlerinde onun duygusunu sevgisini nasıl Allah'ı bulduğunu hissetmeniz açıksından bu çeviriyi yaptım. Şimdiden hatalrımdan dolayı özür diliyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Monday, September 11, 2006
*11 Eylül 2006 Pazartesi
Angela Collins: Why I decided to submit?
*Angela Collins: Neden itaat etmeye karar verdim?

I accept that I cannot control the events that occur in my life or in the lives of others.
*Yaşadığım cevrede, başkalarının hayatlarında meydana gelen olayları kontrol edemediğimi kabul ediyorum.

Islam is the only religion that communicates total submission to our Creator, the Creator of all people and of all things.
*İslam tüm insanların ve diğer her şeyi yaratan Yaradıcımıza mutlak itaat ile bağlanmamızı sağlayan tek dindir.

As a Muslim I know that everything I do first begins with an intention and then I must transform that intention into an effort in order to carry out what has already been decreed.
*Bir Müslüman olarak biliyorum ki yaptığım her şey bir niyet ile başlar ve o zaman bu niyet bir hareket, efor ile hakkımızda ne emredilmiş ise ona çevrilerek vuku bulur.

This wisdom defines my path to be a better person to myself, my family, my community and to all of my brothers and sisters here on earth.
*Bu düşünce kendime, aileme ve dünya üzerinde iletişim kurduğum tüm kardeşlerime daha iyi bir kişi olma köprüsünü kurar.

In essence Allah (the one God) opened my heart, Islam gave me the direction, and now I live to serve out the guidance lent by my Creator for happiness here on earth and if Allah wills, in the hereafter.
*Meselenin özüne inecek olursak Allah kalbimi açtı, Islam bana doğru yolu gösterdi ve şimdi burada, dünya üzerinde öbür dünyanın ve bu dünyanın mutluğu için Allah’a hizmet için yaşıyorum.


While religion is a resource to help guide ourselves to good behavior through our spirituality, there is no prerequisite that it should be far fetched in mental comprehension.
* Din bize maneviyatımız yoluyla en iyi şekilde nasıl hareket edeceğimizi göstermede yardımcı olurken akıl yolu ile onu düşünüp gidip getirme yüküne gerektirmeme kolaylığını da sağlar.

I am a recent convert. Catholicism is the religion followed by my forefathers. At the age of 14, I refused the trinity concept and narrowed what I saw as a complicated tale of 'three in one' down to 'two in one' and started attending a Baptist church.
*Ben yeni dönen birisiyim. Katoliklik atalarımın izlediği bir din. 14 yaşlarındayken kutsal üçlülük kavramını ve gördüğüm karmaşık “üçlü birlik” ten “ikili birlik” e karmaşık hikaye ile vaftiz kilisesine bağlanmayı sağlayan bu anlayışı reddettim.

Throughout my life, I have searched for understanding, but when it came to my faith I truly was confused about why God would come as a human being and would allow himself to die for the sins of only those privileged enough to believe in his (or his son's) crucifixion. I found this explanation extravagant and shared my doubts with pastors and scholars who gave every effort to communicate the Christian belief to my understanding. I asked myself: "Why would my religion need to be so complex?" When I reached adulthood, I decided to make it very simple. There was just one, our Creator and that was it. No other explanation could rationally make sense.
*Hayatım boyunca anlamak için araştırdım, fakat inanıcımla yüz yüze geldiğimde, Allah neden insan oğlu olarak geldiğini ve ayrıcalıklı bir topluluğun günahları için kendisinin (oğlunun) çarmıha gerilerek öldürülmesine izin verdiğini hiç aklım almıyordu. Bu açıklamayı mantıksız buldum ve kafamı karıştıran bu şeyi papaz ve Hıristiyan inanlara süreli açıklama yapan eğitimli kişilerle paylaştım. Kendime “neden benim dinim çok karmaşık anlaşılmazı zor olmak zorunda” diye sordum. Yetişkin çağıma geldiğimde bunu daha basit hale getirmeye karar verdim. Yalnızca bir tek Yaratıcı vardı ve hepsi buydu. Diğer tüm açıklamalar makul mantıklı olamazdı.I see Islam as a religion that came to clarify the errors of human beings who changed the original word of God to fit their interests. Islam is simple: God is God. God created us and we worship God and God alone. God sent Moses, Jesus, and Mohammed (PBUH) to deliver his message to guide all people. In Islam, Jesus is the only prophet who never died which is why he is the only messenger who will come back before the Day of Judgment to lead the people of the books: [the Torah, the Injeel (Bible) the book of Psalms and the Quran]. The Quran is the final book that has never been altered to fit the changing interest of people throughout history.
*Islam ın Allahın sözlerini değiştiren insan oğlunun hatlarını aydınlatmak için, insanlığın yararına geldiğini gördüm. İslam çok basit:Allah Allah’tır. Allah bizi yarattı ve Allah’a ibadet edilir ve Allah tektir. Allah Musa’yı, İsa’yı ve Muhammed’i (s.a.s.) mesajını insanlığa iletmek için gönderdi. Islam göre İsa öldürülmemiş ve kıyametten önce gelecek tek peygamberdir, rehberlik etmek için Tevrat, İncil, ve kuran gönderimiştir. Kuran en son kitaptır ve insanlar tarafından asla değiştirilmeyen kitaptır.


Islam confirms that you are not awarded passage into heaven just because you say you are Muslim. And you may not go straight to heaven just because you believe that God is monotheistic. You go to heaven based on your intentions and actions following the message taught to us by the messengers themselves and confirmed by the original books of God. Heaven is not an exclusive club for those who merely follow what their fathers taught them. Instead it is your responsibility, especially as a Muslim, to constantly search for truth, understanding and to read and think. After reading every chapter in the Quran twice and taking detailed notes, I believe that this masterpiece could only have come from my Creator. Without a doubt the author of this book knows more about me than I know about myself.
* İslam, müslümanım dediğiniz için sizi yargılamadan cennete gidemeyeceğinizi belirtir. Ve siz Bir olan Allah’a inanmanızla da doğrudan cennete girmezsiniz. Siz Allah’ın kitabının teyit ettiği ve peygamberin tarafından öğretilen mesajları niyetinizle hal ve hareketimizle takip ettiğiniz müddetçe cennete girersiniz. Cennet sadece atalarını takip edenler için hazırlanmış bir lüks kulüp değildir. Tersine bu sizin sorumluluğunuzda, özellikle bir Müslüman olarak devamlı geçeği araştırma, anlama,okuma ve düşünmede. Kuranı her iki defa okuduğumda ve detaylı notlar aldığımda bu şaheserin yalnızca beni Yaratan tarafından geldiğine inandım. Hiçbir şüphe yok ki bu kitabın yazarı beni benden daha iyi biliyor.It is no secret that Islam is seriously misunderstood and disliked by many here in my homeland, the United States. My conversion to this "controversial" religion has my family and friends puzzled. It is my sincere belief that Allah led me to Islam by enhancing my passion in exploring unfamiliar perspectives through foreign travel. I have a genuine interest in building bridges with all people everywhere rather than promoting my own ideology as the only system that can work for all people.
*Vatanım olan Amerika birleşik devletlerinde İslam’ın ciddi şekilde yanlış anlaşıldığı ve birçokları tarafından hoş bakılmadığı açıkça ortadadır.
Benim tartışamaya yol açan din değiştirmem ailemin ve arkadaşlarımı şaşkına çevirdi. Bu benim içten inancım ki Allah bu duygularımı güçlendirerek alışılmadık bir bir perspektiveden bakmamı yabancı yolculuk vasıtasıyla sağladı.


While culture shock is a mild term to express the drastically different life styles of Muslims in the Middle East, I saw great beauty in the generosity of people, the cohesiveness of families and the immediate acceptance of a g rls so foreign in her ways. Even so, in the present I face a culture shock within my own predominantly Middle Eastern Muslim community. I do understand the challenges a Muslim born into. their religion faces to dissect their own culture within it. After finding myself in Islam, I am able to adhere to the teachings supported by the Quran and Hadiths. while also managing to bypass the cultural manifestations taught by Muslims born into their religion. Islam is multi-cultural and is a system that can be adopted in any environment at any point in time.

Daha ılımlı bir dönemeden Ortadoğudaki Müslüman insanların zorlu farklı yaşam tarzına hızlı bir geçişin şokunu yaşarken cömert insanların mükemmel hoşgörülülüğünü, ailelerin bağlayıcı kaynaştırıcılığını, kendi yollarından daha farklı bir yoldan giden bir yapancı kızın nasıl hızlı bir şekilde kabul ettiklerini gördüm. Yinede ilk zamanlar Orta doğu Muslüman halkının çoğunluğunu oluşturan kesimini refere aldığım yaşam tarzında kültürel şok ile yüzleştim. Müslüman topluluk içinde doğan insanların mücadelerini çok iyi anlıyorum. Dinleri ile kültürel yaşamlarında bir ayırıp incelemekle yüzleşiyorlar. Kendimi İslamın içinde bulduktan sonra Kuran destekli ve Hadsilerle öğrenmeye muktedir oldum ki aynı zamanda Müslüman toplumda doğan insanlar tarafından ortaya konan kültürel öğretileri atlama yönetimini sağlayarak (isozworld yorum: Öyleki kardeşimiz Ortadoğu halkı içerisinde doğru noktaya ulaşabilmek için Müslüman topraklarda doğan insanların kültürel sızıntılarını atlayarak kuran ve hadisler gibi saf kaynaklara ulaşma azmini gösterdiğini anlatıyor. Geçekten dinini kuran ve hadis ışığından uzak kültürel yaşantısı ile öğrenen insanlar doğru olanın yaşantısı olduğu zannına kapılarak yanlış bilgiler vemektedir. Bu bizim kendi insanlarımızda da sık sık rastladığımız bir sorun. Kardeşimiz o mücadeleyi de verdiğiniz anlatmış)
İslam çok-kültürlü ve her noktaya her çevreye adapte olabilen bir sistemdir.

I can confidently say that if Allah had not breathed Islam into my soul, I would have never found Angela. Well, today, here I am: Angela, a Muslim American: the soul who persistently searched for her Creator and has found the Creator of all that is in the universe and beyond, in Islam.
Tereddüt etmeden söyleyebilirim ki Allah eğer benim ruhumun İslam’ı nakşetmeseydi ben asla Angela yı bulamazdım ( Kardeşimizin ismi). Ve bugün, buradayım:Angela bir Müslüman Amerikalı: Israrla yaradıcısı için araştıran ve Yaradıcısını bulan bu ruh şimdi evren ve ötesinde, İslamda.

Angela Collins
Taken from turntoislam.com
 
Üst