Allah korkusu nedir ?.. Allah korkusu kaç çeşittir ?..

  • Konbuyu başlatan ufuk demir
  • Başlangıç tarihi
U

ufuk demir

Guest
Allah dostları, Allah korkusunu makamlardaki korkulara göre Altı bölüme ayırmıştır:

Birincisi: TAKLİT KORKUSU; Nefsi levvâme mertebesinin korkusudur… Bu mertebedeki insanlar her ne kadar Allah’tan korkarlarsa da, emniyetleri korkularından daha fazla olduğundan tevbelerinde durmazlar…

İkincisi: CEHENNEM KORKUSU; Nefsin mülhime mertebesinde olan zatların korkularıdır… Korkuları emniyetten fazla olduğundan, tevbelerinde dururlar… Lakin bu korkudan Allahü tealâ razı değildir… Çünkü bu korku Cehennem azabı ile Cennet arzusundan kaynaklandığından, bu gibi korkular Allah dostlarına yakışmaz…

Üçüncüsü: GÜNAH KORKUSU; Nefsin mutmainne mertebesinde bulunanların korkularıdır… Bu korkudan Allahü tealâ hoşnut değildir… Çünkü bu doğrudan doğruya Allah korkusu olmayıp, günahlardan olan korkudur… İlahi emri gereği gibi yerine getiremeyip, giydirilen velilik elbisesini lekelendirirsem diye korkup, günahtan sakınmaktır…

Dördüncüsü: RIZA KORKUSU; Nefsin raziye mertebesinde olan zatların korkularıdır… Allah’ın rızasını kazanamazsam halim nice olur, diye korkmalarına denir… Cenâb-ı Hak benden razı olmazsa ne yaparım korkusudur. Bu korku Allah korkusu değildir. Çünkü arkasında rızada kusur edersem endişesi vardır…

Beşincisi: HAVFULLAH (ALLAH KORKUSU); Nefsin marziyye mertebesinde olan zatların korkusudur… Dünyevi ve uhrevi maksatlarından, hiçbir maksatları olmayarak sebebsiz olarak korkmalarına denir… Bu makamlardakilerden Hak razıdır, onlarda O’ndan razıdır… Allah korkusundan başka endişeleri yoktur… Ama içlerinden daima hallerinin ilerlemesini isterler… Gerileme halinden çekinip tirtir titrerler… Onun için bu korku Allah’tandır ama olgun bir korku değildir…

Altıncısı: KEMAL (OLGUNLUK) KORKUSU; Nefsin safiye mertebesinde olan zatların korkusudur… Bu korku söz ile tarif edilemez… Kendisine sorulsa ki: Haktan neden bu kadar korkarsın diye: zahiren ve batınen sebebine cevap veremez. Bundan başka dört derece korku daha vardır ki, söz ile tarif edilmelerine izin yoktur. Ancak ehline malumdur.

Allah korkusunu, yaratık korkusuyla karıştırmayın… Zira yaratık korkusu, neticede buğza ve nefrete dönüşür… Korkulandan kaçmaya ve uzaklaşmaya götürür…

Allah korkusu ise böyle değildir… Allah’tan korkmaktan korkmayın… Zira bu korku ilmin ta kendisidir… Allah’tan korkan O’nu tanır, O’nun alimi olur… Neticede bu korku sevgiye dönüşerek ilahi aşkla buluşturur…

Güzel Mevla’mız “Allah’tan ancak, bilgi sahibi kulları korkar” buyurarak, Allah’tan korkanların bilgi sahibi olduğunu ve alimi bulunduğunu ilan etmiştir.

 

[TB] Benzer konular

Üst