ALLAH I VESİLE EDEREK İSTEYENİ GERİ ÇEVRİMENİN MEKRUHİYETİ

  • Konbuyu başlatan alem i ervah
  • Başlangıç tarihi
A

alem i ervah

Guest
Konu ile ilgili hadisler

Hz. Cabir'den (r.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlullah (s.a) Şöyle buyurmuştur:

"Allah'ın rızası ile ancak cennet istenir." (Ebu Dâvud rivayet et­miştir)

Dünya ve menfaatlerinden birine ulaşmak için Allah'ın rızası ile teves­sül ve talep etmek mekruhtur. Fakat Allah rızası ile ahiret nimetlerinin her türlüsünü istemek caizdir.

HaKmî şöyle der: "Allah'ın nzasıyla istemek çeşitlidir: Eğer isteyen kimse, Allah rızasıyla istediği takdirde istenilen kimsenin hemen vermeye davrana­cağını bilirse, Allah rızasıyla istemesi caizdir."

İbn Allan ise; "Evlâ olan bu surette istemeyi terketmektir. Çünkü bunda Allah'ın ismini dünyevî bir menf&ttte kuüınma vardır. Şayet istediği kimse hırçın olur ve isteği reddedeceğinden emin olursa ondan istemek haramdır. Ancak Allah'ın rızasıyla istenilen ki-.nseye gdince men etmemesi, İsteyeni boş çevirmeyip, ona gönül hoşluğu ve içten gelerek vermesi gerekir" demiştir.

Ibn Ömer'den (r.a) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur: "Kim Allah rızası için size sığınırsa, onu koruyunuz. Kim Allah için isterse, ona veriniz. Kim sizi davet ederse, ona icabet ediniz. Kim size bir iyiük yaparsa, ona karşılığını veriniz. Eğer ona verebilecek bir karşı­lık bulamazsanız, kendisine karşılık verdiğinize kani oluncaya kadar, ona dua ediniz." (Sahih hadistir. Ebu Dâvud ve Neseî; Buhârî ve Müslim'in is-nadlanyla rivayet etmiştir).

Hadis-i şerif; Allah için sığınmak isteyen kimseyi korumaya teşvik eder.

Allah rızasıyla istemenin hükmü, isteyenin istediği kimsenin durumunu bilmesine göre değişir: Eğer istediği kimse, Allah rızasıyla kendisinden iste­nildiği zaman duyguları kabaran ve vermeye hemen davranan, Allah'a ya­kınlığı ganimet bilen bir kimseyse, ondan istemek caizdir. Ancak Allah'ın ismini dünyevî bir maksat için kullanacağı için terketmesi evladır.

Şayet istenilen kimse, kıvıracağı bilinir ve isteyene vermeyeceğinden emin olunursa, ondan istemek haramdır.

Bir kimsenin kendisinden Allah nzası için bir şey istenildiği zaman, mani olmaması, isteyeni reddetmemesi ve ona gönül hoşluğu ile ve Allah'ın rıza­sına gönlünü açarak, bir karşılık beklemeksizin vermesi gerekir.

Müslümanın iyiliğe karşı iyilikle muamelesi ve iyilikle yadetmesi velev İd dua ile olsun onun anlatandandır.

Kim Allah'ın adını anarak bir şey isterse, istediği $ey ister kıymetli, is­ter hakir olsun, ister dünyevî veya dini olsun sadece Allah'ın adına tazim için o şeyi vermesi gerekir.

"Kim size bir iyiük yaparsa ona karşılığım veriniz..." Bu hususta Allah Tefilâ söyle buyurmuştur;

"Size bir selâm verildiği zaman ondan daha iyisiyle selâm verin veya ayniyle mukabele edin..." (Nisa, 86) Müfessirler bu ayeti, karşılık verilme­siyle ilgili hususa hüküm olarak kabul etmişlerdir.( RİYASÜSSALİHİN.129.BÖLÜM
 

[TB] Benzer konular

Üst