ALLAH CC

  • Konbuyu başlatan DAMRAM
  • Başlangıç tarihi
D

DAMRAM

Guest

Allah

Sensin Allah! Sanadır kulluğum,
Sendedir çarem seninledir varlığım,
Seni arar ruhum seni anar kalbim,
Başkasına değil sana muhtacım.
Başkasını değil seni çağırırım.
Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın.
Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin.
Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın ihtiyaçları görensin.
Başka ilah yok sen Allahsın
Sen ki eşi benzeri olmayansın
Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin
Cemaline cevir yüzümü başkasına rağbet ettirme kalbimi.

Ya Rahman
Sen öyle rahmet edersin ki
Rahmetinin bir cilvesi cennetim olur
Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur
Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur
şu çorak gönlüme merhametini indir
şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir

Ya Rahim
öylesine rahimsin ki
Kulağımı sözüme muhatap eylersin
Aklıma vahyinle tenezzül edersin
öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin
istenmediğinde de lutfedersin
öylesine rahimsin ki hak edene hepden verirsin
Hak etmeyene bile çok bahşedersin
öyle rahimsin ki
Dünyayı bu kadar güzel eylersin ahireti ondan daha güzel eylersin
Ya rabbi korkudan emin eyle beni
Yüzünden azat eyle kalbimi
Ateşten uzak eyle beni
Hicrana düşürme kalbimi
Rahmetinin rahmine al beni merhametinin kucağına al kalbimi


Ya Melik
Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin
Gökler yarılırken sahibim sensin
Yıldızlar dağılırken sahibim sensin
Varlığım bana ait değil varım yoğum senin
Elimde olanlar benim değil
Sahiplendiklerimde senin
Yokluğa düşürme beni
An senin darlık verme kalbime mekan senin
 

[TB] Benzer konular

D

DAMRAM

Guest
Ynt: ALLAH CC


Ya Kuddus
sensin kuddus kutsiyet sendendir bundan öte laf olmaz
Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz
Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle
Temizlenenlere muhabbet edersin
Gönlümü muhabbetinle temizle


Ya Selam
Sensin selam sendendir selam
Emrine dinler ateş ki
ibrahim a.s için serin ve selametli olur
ibrahim a.s gibi dostluğuna kabul eyle beni
ibrahim a.s gibi ateşi gül eyle tenime
Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda
Selamını şebnem gibi dokundur kalbime


Ya Mümin
Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur
Sen kalplere hiç imam vermezsen kim inandığından emin olur
Sen inandırmazsan kim mümin kalır
Hevamın tuzağına düşürme beni
Nefsimin eline bırakma
öyle mümin eyle ki beni pişmanlıklarım beni sana döndürsün


Ya Müheymin
Sensin gariplerin sığınağı
Sensin kimsesizlerin dayağı
Sensin hakkı himaye eden
Sensin aklımı aldanışlardan kollayan
Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran
Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin
Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin
Sen ki benim en küçük en önemsiz en gizli arzularımı da bilir bana merhamet edersin
Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni
Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni

Ya Aziz
izzet senindir sendendir izzet
Sen dilersen kimse zillete düşmez sen vermezsen kimsede izzet kalmaz
Kalbim yalnız sana kanar
Yakındığınla aziz eyle kalbimi
Ruhum yalnız seni arar huzurunla aziz eyle ruhumu
Halim yalnız sana aşikar
Başkalarının yanında rezil etme beni


Ya Cebbar
Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin
Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin
Sen ki zor kullanıp zülüm edenleri vicdanların pençesine hapsedersin
Bir sineği vasıta eyle de nemrutlardan kurtar beni
Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni
Ebabilleri gönderde ebrehelerin fillerinden koru kalbimi
Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme
Aklımın beni saptırmasına geçit verme
Hep iteat üzere sabit kıl beni


Ya Mütekebbir
Ben acizim sen kadirsin
Ben fakirim sen rahimsin
Ben ölüyüm sen haysın
Ben çaresizim sen ehadsın
Ben muhtacım sen sametsin
Ben sağırım işiten sensin
Ben körüm gören sensin
Ben dilsizim konuşan sensin
Ben yaratılıyorum yaradan sensin
Ben yokum var eden sensin
Ben hiçim ama emellerim büyüktür
Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
Ben isterim çünkü sen büyüksün
şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi


Ya Halık
Sen ol diyince her şey oluverir
Ol de olayım yarattıklarının arasında kalayım
Halk ettiğin gibi ahlaklanayım
Sen yarattın diye güzel olayım
Hep en güzel kıvamda kalayım


Ya Bari
Ruhum senin elinde bendenim sana emanettir
Yoklukta bırakma beni,
Karınlıkta bırakma beni
çirkinliğe daldırma beni
Güzel eyle her halimi
 
D

DAMRAM

Guest
Ynt: ALLAH CC


Ya Musavvir
Yokluğa varlık suretini giydiren sensin
Hiçliğe varlık boyasını çalan sen
Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir
Sen ki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tanıdık eylersin
Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi

Ya Gaffar
Gizli düşmanlıklarımı bilen sensin
Göz yaşlarıma değer veren sensin
Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar
Rahmetinle arındır bağışla beni

Ya Kahhar
sen öyle kahharsın ki
Kahrında lütfun çok
Kahrında acelen yok
Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var
Kahrına sınır yok
Düşmanımız çok aczimiz nihayetsizdir
Kahrınla helak eyle zalimleri

Ya Vehhab
Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin
Nankörlerin bile rızkını kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin
Varlığım senin lutfundur senin ihsanındır
Aciz varlığıma lutfunu ihsanını daim eyle


Ya Rezzak
Hazinende yok yoktur
Ol dersin her şey olur
Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır
Vahyin mümin kalplerin serin akılların rızkıdır
Ya rabbi sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir
Senin fakirin eyle beni
Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir
Sofranda ağırla beni

Ya Fettah
Damla kadarda olsa sevabım
Lutfeyle de cennetini aç bana
şaşkında olsa aklım kerem eyle de sana gelen yolları aç bana

Ya Alim
Senin için bilmenin başı yoktur
Ben ancak sonradan bilirim
Senin bilmediğin bir an yoktur ben ancak bazen bilirim
Sen açık edip söylediğimi de bilirsin
Sen susup kendine sakladığımı da bilirsin
Unutup kendimden sakladıklarımı da bilirsin
Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım
Kendime aklım ermez
Sen beni benden çok bilensin
Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım
Kendime kendim yetmez sen bana benden çok sırdaşsın
Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni
Sana malup olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni
 
D

DAMRAM

Guest
Ynt: ALLAH CC


Ya Kabıt ya Basıt
Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni
Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni
Takdir senindir
Ya rabbi sen ki imkansızı mümkün kılarsın
Darda koyma beni
Dara düştüğümde de şükredenlerden eyle beni
Sen ki asılları yanında tutarsın
Gölgede bırakma beni

Ya Hafıt
öyle hafitsin ki
Yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni
öyle hafitsin ki
Zillete düşürürsün kendisini yücelteni
Gururdan azat eyle nefsimi zillete düşürme kalbimi

Ya Rafi
Secdelerimle sultan eyle beni kulluğumla şereflendir beni
Katında rütbelendir beni iyiler arasında an beni
Yükseklere al beni

Ya Muiz
izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır
Yalnız sana iteat etmenin izzetini ver bana
izzetine aine et fakiri

Ya Müzill
Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir
Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir
Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir
Cevapsız bırakma beni

Ya Semi
Yare açık yare,yare açmaya ne hacet
Feryadım duyulur aşikare dile dökmeye ne hacet
Güllerim döndü hare,hare küsmeye ne hacet
Dil avare dudak biçare parelenmeye ne hacet

Ya Basir
Körüm körlüğüme bile körüm gördüğüme bile
Körüm gösterdiklerine bile
Vaat ettiğin cennetine bile körüm
Senin görmenle görür cümle gözler
Aç gözlerimi

AŞK KORKUYA PENÇE ,KORKUDA AŞKA PERDE, ALLAH’TAN NASIL KORKMAZ İNSAN,O’NU SEVER DE ?
N.F.KISAKÜREK

NE İRFANDIR VEREN AHLAKA YÜKSEKLİK NE VİCDANDIR…
FAZİLET HİSSİ İNSANLARDA ALLAH KORKUSUNDANDIR.
M.A.ERSOY
 
I

ilgun

Guest
Ynt: ALLAH CC

rabbim sizi en sevdikleri arasına alsın amin. :)
 
Üst