ALLAH (C.C) Kelimesi İle Tanrı KeLimesi Arasında NasıL Bir Fark Var?

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Allah Kelimesi İle Tanrı Kelimesi Arasında Nasıl Bir Fark Vardır?Bizim eski atalarımız Müslüman olmadan önce yaratıcı bir zata inanıyorlardı. Belki kendilerine göre, değişik tanrıları da vardı. Ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile “Tengri” dedikleri zaman, Zat-ı Uluhiyeti kastediyorlardı. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı ve tanrı şeklini aldı ki, aslında mabut demektir ve Arapça'daki “ilah”ın, Fransızca'daki “Dieu”nun, Farsça'daki “Huda”nın karşılığı olan bir kelimedir. Ama hiçbir zaman, Cenab-ı Hakk'ın bütün Esma-i Hüsna'sını cami, İsm-i Zat olan “Allah” kelimesinin karşılığı değildir. Allah dendiği an, bütün kainatta tecelli eden isimleriyle bir Zat-ı Ecell-i A'la akla gelir. Allah kelimesiyle anlaşılan budur. Yani O, Mabud-u Mutlak, Halık-ı Mutlak, Maksud-u Mutlak, Rezzak-ı Mutlak, Bari-i Mutlak, Cemil i Mutlak'tır. İla ahir…

Esma-i Hüsna'yı cami Allah kelimesinden böyle umumi bir mana anlaşılır. Ve bu itibarla da Allah'ın (cc) ism-i hassıdır. Allah dendiği an bu Mabud-u Mutlak anlaşılır ve Vacibü'l-Vücud akla gelir. Ama, tanrı dendiği zaman Yunanlının aklına Zeus gelir. Mısırlının Apis Boğası ve Hintlinin aklına da kendi inekleri... Demek tanrı kelimesiyle yerli-yersiz mabut kelimesinin akla gelmesine karşılık, Lafza-i Celal olan Allah kelimesi Vacibü'l-Vücud'un ism-i hassı olarak sadece o Esma-i Hüsna sahibi Zat-ı Zülcelal-i akla getirir. Onun için bir insan, “tanrı” kelimesini Allah yerinde kullanırsa, maksadını anlatamaz ve hata etmiş olur. Tanrı, ilah kelimesi yerinde Huda, Dieu ve God yerinde kullanılabilir; fakat Allah yerinde değil.. “Allah”, Cenab-ı Hakk'ın Zat'ının has ismidir. Onun için “La ilahe illallah” diyoruz; fakat “La Allah'a illallah” demiyoruz. Evvela ilahlar, tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonra da isbatta, Mabud-u Mutlak getiriliyor ve sadece Allah vardır, deniliyor.
Mevlit yazarı Süleyman Çelebi, bu hususu çok güzel tefrik ederek “Birdir Allah O'ndan artık tanrı yok.” deyip, her iki kelimenin yerini de tayin ve tespit etmiştir.
Buna binaen bir insanın ağzından tanrı kelimesi çıktığında, hemen reaksiyon göstermemeli, o adamın maksadına bakmalı, Allah yerinde o kelimeyi kullanmışsa tatlıca ikaz etmeli, aksine, tehevvür gösterilmemeli. Hele günümüzde kat'iyen!..

Asrın Getirdiği Tereddütler (F.Gülen)
Bari-i Mutlak: Eşsiz yaratıcı
Cami: Toplayan, kapsayan, içine alan
Cemil-i Mutlak: Mutlak güzellik sahibi Allah (cc)
Esma-i hüsna: Cenab-ı Hakkın güzel isimleri İsm-i hass: Özel isim
Halık-ı Mutlak: Tek yaratıcı
Mabud-u Mutlak: İbadetin mutlak sahibi, ibadete layık olan Zat
Maksud-u Mutlak: Kendisine Rab olarak yönelinecek tek Zat
Rezzak-ı Mutlak: Tek rızık verici Allah (cc)
Vacibü'l-Vücud: Varlığı kendinden ve kesin olan Allah (cc)
Zat-ı Ecell-i A'la: Yüce ve büyük Zat
 

[TB] Benzer konular

Üst