Alifatik Amonyak Türevleri

  • Konbuyu başlatan Resulehasret
  • Başlangıç tarihi
R

Resulehasret

Guest
ALİFATİK AMONYAK TÜREVLERİ
AROMATİK BİLEŞİKLER
Organik bileşiklerin birçoğu sadece C ve H elementlerinden oluşmuştur.

Sadece C ve H elementleri içeren bileşiklere, hidrokarbonlar denir.

Hidrokarbonlar, alifatik ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Alifatik hidrokarbonlar zincirli ya da halkalı yapıda olabilir.

Alifatik bir hidrokarbonda C atomları birbirine tek bağ ile bağlıysa, bu tür hidrokarbonlara doymuş hidrokarbonlar denir. Doymuş hidrokarbonlara alkan adı verilir.
C atomları arasında çift ya da üçlü bağ varsa, bu tür hidrokarbonlara da doymamış hidrokarbonlar adı verilir.Çift bağ bulunduran doymamış hidrokarbonlara alken, üçlü bağ bulunduran doymamış hidrokarbonlara da alkin adı verilir.

ALKANLAR (Parafinler)
a. Düz Zincir Yapılı
Cn H2n+2
b. Dallanmış zincir Yapılı
Cn H2n+2
c. Halkalı Yapılı
Cn H2n

ALKENLER ---- ALKİNLER
a. Düz Zincir Yapılı
Cn H2n ---- Cn H2n-2
b. Dallanmış Zincir Yapılı
Cn H2n ---- Cn H2n-2
c. Halkalı Yapılı
Cn H2n-2 ---- Cn H2n-4

ALKANLAR
a. GENEL BİLGİ
Açık zincirli alkanların genel formülleri CnH2n+2 dır.
Alkanlarda bütün karbon atomları, birbirine tek bağlarla ( sigma bağları ile) bağlanmışlardır.
Karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
Kimyasal tepkimelere karşı ilgileri yok denecek kadar azdır. Bu nedenle parafinler olarak adlandırılır.
Açık zincirli alkanlarda C atomları sp3 hibrit orbitalleri ile bağ yaptığından düzgün dört yüzlü söz konusudurİçerdikleri karbon atomu sayısı ardışık olan iki alkan molekülünün formülleri arasında CH2 kadar fark vardır.Formüller arasında CH2 kadar fark bulunan bileşiklere homolog, bunların oluşturduğu seriye homolog seri denir.
Herhangi bir homolog serinin genel özellikleri şöyledir:
Serideki tüm üyeler aynı genel formüle ve aynı fonksiyonel gruba sahiptir.
Serideki tüm bileşikler benzer kimyasal özellikler gösterir.
Seri üyelerine ilişkin fiziksel sabitler, üyelerin artan mol kütlelerine paralel olarak artar.
 
Üst