Ahireti DüşüNüN..!!!

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...


Ahireti Düşünün!


Esselamü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekatühu!

Size gönüller dolusu, yerler gökler dolusu sevgiler, selamlar, hayır dilekleri ve dualar ederim Allah-u Teàla Hazretleri cümlenizden razı olsun İki cihanda aziz ve bahtiyar olun

Peygamber SAS Efendimiz buyuruyor ki:
"Ey benim Allah'ım! Hiç bir hayır yok, ancak ahiretin hayrı var" Evet dünyada da insan bazı hayırlara eriyor, nimetlere mazhar oluyor ama, dünya çok kısa Ahiret sonsuz olunca, sonsuzun yanında asırlar bile kısa kalır Çok kısa küçük hayırcıklar, az bir şey Asıl hayır ahiret hayrı

Yani dünyada insan bazı hayırlara erse de, ahirette hayra ermese, mahvoldu demektir Kafirler böyle olacak, Firavunlar, Nemrutlar, kafirler, müşrikler, münafıklar, zalimler, fasıklar böyle olacak Dünyada biraz telezzüz etmeleri, biraz tena'um eylemeleri, nimetlere dalmaları, zevkleri tatmaları mühim değil, önemli değil
Asıl önemli olan ahiretin hayrı, ahiretin rahatı, ahiretin saadeti
Başka bir rivayette de, "Hiçbir güzel yaşam yok, ancak ahiretin güzel yaşamı var Önemli olan ahiretin güzel yaşamı" diye rivayet olunmuş
Demek ki, biz de bu gerçeği aklımızın en yüksek yerinde, en belirgin yerinde, en unutulmayacak şekilde muhafaza etmeliyiz: Hayır ahiretin hayrıdır "Hiç bir hayır yoktur, ancak ahiretin hayrı vardır Önemli olan ahiretin hayrıdır"

Bu ne demek? Dünyadaki küçük menfaatler, faydalar, zevkler hiç mesabesindedir Mü'min ona aldanmaz, takılmaz, kapılmaz, şaşırmaz Onlara kapılıp da ahiretini mahvetmez, berbat eylemez Ahiretini kazanmağa çalışır

Peygamber Efendimiz öyle söylüyor, öyle buyuruyor; doğrudur Çünkü ömürler rüzgar gibi geçiveriyor, bir göz yumup açıncaya kadar geçiveriyor Evet 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl yaşıyoruz Bir kısmı çocukluk, bir kısmı ihtiyarlık, bir kısmı gece uykusu, bir kısmı da gündüz koşuşturma, telaş O günlerin içinde de bir kısmı sevinçli, bir kısmı üzüntülü, heyecanlı, dertli, gamlı, kederli, ağlamalı, sızlamalı Ne olacak, kıymeti yok!

Mühim olan ahireti kazanmak Biz mü'miniz, biz müslümanız Ahirette öldükten sonra dirilmek var, cennet var, cehennem var Cenneti kazananlara, cennete girenlere ne mutlu! Cenneti kaybedenlere, cehenneme düşenlere ne yazık! Vah, yazıklar olsun, çok korkunç bir felaket
Onun için bunu hiç unutmayalım! Ahiretin hayrını kazanmak için ne yapmamız gerekiyorsa, onları yapalım!

"Ne yapacağız, kısaca söyle hocam hatırımda kalsın! Ben uzun sözleri hatırımda tutamıyorum" derseniz: İbadetleri yapacaksınız, bir Günahlardan kaçacaksınız, iki Ahlakınızı güzelleştireceksiniz, üç
İbadetleri yapanı Allah sever; ibadet yaparak sevgisini kazanmaya çalışacağız Günahlardan, haramlardan uzak olanı Allah sever; haramlardan, günahlardan kaçıp, gene sevgisini kazanmaya çalışacağız Güzel huyluları Allah sever; huylarımızı güzelleştirip yine Allah'ın sevgisini rızasını kazanmaya çalışacağız Kötü huyluları sevmez ve onları cezalandırır; onlardan uzak duracağız

İbadetleri yapmak, günahlardan kaçmak, ahlakı güzelleştirmek Bizim yolumuzun esasları bunlar Üç ana esas, herkesin hatırında kalır
İbadetlerini yap, namazlarına, cumalarına, oruçlarına, haccına, umrene, zekatına, zekatına, zekatına çok dikkat et! Çünkü mali fedakarlıkla anlaşılıyor insanın ihlası, sıdk u sadakatı Terle kazandığın, zahmetle kazandığın paranın bir kısmını Allah yoluna verebileceksin Otuzdokuz kısmı sende kalacak, bir kısmını vereceksin Yine büyük çoğunluğu sende kalacak Ama fukarayı unutmayacaksın, zayıfları, mazlumları unutmayacaksın!
Zalimlerin karşısında olacaksın, mazlumların yanında olacaksın, fakirlerin yanında olacaksın! Yoksulları, mahrumları seveceksin, onları ziyaret edeceksin Onlarla beraber gözyaşı dökeceksin, yardımcı olacaksın Destek vereceksin, yiyecek vereceksin, çocuğunu okutacaksın vs vs
Müslümanlık lafla değil Sen burada izzet ve devlet ve nimet içinde yaşayıp, karnının tokluğundan, "Ah, vah, yandım, eyvah!" bilmem ne diye sızlanırken, öbür tarafta içecek suyu bulamayan insanlar var
Evet para önemli ama biz paraya tapmıyoruz Paranın bir önemli vasıta olduğunu biliyoruz Ahiretimizi kazanmak için, paramızı Allah yoluna sarfedeceğiz İbadetleri yapacağız
Günahlardan da kaçınmak çok önemli! Çünkü günahların hepsi tatlı olduğundan, zevkli olduğundan, insan o günahları yapıyor O zevke dayanamıyor, nefsini yenemiyor, nefsi o tarafa akıyor, kayıyor; derken yapıyor işte o günahı Afyon içiyor, esrar çekiyor, içki içiyor, hırsızlığı yapıyor, "Dayanamadım, çaldım!" diyor
Kumar oynuyor kazanmak hırsıyla, "Ay ne heyecanlı, bilmem ne" derken, "Eyvah kaybettim, eyvah eve ne götüreceğim şimdi?" demeye başlıyor Bunların hepsinin macerası belli olduğundan, İslam yasaklamış İçki yasak, kumar yasak, esrar yasak, aklı giderici her türlü duman da olsa, sıvı da olsa, katı da olsa her çeşit alet, edevat, madde yasak Meşrubat şeklinde de olsa, duman şeklinde de olsa, farketmiyor
Demek ki, günahlardan da kaçınmak çok önemli İyi insan olmak için, faziletli insan olmak için, faydalı insan olmak için, güzel işler yapmak için, günahlardan da kaçınacağız
Üçüncüsü, ahlakın güzelliği Ahlak biliyorsunuz toplum olayıdır Yani kişinin de kendi kendine karşı ahlaki sorumlulukları vardır ama, özellikle başka insanlarla münasebette ahlak çok büyük rol oynuyor Toplum olayıdır ahlak dediğimiz şey
Tabii ahlak ikiye ayrılıyor: İyi ahlak, kötü ahlak Yani herkesin ahlakı var Ama ahlakı iyi mi, kötü mü? Mühim olan ahlakın iyi olması "Falanca adam çok kötü ahlaklıdır, çok kötü huyludur" diyoruz Herkesin bir ahlakı var ama, iyisi önemli, iyi ahlaklı olacak
Araba her gün bakım istiyor, bakılmazsa gitmiyor Ev her zaman bakım istiyor, akıyor, kokuyor, bozuluyor, takılıyor derken tamirci getiriyorsun vs Çocuklar da öyle, kendimiz de öyle
Peygamber Efendimiz, "Asıl hayır ahiret hayrıdır" diyor Bu cümlenin birinci kısmı
İkinci kısmında da ne demiş: "Ensara da mağfiret eyle, muhacirlere de mağfiret eyle" Ensar; Peygamber Efendimiz'e, kendilerine gelen müslüman kardeşlerine yardımcı olup, onları bağırlarına basıp, misafir edip, koruyup kollayan, böylece İslam'ın tutunmasını ve düşmanlarına karşı güçlenmesini sağlayan insanlar, Medine'nin ahalisi
Pekiyi ötekilere, Mekke'den veya başka yerlerden müşriklerin zulmünden kaçıp o emniyetli Medine'ye gelen kimselere ne deniliyor? Bu sahih bir hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesei'de var Enes RA'den rivayet edilmiş Hendek Savaşı hazırlıkları sırasında bu duayı buyurmuş
O günlerde çok telaşlı idiler Kureyş büyük bir orduyla Medine'yi mahvetmeye geliyor Bedir'de çarpıştılar ama, bu sefer kuvvetli bir orduyla geliyor müşrikler İyice toparlanmışlar, kabilelerden de yardım almışlar, müslümanlığın kökünü kazımak için geliyorlar Güçleri yeterse Peygamber Efendimiz'i, muhacirleri ve ensarı tepelemek niyetiyle geliyorlar Sayı az, güç az, imkan az, savaş alet ve edevatı az Ne yapmak lazım?
Selmanül-Farisi RA diyor ki:
"--Biz İran'da, düşmanlarla mücadelede savunma savaşı yaparken hendek kazardık Haydi hendek kazalım!" diyor
Malum kıyamet alametlerinden birisi de, hicaz tarafından ateş zuhur edecek, insanları sürükleyecek bir tarafa doğru Yani o zaman, kıyamet kopacak sanmışlar Demek ki, kıyamet kopar gibi alevler dışarılara çıkmış İşte o yanıkların izleri bence Medine'nin etrafı böyle bu malzemeyle dolu olduğundan, oralardan birilerinin gelmesi mümkün değil Binbir meşakkatle birisi düşe kalka gelmeye çalışsa, onu da haklarlar, ordu gelemez
Yalnız bir yolamağı var O yolamağın ağzı da, şimdi Yedi Mescidler denilen kısımda Orayı da hendekle kapatırlarsa, o zaman düşman rahat bir şekilde gelemez Harrelerden gelemez, dağlardan da gelemez Çünkü yokuşu tırmanacak, yukarıyı geçecek, aşağı inecek Dağlık kısmı, tepeleri de aşamaz Oralarda savunma, geleni püskürtme kolay Aşağıda hendek kazmak lazım!
Hendek kazılması; tabii bu hususta pek çok hadis-i şerifler var, çok ibretli Hendek Harbini, lütfen açın İslam tarihi kitaplarından, okuyun bu akşam veya yarın!
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Asım Köksal Hocaefendi, hem maneviyatı olan, hem ilmi olan, tanıdığımız, muhterem, mübarek insandı Tasavvufi vazifesi de vardı İslam Tarihi diye ne güzel kitap yazdı Yeni yeni baskıları da çıktı Muhakkak kütüphanenizde vardır Hendek Harbi'ni bir okuyun!
Hendek Harbi'nde en önemli, dikkati çeken şeylerden birisi, yani size hatırlatmak istediğim, benim de çok etkilendiğim şeylerden birisi:
Peygamber SAS Efendimiz ashabıyla böyle hendeği kazarken taşlar çıkıyor, o taşları ashab kıramıyorlar o zamanki imkanlarla Peygamber Efendimiz eline kırma aletini, -kazmayı diyelim- alıyor, vuruyor taşa Bir vurduğu zaman, bir kıvılcım çıkıyor Bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor Bir daha vuruyor, bir daha kıvılcım çıkıyor Ve Peygamber Efendimiz diyor ki:
"--Bu kıvılcımda Sasani İmparatorluğu'nun, Mecusilerin devletinin, Bizans imparatorluğunun, Bizans arazilerinin; yani doğu tarafının, batı tarafının, kuzey tarafının müslümanların eline geçtiğini gördüm" diyor
Hatta, bu sözü söylediği kesin ki, müşrikler diyorlar:
"--Şuna bak, neredeyse helakleri yakın, ölecekler Kureyş ordusu geldiği zaman bunların hepsini kesecek Hala başlarındaki zat --yani Peygamber Efendimiz'i kastediyorlar-- 'Siz ilerde şu zaferleri kazanacaksınız, koca koca devletleri yıkacaksınız, dev imparatorlukları devireceksiniz!' diyor Ne saçma" diye düşünüyorlar
Ama şimdi biz biliyoruz ki, saçma değil, peygamberce söylenmiş sözler, Allah-u Teàla Hazretleri'nin vaadi O en ümitsiz anda, yani artık var olma, yok olma meselesi olan bir zamanda bunu söylemesi de, hak peygamber olduğunun belgelerinden, binbir türlü belgesinden bir tanesi
İşte o zaman, tabii ashab-ı kiram çok sıkıntı çekmişler Açlık, sıcaklık, yorgunluk Hendek kazmak kolay değil İşte o zaman Peygamber Efendimiz böyle dua eylemiş:
"--Hayır ancak ahiret hayrıdır Bu dünya meşakkatli, sıkıntılı, düşmanla çarpışmalı, uğraşmalı, korkulu, endişeli geçiyor Asıl önemli olan ahiret Ensara ve muhacirleri ya Rabbi mağfiret eyle, affeyle kusurları varsa"
Tabii her insan kusurlu olabilir, büyük küçük "Affeyle, yardım eyle" demek istiyor, böyle dua etmiş
Biliyorsunuz, müşrikler geldiler Hendek'le karşılaşınca, Medine'ye giremediler Öbür tarafları korumak kolay Buraya da İslam ordusu dikildi ve Hendek Savaşı sonunda, yani müslümanların korunmasıyla, Kureyşlilerin perişan bir vaziyette, geri dönmesiyle bitti
İşte o zaman söylenmiş bir dua ama, biz bundan ne dersler çıkaracağız? Hayrın ahiret hayrı olduğunu öğreneceğiz, ahiret hayrını kazanmaya çalışacağız Bir de dünyada meşakkatler çekileceğini öğreneceğiz
Allah'ın en sevgili kulları Peygamber Efendimiz ve ashabı, asr-ı saadet müslümanları ne sıkıntılar çektiler Sen nesin? Ben neyim? Bizler 20, 21 yüzyılın insanlarıyız Ne kadar asır sonra gelmiş insanlarız Elbette en büyük mükafatları ashaba, Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teàla Hazretleri verecekken, dünyada onlar bu kadar sıkıntı çekmişler
Elbette bizler de sıkıntı çekeceğiz Bunlar imtihan Yani müslümanlığa bağlılığımızın kuvvetini ve samimiyetini, sağlamlığını anlamak için, isbat etmek için, denemek için, imtihan etmek için, Allah bu sıkıntıları getiriyor ki; "Bakalım benim mü'min kullarım sıkıntıların karşısında da imanlarına sımsıkı sarılıp iyi müslüman olarak yaşayacaklar mı?" diye müslümana böyle çeşitli sıkıntılar, imtihanlar gelir gelir gelir Mühim değil Sabredeceğiz, mükafat alacağız
Ama sabrın sonunda da Allah zafer ve saadet ve selamet veriyor Misal: İşte İslam tarihi, işte müslümanların ilk devirleri, ondan sonraki devirleri, bütün cihana hakim olmaları Cenab-ı Hak: "Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder" (Muhammed: 7) buyuruyor Halbuki Allah'ın yardıma ihtiyacı yok, latife eyliyor biz kullarına Yani "Allah'ın dinine yardım ederseniz, o zaman mükafatlara erersiniz" demek açıkçası
Onun için Allah'ın dininin yardıma ihtiyacı var Allah'ın yardıma ihtiyacı yok, müslümanların yardıma ihtiyacı var Mali yardıma ihtiyacı var, iktisadi yardıma ihtiyacı var, askeri yardıma ihtiyacı var, siyasi desteğe ihtiyacı var, ilim irfan öğrenmeye, talim ve terbiyeye ihtiyacı var Her şeye ihtiyacı var Hepimizin çalışması lazım!
Fransa'da iki doktor müslüman olmuş Ben Lion'a gitmiştim [1980'li yıllarda]
"--Hocam, burada iki Fransız kökenli, Fransız müslüman var" dediler
"--Tanışalım şu mübareklerle" dedim
Yani Avrupalı, kökeni Fransız, hıristiyanken dönmüş müslüman olmuş "Tanışalım!" dedim
"--Burada yok" dediler
"--Nereye gitmişler?"
"--Afgan Savaşı'na gittiler Bunlar tatil oldu mu, yıllık izinleri oldu mu, hastaneden izin alırlar, karıkoca Afganistan'a giderler Tatilleri boyunca Afganistan'da çalışırlar" dediler
Gözlerim yaşardı, hayran kaldım o kardeşlerimizin şuuruna Hem de gitmeden önce ilaç fabrikalarını dolaşıyorlarmış, hayır hasenat olarak ilaçları topluyorlarmış Pamuklar, sargı bezleri, antibiyotikler, iğneler, haplar neyse, onları da yanlarında beraber alıp Afganistan'a gidip, Ruslar'a karşı çarpışan mücahidlerin arkasında, cephenin arkasında, yaralılara yardımcı oluyorlarmış Acaba Türkiye'de kaç tane kardeşimizin aklına geldi de, böyle Afganistan'a gitti de, yardımcı oldu? İşte şuur, işte ihlas olunca böyle oluyor
Allah-u Teàla Hazretleri bizi İslam tarihini tam okuyup, tam anlayıp, sahabe-i kiramın hepsini sevip; özellikle Hz Ali efendimizi, Hz Hasan ve Hz Hüseyin efendilerimizi de sevip, onların şefaatine ermeyi nasib eylesin Cennetiyle cemaliyle bizleri müşerref eyleyip, onlarla cennette buluştursun
Avustralya
Mahmud Es’ad Coşan
 
[TB] Benzer konular Forum Tarih
N Yürek esintileri 4 2K
Y Serbest Kürsü 1 2K

[TB] Benzer konular

E

Edeb

Guest
Ynt: Ahireti DüşüNüN..!!!

AMİNNNN....

Çok güzel bir konu paylaşmışsınız Allah razi olsun..
 
C

can rüba

Guest
Ynt: Ahireti DüşüNüN..!!!

Ve Aleyküm Selam
Amin Amin Amin
Tam ruh-i haliyetime uygun bir paylaşım.Bugünlerde çokca düşünüp bilgi almak istediğim konulardan bir tanesiydi.Allah razı olsun Tefekkür abla.
Ayrıca bu konuyla alakalı Marifetname deki hadisi şerifi paylaşmak istiyorum.

(Dünya için, dünyada kalacağın kadar, ahiret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış! Allahü teâlâya, muhtaç olduğun kadar itaat et! Cehennem ateşine dayanacağın kadar günah işle!)
 
Üst