Aczi yetim aşikar, firkatin için ağlarım!

  • Konbuyu başlatan Mustafa Cilasun
  • Başlangıç tarihi
M

Mustafa Cilasun

Guest
Bilmeden ve anlamadan hangi cüretle nazar ederim
Saklı heveslerimi nasıl görmezden gelirim, içimi içime sığdırmayanı bilirim
Hangi vaktin şafağında kalbimin sahibime iltica etmek için gönlümü hasrederim
Ruhumun yetisiyle ayetleri temaşa ederim, korkunun sevdasıyla secdeyle yeşeririm


Rızık hiç korkma senindir, asla bir ulufe değildir
Bizzat senin sahibin tarafından taksim edilen güzelliktir, nasıl bir rahmettir
Aklın için sualler istikametin için elveren gerekçendir, merak bu nispette erdemdir
Nafile kelimesi boşuna sarf edilen maksat değildir, fikrin ve zikrin hasbilik değeridir


Neden gece namazı çok kıymetlidir ve özelliklidir
Hakkın divanında edep ihsan ve takvanın zaruretidir, aşk ve sevdanın erkidir
Taaccüp etmek, gönül lisanından nefeslenmek, niyetin asliyesini aşikar eylemektir
Vakit bu anda nakitleşen ve bedelleşen fazilettir, benliğin için nizam-ı sanat edebindir


Aşktır firkate eriştiren, gönlü divane hale getiren
Nasıl bir sevdadır ki seni senden ve iradenden vazgeçiren, hakikat şadına erdiren
Dili şad eden, kalbini inşiraha vakfeden, melalinin erdemiyle ah ettirip o an hu dedirten
Yanmayan dil, edebe malik olmayan kül, ateşin muradıyla farka ulaşmayan kul’a ne denir


Cefadan asla gocunma, çilenin meşkinde yorulma
Nasibim nedir diye korkuyla yoğrulma, niyetin ve gayretin halisliği ardır, unutma
Meyvenin hamı kim için makbuldür, hamiyet gösteren nazarın umut dilinde ki ahengidir
Sabır niye gereklidir, kanaatle durulmak kalbin için makbul gayedir, yoksa aşk vehimdir


Savrulan bir nefes olma, istikametini hiç unutma
Nerden geldiğini ve nereye gideceğini sakın ihmale alma, hesap vaktidir artık anla
İnsan başıboş değildir, yaratılma hilkatine terstir, aklı ve izan niye verilmiştir, tanı yaşa
Vakitsiz öten kuşun niye feryat ettiğini tefekkür etmekten korkma haşyet telaşını unutma


Yaşatmak için yaşamanın farkıyla aklan korkma
Her vakit hizmeti bekleyen olma, ecrine sahip olmak için sakın gocunma, aşkı kokla
Nefsi emareyi gale alma, bu halden kurtulmak için azmi ve ihsanı ruhunla ara ve yaşa
Kitab-ı celilde bahis olan ve kalbine arz olunan eşsiz ve ibretli hikayelerden uzaklaşma


Mustafa CİLASUN
 

[TB] Benzer konular

Üst