Abdestte Vesvese...!

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
Her namaz kılmaya başladığımda abdestimi bozasım geliyor [gaz şeklinde] bir daha bir daha abdest almam lazımmış gibi geliyor bunun üstesinden nasıl gelebilirim?

CEVAP


Bu rahatsızlığınız vesvese ile ilgilidir Şeytan insanı ibadetten uzaklaştırmak için, dübürüne üfürür insan da "yellendim ve abdetim bozuldu" deyip, abdestini tekrar almaya çalışır oysa abdesti bozulmamıştır işte bu duruma mani olmak için hadiste " sesini veya kokusunu almadığınız şeylerden dolayı abdest almayınız" buyurulmuştur fakat kesin bir şekilde yellendiğini bildiği halde, "sesini ve kokusunu almadım" deyip, abdest almamak ta tehlikelidir

Vesveseye müptela olan insanların en çok karşılaştıkları vesvese türü budur İdealinde en mükemmel ibadeti yapma düşüncesi vardır Yanlışsız ve eksiksiz en iyi amel ve hizmeti yapma zannına kapılmıştır Buna bir de takva düşüncesi girmişse, meselenin üstüne üstüne gider Gittikçe de vesvesenin şiddeti artar Zaman içinde öyle bir dereceye varır ki, amel ve ibadetin en iyisine ulaşayım derken harama düşebilir Bazen sünnet olan bir ibadeti ideal manada yapmaya çalışırken, farkında olmadan bir farzı terk eder Sonunda da "Acaba ibadetim sahih oldu mu?" diye peş peşe o ibadeti iade eder durur Zaman içinde bu hal devam eder, sonunda büyük bir ümitsizliğe düşer Şeytan şu halinden istifade eder ve onu yaralar

Bu tür vesveseye kapılan bir insan abdest almaya başlar, o anda vesveseye yakalanır, kollarını yıkarken tekrar başa döner, ayağını yıkayıp abdestini bitirmesi gerekirken bir daha başa döner veya abdestini aldıktan sonra "Herhalde sağ kolumu yıkamadım, başımı meshetmedim" gibi bahanelerle üst üste üç-beş defa abdest alır İşte burada şeytanın attığı vesvese oku hedefini bulmuştur Bu durum artık o insanda bir hastalık haline gelmiştir

Bu tür vesveseye kapılan birçok insan tanıdım İbadetlerine yeni yeni başlayan bir genç kardeşimiz vardı Ezan okunmazdan yarım saat önce abdest almaya başlar, namazın farzına zor yetişirdi Üst üste en az beş defa abdest aldığı olurdu Meseleye vakıf olunca, bunun bir vesvese olduğunu anlattım, süreyi biraz azalttı, ancak tam muvaffak olamadı, inşallah bu vesveseden kurtulmuştur
Boy abdestinde de vesveseye kapılan insanlar, bir kere gusül yeterliyken, kurulandıktan sonra kendilerini tekrar tekrar yıkanmaya mecbur hissediyorlar

Bu çeşit vesvese abdest ve gusülde görüldüğü gibi, en çok da namazda karşılaşılıyor Normal olarak namazda insanın aklına her türlü düşünce gelebiliyor Özellikle şeytanın işlettiği bu düşünce akımına kapılan insan namazını bir türlü bitiremiyor, şayet camide ise cemaate yetişemiyor Gerek sünneti, gerekse farzı dönüp dönüp yeni baştan kılıyor Namazın içinde ise Fatiha ve sureleri birkaç defa okumak zorunda hissediyor kendini Yahut namazın müstehap ve sünnetlerini en ideal bir şekilde yapayım derken, ya vaciplerini veya farzını terk etmek gibi bir duruma düşüyor, hata üstüne hata yapıyor

Bir de meselenin şu yönü vardır: İnsan bu çeşit vesvesenin şeytandan kaynaklandığını bildiği halde veya sevdiği, itimat ettiği, bilgisine güvendiği birisi tarafından kendisine haber verildiği halde, hiç aldırmadan vesvese etmeye devam ederse, bu sefer vebal altına girmiş, hatta günah işlemiş olur Çünkü bu takdirde Allah'ı ve Allah dostlarını dinlemiyor, şeytana kulak veriyor demektir Bu durumda tercihini belirleyecektir: "Allah'a mı itaat edeceğim, yoksa şeytana mı kulak vereceğim?" Birinci tercih kendisini hep güzelliklere götürecektir, ikinci tercih ise musibetten musibete sürükleyecektir—Allah korusun
Abdestte karşılaşılan vesveseye karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği hususunda Efendimizin (asm) tavsiyelerine kulak verelim:

Ubey bin Ka'b'in rivayetine göre Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Abdeste musallat olan bir şeytan vardır ki, ona velehan (şaşkınlık veren) derler Onun için abdest ve gusülde su vesvesesinden korunun(1)

Abdest işinde vesvese veren şeytana bu adın verilmesinin sebebi, mü'mini abdest esnasında vesveseye itme yolundaki aşırı hırsıdır Yahut şeytan vesvesesiyle insanı öyle telaşa sokar ki, insan şaşırır kalır, şeytanın kendisiyle oynadığını bile anlamaz Abdest alırken azasını ıslatıp ıslatmadığını ve kaç defa yıkadığını bilemez hale gelir

Abdestte görevli şeytandan kaçınmanın manası da şöyledir: Yani abdest azası ıslandı mı ıslanmadı mı, bir defa mı iki defa mı yıkandı, su temiz mi, kirli mi gibi Velehan adlı şeytanın suyla ilgili yapmak istediği bu ve benzeri vesveseden kaçının demektir

Abdestte gelen vesveseyi temelinden halleden ve herkesin rahatça tatbik edebileceği Peygamberimizin bir tavsiyesi de şu şekildedir:

Bedevinin birisi Resulullaha (asm) gelerek abdestin nasıl alınacağını sordu

Resulullah (asm) azalarım üçer defa yıkayarak ona abdest almayı gösterdi Sonra da şöyle buyurdu:

"İşte abdest budur Bundan fazla yapan sünneti terk ederek hata yaptı, sınırı aştı ve nefsine zulmetti demektir" (2)

Bu hadisin izahında İbni Hacer der ki:

"Elini yüzlerce defa yıkadığı halde abdestsizliğinin kalkmadığına inanan çok vesveseli insan gördük"

İbni Hacer Hazretleri beş asır önce yaşamış bir hadis alimidir Demek ki, ibadetlerdeki vesveseyle sadece günümüz insanı karşılaşmıyor, asırlar öncesinden beri insanlık hep bu musibetle muhatap oluyor Zira şeytan her zaman aynı taktiği kullanarak Allah'a verdiği, Salih kulları saptıracağına dair sözünü hep tutuyor

Abdestte olduğu gibi, namazda da yanılma, şüphe ve vesveselere karşı neler yapılacağı hususunda hadis-i şeriflerde pratik çözümler verilmektedir

Bu hadislerden bazılarının mealini verelim:

Abdullah bin Amr'in rivayetine göre Resulullah (asm) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi biriniz namazda iken şeytan ona gelerek, 'Falan şeyi ve şu şeyi hatırla Ta ki, kul gafletle namazdan çıkıp gitsin Ve her hangi biriniz yatağında uzanmış iken şeytan onun yanına varır ve kişi uyuyuncaya kadar şeytan durmadan onu uyutmaya çalışır

Başta abdest ve namaz olmak üzere ibadetlerde unutabiliriz, ne okuduğumuzu, ne kadar okuduğumuzu, kaç rekat kıldığımızı bir an için aklımızda tutamayabiliriz Böyle durumlarda da hemen telaşa kapılmamalı, çareyi yine ibadetin kendi içinde aramalıyız Hiçbir insan unutkanlıktan kurtulamadığı gibi, en üstün insan olan Peygamberimiz (asm) bile çok az da olsa unutkanlığa maruz kalabiliyordu Çünkü o ne kadar büyük ve mükemmel bir insan olsa da, insani halleri itibariyle bizden birisi gibiydi Acıktığı, susadığı, hasta olduğu ve sıkıntıya düştüğü gibi, unuttuğu da olurdu Bu meseleyi hadiste şu şekilde görüyoruz:
Abdullah bin Mes'ud şöyle rivayet eder:

"Resulullah (asm) namaz kıldırdı Ya fazla yaptı, ya eksik yaptı Bunun üzerine, 'Ya Resulallah! Namaza bir şey mi ilave edildi?' denildi Resulullah (asm) şöyle buyurdu:

"Ben ancak bir insanım Siz unuttuğunuz gibi ben de unuturum Biriniz unuttuğu vakit, oturduğu halde iki secde yapı-versin" buyurdu Sonra Resulullah kıbleye dönerek iki secde etti (3)

Şeytanın tek isteği ve görevi vardır, o da insanı ibadetten, özellikle namazdan alıkoymak, kendisi namaz ve secdeden mahrum kaldığı gibi, insanlığı da bu nimetten mahrum etmek ve uzak tutmaktır Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam İblis'in bu hedefini açığa çıkarırlar

Kaynaklar:
1- Tirmizi, Taharet:43; İbni Mace, Taharet:48
2- İbni Mace, İkame: 48
3- ibni Mace, ikame: 129
 
Üst