AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Abdest Duaları


1- Elleri yıkarken:

(Bismillahil-azim. Vel-hamdü lillahi ala dinil-İslam. Ve ala tevfik-ıl-iman. El-hamdü lillahil-lezi ce’alelmae tahuren ve ce’alel-islame nuren.)
"Azamet ve celal sahibi ALLAH'ın adiyle başlarım. Bizi İslam dininde kılan, iman etmeğe muvaffak buyuran ve hidayete erdiren Rahman ALLAH'a hamdederim. Suyu temizleyici. İslam'ı da nur kılan ALLAH'a hamdolsun."

2- Ağzını yıkarken:

(ALLAHümmes-kıni min havdi nebiyyike ke’sen la ezmeu ba’dehü ebeden.)
"Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından bir kase içir, ondan sonra hiç susamayayım."

3- Burnuna su verirken:

(ALLAHümme erihni rayihatel cenneti verzükni min ni’amiha. Ve la türihni rayihaten-nar.)
"Ey Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun ni'metlerinden nasiblendir ve bana ateşin kokusunu duyurma."

4- Yüzünü yıkarken:

(ALLAHümme beyyid vechi binurike yevme tebyaddü vücuhü evliyaike ve la tüsevvid vechi bi zünubi yevme tesveddü vücuhü)
"Ey Rabbim! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır."

5- Sağ kolunu yıkarken:

(ALLAHümme a’tıni kitabi biyemini ve hasibni hisaben yesiren.)
"Ey Rabbim! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."

6- Sol kolunu yıkarken:

(ALLAHümme la tu’tini kitabi bi şimali ve la min verai zahri ve la tühasibni hisaben şediden.)
"Ey Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme, ve hesabımı zorlaştırma."

7- Başını meshederken:

(ALLAHümme harrim şa’ri ve beşeri alen-Nar. Ve ezılleni tahte zılli arşike yevme la zılle illa zıllü arşike.)
"Ey Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himayenden başka bir himayenin bulunmadığı günde beni Arş'ının gölgesi altında gölgelendir. ALLAH'ım beni rahmetinle sar, üzerime berekatından indir."

8- Kulağına meshederken:

(ALLAHümmec’alni minellezine yestemi’unel-kavle fe yettebiune ahsenehu.)
"Ey Rabbim! Beni sözü dinleyib de en güzeline ittiba' edenlerden kıl."

9- Boynuna meshederken:

(ALLAHümme a’tık rakabeti minen-Nar.)
"Ey Rabbim! Benim boynumu ateş esaretinden kurtar, beni zincirlerden ve bukağılardan muhafaza et."

10- Sağ ayağını yıkarken:

(ALLAHümme sebbit kademeyye ales-sıratı yevme tezillü fihil-ekdamü)
"Ey Rabbim! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."

11- Sol ayağını yıkarken:

(ALLAHümme la tatrud kademeyye ales-sırati yevme tatrudü küllü akdami a’daike. ALLAHümme’c-al sa’yi meşkuren ve zenbi mağfuren ve ameli makbulen ve ticareti len tebur.)
"Ey Rabbim! Bana razı olduğun bir çalışma, ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir ticaret nasib et."

12- Abdest bittikten sonra:

(Sübhanekellahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke estağfiruka ve etubü ileyke eşhedü en la ilahe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Resulüke.)
"Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni salih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bir korku gelmeyen ve hiç mahzun olmayanlardan kıl. Seni her an hamdinle tesbih ederim. Ey Rabbim şehadet ederim ki Senden başka hiç bir ilah yok, ancak Sen varsın. Şerikin yok Senin ve yine şehadet ederim ki Muhammed Senin kulun ve resulündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim."
 

[TB] Benzer konular

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...

1) Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve"Euzü billahi mineşşey-tanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" okunur.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...

2)Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...

4)Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.


 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...

8.) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır.

Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.


 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


9)Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


10)Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


11)Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


12)Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


13)Sol ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya sağ parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

 

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...


Oruçlu değilse abdest aldığı sudan biraz içip, kıbleye karşı durup kelime-i şehadet getirmeli, duaları ve Kadr Suresi okunmalıdır. Abdest alırken suyu fazla açmamak, duaların haricinde konuşmamak lazımdır .
 
B

Bevadih

Guest
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...

Fiziksel arınmamızı yaptık..Şimdi O'nun huzurunda ruhsal temizliğe duracağız...

Çok anlaşılır bir çalışma mim abim var/olasınız..
 
H

hattab_18

Guest
Ynt: AbDeST NaSıL aLıNıR?/dualarıyla beraber Resimli anlatım...

ALLAH AZLE VE CELLE RAZI OLSUN. EMEĞINE SAĞLIK ABEM. ÇOK HOŞ OLMUŞ.
 
Üst