Abdera Düşünürleri

  • Konbuyu başlatan Resulehasret
  • Başlangıç tarihi
R

Resulehasret

Guest
Abdera Düşünürleri
Antik çağ atomculuğunun kurucuları Leukippos'la Demokritros... Antik Yunan düşünürlerinden Leukippos ve Demokritos'a Abdera düşünürleri ya da Abdera'lılar adı verilir. Abdera, Batı Trakya'da İskeçe yakınlarında bir kentin adıdır. Bu iki ünlü düşünürden birincisi Milet'li ve ikincisi Teos'lu olduğu halde, Abdera'da yaşamış ve çalışmış olmaları, bu adla anılmalarının nedenidir. Leukippos, Anaksagoras'ın çağdaşıymış. Abdera'ya gelerek bir okul kurmuş ve kendisi gibi oraya göçen genç Demokritos'u yetiştirmiş. Her iki düşünür de bölünemezcilik (Atomculuk) düşüncesinin kurucusudur. Leukippos'un yaşamı ve düşünceleri üstüne pek az şey bilindiğinden felsefe tarihleri bu iki düşünürün öğretilerini birbirinden ayırmadan incelerler. Kimi felsefe tarihçileri, Leukippos ve Demokritos'la birlikte Anaksagoras ve Empedokles'i de Abdera okulu'ndan sayarlar. Empedokles Sicilyalı ve Anaksagoras İzmirli oldukları halde maddeci ve atomcu düşünceleri onları Leukippos ve Demekritos'la birleştirmektedir. Empedokles, Anaksagoras ve Abdera düşünürleri antikçağ Yunan atomculuğunun üç önemli basamağıdır. Ne var ki maddeci atomculuk, sağlam yapısına Leukippos ve Demokratos düşüncelerinde kavuşmuştur. Abdera okulu'nun düşünce yapısı İonia okulu temeline dayanır ve tümüyle Elea okulu'na karşıttır. Bk. Bölünmezcilik, İyonya Okulu, Elea Okulu.
 
Üst