3. DÖNEM MELAMİ â€“ MÜCEDDİDİYE-İ NAKŞİBENDİYE SİLSİLESİ

3. DÖNEM MELAMİ â€“ MÜCEDDİDİYE-İ NAKŞİBENDİYE SİLSİLESİ
1- Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v.)
2- Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekir (r.a.)
3- Selman-ı Farisi (r.a.)
4- Kasım bin Muhammed (r.a.)
5- Ca'fer-i Sadık (r.a.)
6- Bayezid Bistami (k.s.)
7- Ebu'l Hasan Harakani (k.s.)
8- Ebu Ali Fermadi (k.s.)
9- Yusuf Hamedani (k.s.)
10- Abdulhalık Gucdiivani (k.s.)
11- Arif Rivegeri (k.s.)
12- Muhammed Fagnevi (k.s.)
13- Ali Ramiteni (k.s)
14- Muhammed Baba Semmasi (k.s )
15- Emir Külal (k.s.)
16 Şah-ı Nakşıbend M. Bahaüddin Buharı (k s )
17-Alaüddin Artar (k.s.)
18- Ya'kub Cerhi (k.s.)
19- Ubeydullah Ahrar (k.s.)
20- Kadı Muhammed Zahid (k.s.)
21- Derviş Muhammed Semerkandi (k.s.)
22- Hacegi Muhammed İmkenegi (k.s.)
23- Muhammed Baki Billah (k.s.)
24 İmamı Rabbani Ahmet Faruki (k.s.)
25 Habibullah Buhari (k.s.)
26 Ahmed el- Mekki (k.s.)
27 Hace Hudakli (k.s.)
28 Şeyh Molla Muhammed Abid (k.s.)
29 Şeyh Molla İdris (k.s.)
30 Şeyh Muhammed Niyazi Kılli (k.s.)
31 Şeyh Abdulhalik Kazgani (k.s.)
32 Şeyh Mustafa bin mahmud Trabzoni (k.s.)
33 Seyyid Muhammed Nur’ul-Arabi (k.s.) ( Sahibi Tarikat)
34 Erzurumlu Seyyid Hüseyin-i Ruhi (k.s.)
35 Seyyid İsmail Sırrı Efendi (k.s.) (Hasan-ı Basri/Erzurum)
36 Seyyid Eşref (k.s.) (Tuzcu köyü /Erzurum)
37 Seyyid Molla Rauf Efendi (k.s.) (Asri Mezarlığı/Erzurum)
38 Seyyid Şahabettin Hocaefendi
 

[TB] Benzer konular

Üst