2B'lerin satışına ilişkin yeni düzenleme geliyor

fussilet

Üye
Yönetici
2B'lerin satışına ilişkin yeni düzenleme geliyor

Meclis, önemli düzenlemelerin görüşüleceği yoğun bir haftaya giriyor.TBMM Genel Kurulu'nun bu haftaki gündeminde, 2B arazileri ile TSK Disiplin Kanunu Tasarısı yer alacak. Genel Kurul, 29 Ocak Salı günü, 2B arazilerinin satışına ilişkin yasa teklifini görüşecek.Teklifle, hak sahiplerine doğrudan satılacak taşınmazların bedeli, taşınmazın 400 metrekareye kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacak. Taşınmazın 400 metrekarenin üzerinde olan alanı, rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanacak. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması halinde, yüzde 50 satış bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği bir taşınmaz için uygulanacak.Mevcut düzenlemede, 2B arazisinin satış bedelinin tamamı rayiç bedelin yüzde 70'i üzerinden hesaplanıyor.-''Disko'' için düzenleme-Genel Kurul'da, daha sonra TSK Disiplin Kanunu Tasarısı ele alınacak. Tasarıyla, aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak TSK'dan ayırma sebebi olacak. Disiplinsizliğe karşı oda hapsi verilemeyecek.Disiplinsizlik inceleme ve araştırmasının sıhhatli devam etmesi amacıyla, görevi başında kalmasında sakınca görülecek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş ve erler idari izinli sayılarak, görevlerinden geçici olarak uzaklaştırılabilecek.Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemler, YAŞ kararları ile disiplinsizlik nedeniyle verilen cezalar ve diğer idari yaptırımlar, yargı denetimi dışında olacak. YAŞ terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç, her türlü ilişik kesme kararına ve disiplin cezalarına karşı yargı yolu açık olacak.Bedelli askerlikte belirlenen bedelin yarısını ödemek suretiyle başvurusu kabul edilenlerden ikinci taksit için öngörülen altı aylık süreyi geçirenler veya ilk taksitini geri alanlar ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmamış olanlara, bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak için yeni bir hak tanınacak.-Diyarbakır'a yeni üniversite-Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Ãœniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin yasa tasarısı da bu hafta ele alınacak.İlahiyat Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından kurulacak Selahaddin Eyyubi Ãœniversitesi bünyesinde, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve mimarlık, ilahiyat ve sağlık bilimleri fakülteleri, sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri enstitüleri ile meslek yüksek okulu ile ''Yerel Diller Enstitüsü'' kurulacak. Enstitü bünyesinde Kırmançi ve Zazaca'nın yanı sıra Sorani, Süryanice, Keldanice gibi yerel diller de yer alacak.-Komisyonlar-TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak.Plan ve Bütçe Komisyonu, görüşmelerine başladığı sağlıkta kamu-özel ortaklığıyla hastane yapılmasına ilişkin yasa tasarısının maddelerini, 29 Ocak Salı günü görüşecek.Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Elektrik Piyasası Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine 29 Ocak Salı günü devam edecek.Dışişleri Komisyonu, 31 Ocak Perşembe günü yapacağı toplantıda, uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren yasa tasarılarını görüşecek.Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 31 Ocak Perşembe günü, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na, kadın istihdamının artırılmasıyla ilgili olarak bakanlık bünyesindeki çalışmalar hakkında bilgi verecek.Anayasa Uzlaşma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek.
AA

Source: 2B'lerin satışına ilişkin yeni düzenleme geliyor
 

[TB] Benzer konular

Üst