2011'de İnternetten Sayım Yapılacak...

2011'de İnternetten Sayım Yapılacak...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılında nüfusla ilgili başlıca demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri çok detaylı şekilde ortaya koyacak bir nüfus sayımı yapacak.

Hem posta ve internet hem de yüz yüze görüşme yöntemlerinin izleneceği sayım, 1-2 aylık bir alan uygulamasıyla gerçekleştirilecek. Posta, internet ve yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılacak sayım ile çekirdek aile büyüklüğünden ısınma ve bina türüne, hatta binanın yapım dönemine kadar pek çok ayrıntılı veri derlenecek.

TÜİK, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) önerileri ve Avrupa Birliği Nüfus ve Konut Sayımları Yönetmeliği kapsamında, idari kayıt ile tamsayım/örnekleme yöntemini birleştirerek, yani Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) elde edilen tüm değişkenleri yapılacak alan çalışmasıyla elde edilecek değişkenlerle derleyerek nüfus sayımı yapmayı planlıyor.

Edinilen bilgiye göre ADNKS, Avrupa Birliği Nüfus ve Konut Sayımları Yönetmeliği'nde yer alan, işyerinin bulunduğu yerleşim yeri, güncel faaliyet durumu, yapılan iş, faaliyet kolu, işteki durum, yurtdışında ikamet etme durumu ve gelinen yıl, bir önceki daimi ikametgah yeri ve şu an ikamet edilen yere gelinen yıl, hane halkı yapısı, aile yapısı, çekirdek aile türü, çekirdek aile büyüklüğü, hane halkı türleri, hane halkı büyüklüğü, mülkiyet durumu, konutun kullanım alanı ve oda sayısı, metrekareye düşen kişi sayısı, su temin sistemi, tuvalet, banyo imkanı, ısınma türü, bina türüne göre konutlar ve binanın yapım dönemine göre konutlara ilişkin bilgileri sağlamıyor. 2011'de pek çok Avrupa ülkesiyle eşzamanlı yapılacak sayımda bunlar dikkate alınacak. Sayımın alan uygulaması 1 günlük sokağa çıkma yasağıyla değil, 1-2 aylık bir alan uygulamasıyla gerçekleştirilecek.

PİLOT ÇALIŞMA GELECEK YIL YAPILACAK

2011 Nüfus ve Konut Araştırması'nın pilot çalışması ise 2010 yılı Mart-Nisan aylarında yapılacak ve buradan elde edilen sonuca göre uygulamanın ne şekilde yürütülmesinin daha sağlıklı olacağına karar verilecek. Bunun için bir danışma kurulu oluşturuldu. Araştırma çerçevesinde sorulacak sorular ve detaylar, bu kurul tarafından netleştirilecek.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile nüfusun kaç kişi olduğu, cinsiyet, kır-kent ayrımının ve nüfusun şehirlere dağılımının görülebildiğini, ancak nüfusun demografik özelliklerinin ortaya konamadığını söyledi. Bu eksiklik sebebiyle, "oturulan konut kaç metrekaredir, kaç odası vardır, oradaki sosyo ekomonik şartlar nelerdir, kaç özürlü vardır" gibi hem demografik bilgileri hem de bireylerin yaşam standartlarını ortaya koyacak bir araştırma için harekete geçtiklerini anlatan Yılmaz, "Artık nüfusun özelliklerine ilişkin daha derinlemesine bilgiler alınacak." dedi. Bakan Yılmaz, araştırmada güvenliğin sağlanması noktasında da TÜİK'e olan güvenlerini vurguladı.

Türkiye'de bugüne kadar sonuncusu 2000 yılında olmak üzere 14 kez genel nüfus sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı uygulanarak bir günde yapılan bu sayımlarda kişiler sayım günü bulundukları yerde sayılmışlardı.
 

[TB] Benzer konular

Üst