ŞİRK İÇEREN SÖZLERE ÖRNEKLER.

D

DAMRAM

Guest
ŞİRK İÇEREN SÖZLERE ÖRNEKLER.
Dinimizin emri gereğince, hürmet gösterilecek, ta'zim olunacak şeyleri tahkir etmek; kötülenecek şeyleri, ta'zim etmek, hürmek göstermek küfürdür.

Mesela, ALLAHü tealanın evliyası, enbiyası, alimleri ve bunların sözleri, fıkh kitapları, fetvaları ta'zim edilecek, hürmet gösterilecek iken tahkir edilirse, kötülenirse dinden çıkılmış olur. Ayrıca, kafirlerin dini ayinlerini beğenmek, noellerini tebrik etmek ve zaruret yok iken zünnar kuşanmak ve küfür alametlerini kullanmak, bunlara, muhabbet edip, hürmet göstermek de küfrdür.

İnsanı küfre düşüren, yani kafir yapan söz ve işlerden bazıları şunlardır:

ALLAHü tealaya layık olmıyan şey söylemek. Mesela, (ALLAH, gökten bize bakıyor) demek, yahut bir kimse bir işi yaptığı halde, (ALLAH biliyor ki yapmadım) demek.

Peygamberleri küçültücü şey söylemek. Mesela, (İlk insan Adem peygamber vahşi idi) demek.

Melekleri küçültücü şey söylemek. Mesela, (Senin bakışın bana Azrail gibi geliyor) veya (Çocuk iyi yetişmezse zebani olur), yahut (Bu ibadetin savabını melek yazamaz) demek.

Ahırette olacak şeylerle alay etmek. Mesela, (Ben Cenneti istemem, Cehenneme gitmek isterim. Çünkü benim gibi olanlar oradadır) demek.

ALLAHü tealanın emir ve yasaklarına, yani Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde açık bildirilmiş ve islam alimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak veya önem vermemek. Mesela, (Ben cinleri göremediğim için inanmam) demek veya kati haram olduğu bilinen birşeyi yiyip içerken besmele çekmek.

(Dünya böyle gelmiş böyle gider) şeklinde inanmak. Dünya, gezegenler, gökler ve Arş ezeli değildir, sonradan yaratılmıştır, mahluktur. Ebedi, sonsuz değildirler, sonunda yine yok edilecektirler. Yer ve gökler yok iken de ALLAHü teala var idi.

Ayrıca zamanımızda çok kullanılan şu sözler de çok tehlikelidir:

ALLAHü tealaya, sanatkar, mühendis demek. ALLAH unuttu, kaderime küstüm, ALLAH bizi düşündüğü için göz, kulak vermiş, ALLAH kuşlara kanat vermeyi ihmal etmemiş, İlahi şuur, ilahi düşünce, Cenabı Hakka, (İnsanoğlunun mühendisi) demek. ÃŽmanım gevredi, ALLAH bana kulum demesin, anladıysam arab olayım, ALLAH vahy ile Aliyi halife tayin etti, diğerleri hakkını gasbetti ve bugünkü Kuran noksan demek.

Kötü kimseye (Öküz aleyhisselam) demek; ağza defi hacet lafzı ile sövmek; ALLAHın özel müdahalesi gerekir demek.

Dinsizlere şerefli kafir demek; çalgı aleti ile ilahi söylemek; O, cimrilerin ALLAHı demek; ALLAH, her yerdedir demek.

(İslam düşüncesi, İslam nazariyesi, İslam felsefesi) gibi tabirleri, (İslam dini) yerine kullanmak; özürlü kimseler için, imalat hatası demek; birisini kötülemek gayesiyle (Allahlık Ali Bey) demek; namaz kılmam ama, kalbim temiz demek; kendisine Hans, Corc gibi gayri müslim ismi ile çağırılmasını istemek; ALLAHın gönlüne güç gelmesin demek; mümine, (Nuh der, peygamber demez) demek; haram kazanç ile sevab için kurban kesmek; ecelin hoyrat eli gibi sözlerin çoğu küfürdür, imanının gitmesine, dinden çıkmasına sebep olur. Bunun için ağzımızdan çıkan söze dikkat etmemiz lazımdır. Rastgele söz söylememelidir.

İnsanlara mahsus sıfatları ALLAHü teala için kullanmak küfür olur. 'Burada ilahi şuuru görüyoruz' demek küfürdür. Bunun gibi, ALLAHü teala için, Düşünerek veya Hesap ederek yahut planlıyarak yarattı demek küfürdür. İslam düşüncesi demek de böyledir. Çünkü, düşünmek, hesap etmek, planlamak insanlara mahsus şeylerdir.

Çok kimse imanı kurtarayım derken, küfre giriyor ve bunun için de hiç üzülmüyorlar. Her Müslümanın küfre düşürücü söz ve hareketleri çok iyi bilmesi gerekir

--------------------------------------------------------------------------------
Küfre sebep olan bazı söz ve işler

1- ALLAHü tealaya layık olmayan şey söylemek. Mesela bir kimse bir işi yaptığı halde, (ALLAH biliyor ki yapmadım) demek. Yahut, yapmadığı bir şey için (ALLAH biliyor ki yaptım) demek. Böyle söylemek ALLAHü tealayı haşa cahillikle suçlamak olur.

2- ALLAH akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek. Böyle demekle ALLAHü teala yaratıklara benzetilmiş oluyor.

3- Peygamberleri küçültücü şey söylemek, onunla alay etmek. Mesela Hz. Ademi kastedip (İlk insan vahşi idi) demek. Veya bir evliyayı peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediği doğru ise biz kurtulduk demek. Bir kimseye (Öküz aleyhisselam) demek.
(Yalnız Kuran), (Kurandan başka kaynak tanımam), (Kurandan başka kaynağa lüzum yok), (Peygamber postacıdır, vazifesi bitmiştir), (Peygamberimizden sonra Resul gelmez ama nebi gelir) gibi sözler küfürdür. Yani bu şekilde söyleyen ve inanan kafir olur.

4- Peygamber efendimizden sonra başka bir peygamberin geleceğini caiz görmek.

5- Melekleri küçültücü şey söylemek. Mesela (Senin bakışın bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese inanmam) demek. (Bu ibadetin sevabını yazacak melek yok) demek. (Çocuklarınızı iyi yetiştirmezseniz, zebani olur) demek.

6- İslam alimlerinin sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tazim etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (İmam-ı azamın kıyası hak değildir) demek.

7- Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün nataşalar oradadır) demek.

8- ALLAHü tealanın emir ve yasaklarına yani Kuranı kerimde ve hadis-i şeriflerde açık bildirilmiş ve İslam alimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak, beğenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben görmediğim için cinlere, nazara inanmam) demek.

9- Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. Mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

10- Kuranı kerimi teganni ile [şarkı okur gibi] okuyan hafıza, ne güzel okuyor demek.

11- Kafirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kafirlik alameti olan veya İslamiyeti inkar etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapmak veya kullanmak. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak. Bunları başkalarını güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. İtikadının doğru olması fayda vermez.

12- Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

13- İslamiyete, (İslam düşüncesi) demek. Çünkü İslamiyet bir düşünce sistemi değildir. İlahi emir ve yasaklara düşünce demekten çok sakınmalıdır! İçinde (İslam düşüncesi), (İslam nazariyesi) gibi ifadeler bulunan kitaplar çok zararlıdır.

14- Kafirlerin dini ayinlerini, bayramlarını beğenmek. Mesela zaruretsiz bir hıristiyanın Noelini tebrik etmek. Nevruz günü yumurta boyamak. Kiliseye gidip, feyz almak niyetiyle ayinlere iştirak etmek.

15- (Yahudi ve hıristiyanların Allaha inananları Cennete gidecek) demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkar etmek.

17- Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek. Mesela domuz yağı helal, sirke, üzüm suyu haram demek.

18- Ayeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan yazıyı, kasten helaya, necasete, [pisliğe] atmak. Müslümanın ağzına [defi hacet lafzı ile] sövmek.

19- Hac, namaz, oruç gibi meşhur ibadetlerin şeklinde şüphe etmek. Mesela (Acaba namaz böyle mi kılınır) demek.

20- Bir parça et yemek, din ilmi öğrenmekten iyidir demek. Din ilmi küçümsendiği için küfür oluyor.

21- (Bir süre sonra Hıristiyan olacağım) diye düşünmek. Bir bayan, bir Hıristiyanla evlenmeye karar verdiği andan itibaren kafir olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiği andan itibaren kafir olur.

22- Ağır bir hastalığa düşüp de, (ALLAHım benim canımı al da, istersen kafir olarak al) demek.

23- (ALLAHım çocuğumu aldın, başka elinden ne gelirse onu yap) demek.

24- Tırnağı uzun olana, (Tırnak kesmek sünnettir) dense, o da, (Sünnet olsun ne olacak) dese, kafir olur. Tırnağını kesmediği için değil, sünnete önem vermediği, beğenmediği için küfür olur.

25- İnşALLAH, maşALLAH demek karın doyurmaz. Maşallahla inşallahla iş olmaz veya namaz kılmak karın doyurmaz demek. Bunları söylemekle dinimizin emri beğenilmemiş ve alay edilmiş oluyor. İnşALLAH, ALLAHın izni ile demektir. ALLAHın izni olmadan hiçbir şey olmaz. Onun için, hayır ve şer Allahtandır diye iman etmek gerekir. Hayır gibi şerrin de Allahtan olduğuna inanmamak küfür olur.

26- Dostuna veya sevgilisine, (Sen bana Allahtan da, Peygamberden de sevgilisin) demek.

27- İlim meclisine gidelim dendiğinde, (Benim orada ne işim var) diyerek ilmi küçümsemek veya İslam alimlerini lanetlemek, kötülemek.

28- Küfre rıza küfürdür. Müslüman olmak isteyene elimdeki şu işi bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasını geciktirmek. [Bir bayan telefon edip, rüyasının tabir edilmesini istedi. Biz rüya tabir etmiyoruz demedim. Önce bir dinleyeyim dedim. Anlattı, dinledim. Bayan Ermeni imiş. Rüyada Kuran öğrenilmesi istenmiş. (Hemen Müslüman olman gerekiyor) dedim. (Müslüman olmak için nereye gitmek gerek) dedi. Ben de, (Hiçbir yere gitmene gerek yok, hemen kelimei şehadet söylemen kafidir) dedim. Ben söyledim o da aynısını tekrar etti, Müslüman oldu. Eğer onun, Müslüman olmadan önce, müftülük falan aramaya çalışıp da Müslüman olmasını geciktirseydim, vebali çok büyüktü. (Müslüman olduktan sonra artık istediğin yere gidebilirsin) dedim. (Bana Müslümanlığı öğreten bir kitap tavsiye et) dedi. Ben de bir kitap gönderdim.]

29- Birine kafir diye hitap edilse, o da kabul eder mahiyette, bir harekette bulunması veya bir söz söylemesi, küfre sebep olur. Kafire hürmet olsun diye efendim demek, hürmet gayesiyle papazın veya papanın elini öpmek küfre sebep olur. Bir Müslümana kafir dense, söyleyen kafir olur.

30- Avrupadaki şehirlere imrenip, (Hıristiyanlar Müslümanlardan hayırlıdır, iyidir) demek.

31- Bir kimse aksırsa [hapşırsa], biri de (ALLAH sana rahmet etsin) dese, bir başkası da (Öyle deme, onun rahmete ihtiyacı yok) dese, son söyleyen küfre girer.

32- Aişe validemize iffetsiz demek. [İffetli olduğu, Cennetlik olduğu ve müminlerin annesi olduğu ayet-i kerimelerle sabittir.]

33- Hz. Ebu Bekir sahabeden değildi demek.

34- Eshabı kiramdan birine kafir demek. [Çünkü Kuranı kerimde hepsinin Cennetlik olduğu bildirilmiştir. Birine kafir denilince Kurana inanılmamış olur.]

35- (Mazlum olarak öldürülen kafir, Cennete girer) demek.

36- Kötülere alay gayesiyle, deyyusani kiram hazretleri demek.

37- Aradığı hadisi bulamayınca, hadis kitabını yere atmak veya (Bu Kuranla amel etmiyorsunuz, ben de onu yere atıyorum) diyerek Mushafı yere fırlatmak.

38- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuş parası ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap ummadan yaparsa küfre girmez.

39- ALLAHü tealayı mekanlı bilmek, mesela hıristiyanlar gibi ALLAH gökte oturuyor demek. ALLAHü tealayı kastedip, (Göklerden bir ses geldi), (ALLAH, gökten bize bakıyor) demek. Böyle söylemek ALLAHü tealaya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve Cehennem ezeli değildir, sonradan yaratılmıştır, mahluktur. Yer ve gökler yok iken de ALLAHü teala var idi. İslam alimleri, (ALLAH her zaman ve her yerde ebedi olarak hazır ve nazırdır) demenin caiz olduğunu bildirmişlerdir. Ancak, ALLAHü teala zamanlı ve mekanlı olmadığı için bu söz, görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakımdan (ALLAH, zamansız ve mekansızdır, hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazırdır) demek caiz olur.
Böyle olmazsa, ALLAHü tealayı zamanlı ve mekanlı bilmek olur ki bu ise küfürdür.

Miftahül Cenne kitabında (Bir kimse, 'Allahtan hali [boş] yer yok' dese veya 'ALLAH gökte benim şahidim' dese, kafir olur. Çünkü ALLAHü tealaya mekan isnat etmiş olur. Halbuki ALLAHü teala mekandan beridir) buyuruluyor. (Küfr Bahsi)

40- (Namaz kılmam ama, kalbim temiz) demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem vermemek küfürdür. Namaz kılmayan hep haram işliyor demektir, haram işleyenin kalbi temiz olmaz.]

41- Bir Müslümanı kötülemek gayesiyle (Allahlık) demek.

42- (Anan baban esmer, sen nasıl sarışın oldun?) diyene, (Ben imalat hatasıyım) demek. Böyle söylemekle haşa Yaratıcının yanlış iş yaptığı söylenmiş oluyor

43- O, cimrilerin ALLAHı demek.

44- İlahileri müzikle söylemek. Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karıştırmak küfür olur.

45- (Ebu Cehil, şimdikilerden daha şerefli kafirdi) demek.

46- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel ALLAHın emri ile gelir, ALLAHın emrini veya Azrail aleyhisselamın vazifesini zulüm gibi göstermek küfürdür.]

Bunların hepsi küfrü gerektiren sözlerdir. Küfre sebep olan bir sözü, tehdit edilmeden söyleyenin imanı gider. Çünkü her müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Küfre girenin önceki ibadetleri yok olur. Tevbe edince, geri gelmez. Tevbe için yalnız kelime-i şehadet söylemek yetmez. Küfre sebep olan şeyden de tevbe etmesi gerekir.

Bir sözle insan küfre düşebilir, kafir olabilir. Elfazı küfür denilen sözlerden bazılarını yukarıda yazdık. İman ne kadar kıymetli ise, bir söz söyleyerek kafir olmak da o kadar kötüdür. Çok dikkat etmek gerekir.
 

[TB] Benzer konular

Üst