İSLAM'DA SOSYAL ADALET

  • Konbuyu başlatan Þehadete Vurgunum
  • Başlangıç tarihi
Ã

Þehadete Vurgunum

Guest

İSLAMDA SOSYAL ADALET
SEYYİD KUTUB

Uluhiyet, kainat, hayat ve insan ile ilgili islami düşünüşü genel çizgileriyle kavramadan "İslam'da Sosyal Adalet"in özelliğini kavrayamayız. Çünkü sosyal adalet, İslam'ın bütün öğretilerinin kaynaklandığı bu ana esasın bir dalından başka bir şey değildir. İslam insan hayatının tümünü düzenlemeyi üzerine alırken, çeşitli yönlerini rastgele ve birbirinden ayrı ve darmadağın bir şekilde ele almaz. Çünkü İslam'ın uluhiyet, kainat ve hayat ile ilgili külli ve mükemmel bir düşünüşü vardır. Bütün incelik ve teferruat bu düşünüşten çıkar; bütün nazariye ve teşri'leri, cezaları, ibadet ve muameleleri onunla sıkı sıkıya bağlıdır. Böylece hepsi bu mükemmel ve geniş kapsamlı düşünüşten kaynaklanır. Fakat insanın görüşüne(rey) de hiç bir durumda zincir vurulmaz; hiçbir problem de diğer problemlerden ayrı olarak ele alınıp çözümlenmeye çalışılmaz.
 

[TB] Benzer konular

Üst