İslam'da Meleklere İman Bütün semavi dinlerde meleklere iman vardır.

  • Konbuyu başlatan Hüda_i gülü
  • Başlangıç tarihi
H

Hüda_i gülü

Guest
İslâm'da Meleklere İman Bütün semavi dinlerde meleklere iman vardır.

İslâm'ın imana ait 6 maddesinin biri de meleklere imandır.

Ve meleklere iman, İslâm imanı içinde kaçınılmaz bir umdedir.

Melekler Kur'an kerimi emri gereğince görülmeyen kudretlerdir.

Melekleri kanatlı tasavvur eden diğer dinlerdeki görüntüyü de

Kur'an net bir şekilde açıklayarak meleklerin kanadından kast onların kudretleridir.

ALLAH cc emriyle HAREKET ETMEKTEDİRLER Meleklerin görünebilmesi Allah'ın iznine tabidir ki

bir bölüm önce açıklandıgı gibi; bu bir sürat azaltması meselesidir

(Cebrail'in efendimize görünüşü gibi).

Melekler ve benzeri varlıkları ( 4 ) dört ana gurupta toplamak mümkündür:

a. ) İbadet ve İtaat Melekleri:

Meleklerin büyük çoğunluğunu teşkil eden bu gurup meleklerin sayıları sonsuzdur

ve her an Allah tarafından yenileri yaratılmaktadır (Muhyiddin Arabi: Fususul Hiken)

b. ) Kur'an'da İsmi Geçen Dört Büyük Melek:

Kur'an'da ismi geçen 4 büyük melek;

1 Cebrail,

2 İsrafil,

3 Mikâil

4 Azrail'dir.

Bunların temel özellikleri şunlardır:

1 — Cebrail ( a.s ): Allah'ın kudret-i ilâhisinde yaratılmış bir melektir. Akla, bilince etki eder. Peygamberlere Emr-i lâhiler nakletmiştir. Allah, kudretini bir yerde tecelli ettireceği zaman, bazan Cebrail'i kullanır.

2 _ İsrafil ( a.s ): Allah'ın hay tecellisine bağlı kudretlerde yaratılmıştır. Sûr üfleyerek mahşerde dirilme sırrına işaret verecektir. Mahşer bölümünde bu konu açıklanacaktır.

3 — Mikâil ( a.s ): İnsanın şer etkilerle daralmasını giderir. Manevî baskılarını bir sünger gibi emer. Mikâil ayrıca bir çok kudret tecellisinde görev sahibidir.

4 — Azrail ( a.s ) : Ölüm meleği de denilen Azrail,a.s sanıldığının tersine ölümü zorlaştırıcı değil

kolaylaştırıcı manevî bir kudrettir. İnsanın dört unsuru; beden, kalp, ruh, nefs sisteminden ayrılırken onun matematiksel gücüyle rahat bir biçimde birbirinden ayrılır.

Onun tek bir kudret olmasına karşın her an aynı ve ayrı mekanlarda varolabilme yeteneği ise;

dün belki güç kavramrdı. Bugün ise, enerji dalgaları ve süratleri, esrarengiz sonsuzlukları

bilindikten sonra kolayca kavranır. Tıpkı TV ekranı gibi.

c. Cinler Grubu Melekler:

Bu gurupdaki melekler (cinler) hem isyan hem de itaat edebilen varlıkları temsil eder. Cinler melek evsafı açısından kudrete ve madde ötesi niteliğe sahip olmakla beraber yaratılışları özel bir enerjidendir. Cinlerin görülmediği, özel bir ateş enerjisinden yaratıldığı Kur'an emridir. Bir yandan da evsaf itibariyle ışınlara çok benzemektedir. Işınlardan kurulu bilinçli varlıklardır. Ancak cinlerin bildiğimiz kozmik ışınların, aynı olduğu söylenemez. Karekter fizik açısından ışınlara çok yakındır. Muhtemelen kendilerince kontrol edilebilen bir süratleri vardır. Ancak cinler melekler gibi lâtif mekanda değildir.

İnsan ve cin ilgisine gelince: Nasıl tüm ışınlar insanı etkiliyorsa, cinlerin de ışın etkilerinin insanı etkilemesi olağandır.

Ancak cinler bilinç ve iradeye sahip olduklarından bu etki de sürekli ve kaçınılmaz değildir.

Bir Kur'an mucizesi ; cin etkilerinin arzdan uzaklaştırıldığı âyetidir. Bu âyet arzın kozmik ışınlara karşı korunması olayını dile getirmektedir ki; Allah'a iman bahsinde arzın bekçileri konusunda incelendi. Elbette cinlerle kozmik ışınlar aynı

değildir, ancak evsaf yakınlığı vardır.

Sûre-i celilede de belirtildiği gibi cinlerin yaratılması ile maddesel varlıkların gerçeği arasında çok ilginç bir fizik tanım ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki:

Maddesel varlıklar, etkinin mekana etkisinden doğmaktadır.

Cinler özel bir ışın menba dan ve melekler lâtif alem dediğimiz boyutlarda; daha bağımsız planda yaratılmıştır. Bu durumda, varlıklarla, boyutlara yansıma olayı çeşitli yaratılmışların farklı niteliklerini doğurmaktadır. Madde, boyutlara en sıkı bağlı kudretleri, cinler ve melekler ise süratleri nedeniyle boyutlara zayıfça bağlı kudretleri temsil etmektedir.

d. Şeytan:

Şeytan da melek niteliğindedir ve bir enerji kaynağından yaratılmış; bilinçlenmiş bir mahluktur.

Bilindiği gibi, insana görünmeyen planda (madde ötesi) etki yapmaktadır. Bu etki özellikle nefse dönüktür. ALLAH a yaklaşımdan uzaklaştıran bu etkiler demeti, gerçekte nefsin tabiatına uygun düşmektedir.

Melekler ve şeytan, genelde madde ötesi olduklarından, bizim ancak madde ötesi yönlerimizi etkiler.

Sıkıntılarımızın giderilmesi, aklımızda kıvılcım ya da isyan ve inkarımızı körükleme gibi.

Bu görevlerin evrende ve insandaki çeşitli yansımalarının çoğunun farkına varmayız.

Ancak bazıları bize çok ilginç biçimde anlatılmıştır. Bunlardan çok önemli gördüğüm bazılarını özetleyeceğim:

1. Hal ve giderimizi bir video teybe sinema gibi kaydeden kudret melekleri.

2. Bebekleri ve hatta çocukları kazalardan koruyan melekler.

3. Mezarda nefsin ilk hesap işlemini kaydeden Münker ve Nekir melekleri.

4. Mahşer ve hesap gününde ve ondan sonra hal ve giderimize göre bizimle ilgilenen melekler.

5. Yücelmiş kimselerin Zikir ve namazlarında, haz almak için onlarla birlikte olan melekler.

6. Bebeklerdeki ruhların (Ruh insanın bedeni hangi çağda olursa olsun mükemmeldir)

dünya hayatına ilgilerini sağlayan melekler.

7. Savaşlarda İslâm ordusuna yardım eden melekler.

Melekler hakkın rahmetinden doğduğundan daima evrenin zevk alemini renklendirir. Güzelliklere bizi iten, gizli kudretlerdir.

Meleklerin, özellikle cinlerin, evrenin herhangi bir yerinde özel dünyaları olup olmadığı tartışılabilir.

Cinler, bir yandan güçlü hızları, bir yandan ısıdan etkilenmeyen yanları ile evrenin herhangi bir bölümünde

özel dünyaya da sahip olabilirler. Ancak yine sonsuz hızları nedeniyle dünya ile değişmeyen bir ilgileri de vardır. Kur'an hükümlerinin, cinler için de geçerli olduğu yine ( Cin sûresinde ) açıkça beyan edilmiştir. Bu durumda dünya ilgilerine baki kalmak kaydı ile evrende daha bağımsız ve çok hızlı dolaşım yetenekleri olduğunu kabul etmek daha uygundur.

İbadet melekleri, nin, evrenin her yerinde; maddesel bir gezegen de dahil, evrenin diğer mekanları

da dahil olmak üzere her bölgesinde var olduğu, İslâm inançlarına ters düşmemektedir.

Asıl olan, meleklerin kudret olduğunu, maddesel yasalara tabi olmadığını bilmektir.

Bu mucizevî tarif Kur'an'ın 15 asır önce verdiği harika bir fizik kavramıdır. O çağlarda

herkes melekleri kuş misali, sokakta gezen varlık sanırdı. Ve Kur'an'ın tarifi onlar için akıl almaz bir tanımdı.

Meleklerin görünmezliğini, o çağın insanları bir türlü kavrayamıyordu.

İnsanların melekleri algılayabilmeleri, iki yönlüdür. Ya insan çok yücelir,

gönül kapısından melekut alemiyle iletişim kurar. Ya da melek bir görev gereği düşük

hızla bizim mekanımıza yansır (Azrail ( a. s ) ve Cebrail'deki örnekler)

Kudret-i ilâhinin sonsuz gücü, bilinmez mekanlarda melek çizgilerini renk renk çizer. Ne var ki onların varlıkları sonsuz zikirler ve titreşimlerin görünmezliği içindedir. Hikmetlerin en incesi, insanın onları algılayabilme yeteneğidir. İnsan, madde ve mana arasında çift yönlü haliyle onu hisseder. Yüceldikçe onların doyumsuz güzelliklerini gözsüz seyreder hale gelir.

Melekler konusu : gerçekten İslâmiyetin en önemli konularından biridir.

Hele Kur'an emrinin, melekleri kanatlı kızlar gibi gören bir devirde yanlış inançları yıkarak gerçeği derinlemesine öğrettikten sonra. Devrimizde, önemli bir konu da; uzaydan gelenlere melek dendiği iddiası ki, bu yanlıştır.

Çünkü meleklerin mekan ve evreni madde ötesi boyutlardır.
 

[TB] Benzer konular

Üst