İskender PALA Mevlid - Süleyman Çelebiİskender Pala'dan yeni bir eser daha...

Ol gice kim doğdu ol hayru’l—beşer
Anesi anda neler gördü neler
Dedi gördüm ol Habib’in anesi
Bir aceb nur kim güneş pervanesi

1880’li yılların başlarında, Tanzimat ve Servet—i Fünun edebiyatının ünlü şairleri bir araya geldikleri bir gün, söz Süleyman Çelebi’nin mevlidinden açılmış. Muasırlaşmak, İslamlaşmak Türkleşmek fikirlerinin tartışıldığı, edebiyatımızın Batı’ya açıldığı, hatta Batı’ya kapılandığı yıllar. Aralarında bir karar alıp yıla yakın zamandır okunan mevlidin bazı kelimeleri artık eski ve anlaşılmaz durumdadır, üstelik o vakitten bu yana dilimiz de, edebiyatımız da değişmiştir. İşte bu yüzden mevlidi yeniden yazmalıyız!” demişler. İçlerinden bazıları kalemi ele alıp yeni tarzda manzum bir mevlid yazmaya da başlamışlar. Yazdıklarını birbirlerine okuyor, karşılaştırıyor ve uygun olan beyitleri alıp alt alta diziyorlarmış. Nihayet sıra ”Bir aceb nur kim güneş pervanesi” mısraına gelince düşünmüşler, taşınmışlar ve içlerinden biri kalemi yere çalmış. Ağzından dökülen cümleler , aslında hepsinin birbirlerine itiraf edemedikleri kanaatleri imiş: ”Bu derece muhteşem bir beyit dururken bunu yeniden yazmaya kalkışmak ....tir. Bırakınız yenisini yazmayı, benzerini bile kaleme almak mümkün değildir!”
 

[TB] Benzer konular

T

Tarýk Emre

Guest
Ynt: İskender PALA Mevlid - Süleyman Çelebi

asker kardaşım emeğine sağlık.aşkla yazılan herşey bir başka.bir acep nur kim güneş pervanesi, mısrası çöktürmüş demek muasır dil bilimcilerini, çok hoşuma gitti.Allah senden razı olsun ,hayırlı tezkereler
 
Üst