İLK YARDIMDA İLK ADIM

fussilet

Üye
Yönetici
1-Ciddi bir şekilde yaralanmış bir şahısla karşılaşıldığında ilk yapılacak işler.

a.
Solunumyolu: Yaralinin solunum yolunun dil, salgi ve yabancı bir cisim tarafından tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

b. Solunum: Nefes alıp almadığını kontrol edin. Şayet almiyorsa suni solunum yaptırın.

C. Dolaşım: Hastanının nabzının atıp atmadığını kontrol edin, şayet atmiyorsa akciğer kalp canlandırması(masaj) yaptırın. Bu esnada kanama olup olmadığını kontrol edin

2. Eğer ciddi bir kanama varsa, zehirli bir madde yutmuşsa kalbi veya solunum durmuşsa her geçen saniye çok değerlidir. En kısa zamanda ilgili bir hekime yetiştirin.

3. Yaralıların büyük bir kısmı bulundukları yerden dikkatlice hekime götürülebilirler

.Şayet hastanın, nakli ona gelecek daha büyük tehlikeden koruyacaksa) ciddi bel ve boyun yaralanmalarında hastayı hareket ettirmek hayati önem taşımaktadır.

4-Hayatla ölüm arasındaki süre genellikle çok kısa olduğundan öncelikle şu sıra izlenebilir.

-Hastayı sakin bir şekilde yatırın.

-Eğer hasta kusuyorsa ve boynunda kırık tehlikesi yoksa tikanmaya engel olmak için başını bir tarafa çevirin.

-Hastayı battaniye veya bir örtü ile sıcak tutun. Fakat onu aşırı derecede örtme ve harici bir isiya maruz bırakmayın.

5-İlk yardım yaparken başka birisinin hekim ve ambulans çağırmasını sağlayın. Hekime hastanın durumunu anlatın. Kendisi veya ambulans gelinceye kadar nelerin yapılmasının gerektiğini sorun.

6-Hastayı acıvermeyecek şekilde muayene edin. Aní hareketten veya vereceği acılardan korumak için elbisesini yırtın. Yanık yoksa üzerindeki giyecek parçalarına dokunmayın.

7- Soğukkanlılığınızı muhafaza ederek hastanın moralini yükseltin. Serin s oğukkanlılığınız, hastanın korkusunu ve panik durumunu yatıştırır. Ona her şeyin kontrol altinda olduğu inancını verin.

8- Yarım ve tam şuur kaybı olan bir şahsın yüzüne su serpmeyin. Dökülen su nefes borusuna kaçabilir ve boğulmaya sebep olur. Şuur kaybı olan bir şahsı ayağa kaldırmaya, tokatlayarak veya sarsarak uyandırmaya çalişmayın.
 

[TB] Benzer konular

Üst