İki NuR...

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...İbnu Abbas Radiyallahu Anh anlatıyor:
“Cibril (Aleyhisselam) , Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem)’in yanında otururken yukarıda kapı sesine benzer bir ses işitti. Başını göğe doğru kaldırdı. Cibril (as) dedi ki:
“İşte gökten bir kapı açıldı, bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştı.” Derken oradan bir melek indi. Cibril (as) tekrar konuştu: “İşte arza bir melek indi, şimdiye kadar bu melek hiç inmemişti”. Melek selam verdi ve Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vessellem)’e:
“Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi: Onlardan biri Fatiha suresi, diğeri de Bakara Suresi’nin son kısmı. Onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir” dedi.
(Müslim, Müsafirin 254)
 

[TB] Benzer konular

Üst