İşte Müslüman!

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Güzel ve kamil insanı, en güzel bir şekilde yaratan tasvir ediyor. Vahiy yoluyla; insan gibi insan olmanın yolunu, yöntemini gösteriyor; portresini çiziyor. Eşref-i mahlukat olan insanı, vahiyle inşa etmek istiyor. İnsanın, buna istekli olmasını arzu ediyor.

Vahiy, insanın önce inancını ve düşüncesini biçimlendiriyor. Sonra davranışlarını…

Bu anlamda; vahyi özümleyen, imanı, bütün kötülüklere karşı bir zırh gibi, bir kalkan, bir silah gibi kuşanan insandır Müslüman. İmanı yara alınca; bütün güzelliklerin silineceğini bildiği için; imanını, gözü gibi koruyan insandır. Zaten iman; gözdür, kulaktır, eldir, ayaktır, kalptir, gönüldür, yürektir… Vahyi görmeyen gözü, duymayan kulağı, hissetmeyen kalbi kınıyor Yaratan.1

“İmandır o cevher ki; ilahi, ne büyüktür.
İmansız olan paslı yürek; sinede yüktür”
diyen Akif, söylemek istediğimizi, şiir diliyle ne güzel özetliyor.


İman; ferasetli olmak demektir. Karanlık bir gecede, siyah bir taş üzerinde yürüyen karıncayı görür gibi şirki ve kötülükleri görebilmektir. Yaklaşan tehlikeleri, ta uzaktan görüp tanıyabilmektir, sezmektir. Onun ayak seslerini duymaktır. Ve korunmaktır her çeşit şirkten, haramlardan ve ALLAH’ın hoşlanmadığı bütün kötülüklerden…

"Gaybe (görmediği halde vahyin bildirdiği her şeye, şeksiz şüphesiz) inananlar, namaz kılanlar, infak edenler, Kur’an’a ve diğer elçilere inen kitaplara ve ahirete inananlar... İşte doğru yolda olanlar ve kurtuluşa erenler onlardır."2 Dünyada ve ahirette esenlik onlar için…

Vahyi, ana gibi bilen, vahyin göğsünden süt emerek hayat bulan, onun şefkatli kucağında büyüyen, gelişen, güzelleşen insandır Müslüman.

Müslüman’ın kültür toprağı vahiydir. Bu toprağı terk edende; bir gül gibi solacağını, kuruyacağını bilir.

Müslüman’ın yaşama borcu, Kur’an’da çok sıkça tekrarlanan; “iman edenler ve salih davranışlarda bulunanlar” cümlesinde sloganlaşıyor.

İman ve güzel davranış… “Emrolunduğun şekilde dosdoğru ol”3 ayetinde buluyor anlamını. Bu ayeti kastederek; “Hud Suresi, beni ihtiyarlattı” buyuran Resul, ne denli haklı. İnsanın, emrolunduğu gibi dosdoğru olması, kolay değil elbet. İhtiyarlatır bilinç sahibi insanı. Ama bunun için çırpınıp ceht ve gayret göstermekle ödevliyiz. Yaratan’ın huzurunda bir değerimizin olması için, kulluk onurunu üstlenebilmek için buna mecburuz.

Bu onurlu duruşa, fıtratı bozmamak; “hulk” üzere bulunmak; Kur’an ahlakı ile ahlaklanmak… güzel ahlaka sahip olmak da diyebilirsiniz.

Hz. Aişe (r.a.): “Resul-i Ekrem’in ahlakı, Kur’an’dan ibaretti”4 buyuruyor.

Onu örnek tanıyanların ahlakı da Kur’an’dan ibaret olmalı. Bütün hayatları; düşünce ve davranışları, Kur’an’ı yansıtmalıdır.

Budur Müslüman’ın kimliği!..

"İnanır Onlar. İnandıklarını yaşarlar. Yaşadıkları güzellikleri, başkalarının da yaşamalarını istediklerinden; Mallarıyla ve canlarıyla üstün bir çaba sarf eder, çalışırlar, cehd ve gayret gösterirler."5

Onlar, bir konuda anlaşmazlığa düştüklerinde; ALLAH’ın ve Resulünün hakemliğine başvurur, Hakkın hükmüne razı olup itaat ederler.6

Hayat yolunda; Kur’an’ı rehber, Resulü örnek edinerek yürürler. Tehlikelerden korunmak; emin adımlarla yürümek için, ihlas ve takvayı kuşanırlar.

“ALLAH’a karşı muttaki ve salih kullar olun ki, kurtulasınız”7 buyruğunu yerine getirmek için gayret ederler."

İnsanı, yarattıklarının en güzeli, en onurlusu kılan; akıl ve irade veren, doğru yolu gösteren… Rehber olsun diye Kitap, önder olsun diye elçi gönderen… Yeryüzünde yarattığı şeyleri, insanın faydasına sunan ALLAH’a ne kadar teşekkür etsek az…

Onu hoşnut etmek için; kullukta kusur etmemeye çalışmak… İşte hayatın anlamı… İşte esenliğin yolu… İşte insanın yaratılış amacı… Ve işte Müslüman!..

Kulluğunun bilincinde olan; dünyaya ve dünya ötesine vahiy penceresinden bakan; rengini vahiyden alan, vahyin kutlu elleriyle inşa olmaya talip olan insana binlerce selam…1 Bakara:2/18,171;Enfal:8/22;Neml:27/80;Rum:30/52;Zuhruf:43/40;Muhammed:47/23
2 Bkz. Bakara:2/2-5
3 Hud: 11/112
4 Sahih - i Müslim: 1/512 (K. Salat’il Müsafirin:18) 139; Ebu Davud – Babu Salatu’l Leyl başka bir nakil için bakınız: Nesai – Tefsir; Muhtasar Tefsir-i İbni Kesir - Muhammed Ali Es-Sabuni H.1402 M.1981 Beyrut: 3/ 1540, 2/558
5 Tevbe:9/88
6 Nur:24/51
7 Bakara:2/189; Al-i İmran:3/130,200
 

[TB] Benzer konular

C

cade

Guest
Ynt: İşte Müslüman!

burada anlatılmak istenen nedir ? daha kısa ve öz olamazmıydı ki
 
Üst