Üzülme!

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
Bu sözleri, daralarak yaşayan, başına bir keder ve üzüntü gelen, bir musibete duçar olan veya eski rahatını kaybettiğinden dolayı uykusu kaçanlar için yazdım. Bunlar, hangi birimizin başına gelmez ki?

Burada bazı ayetler ve şiirler, tasvirler ve ibretler, faydalar ve anormal olaylar, meseller ve kıssalar vardır. Işık saçan alimlerin ulaştıkları ve perişan kalbin, yorgun ruhun, üzgün ve umutsuz nefsin ilacı olan bilgilerin özünü buraya dizdim.

Bu kitap sana şöyle der: Sevin, mutlu ol, tepki ver, sakinleş. Bilakis şöyle der: hayatı olduğu gibi güzel, keyifli ve neşe ile yaşa.

Bu kitap, tabiat kanunları, insanlar, eşya, zaman ve mekanla ilişkide fıtrata muhalefetten meydana gelen hataları düzeltir.

Bu kitap, hayatla çarpışmaktan, kazanın tersine davranmaktan, metodu ve delili terk etmekten seni kesin olarak sakındırıyor. Bilakis güzel gidişatına tatmin olman, sana verilenlere güvenmen, eldekileri değerlendirmen ve hayatın, ömrün sıkıntılarını unutman için yakın bir yerden, nefsinin parçasından, ruhunun etrafından seni çağırıyor.

Başlangıçta birkaç önemli konuyla ile ilgili uyarıda bulunmak isterim:

Bu kitabın amacı, mutluluğu, sükuneti, rahatlamayı, umut, tefeül, kurtuluş ve parlak geleceğin kapısını açmayı celp etmektir.

Bu kitap, aynı zamanda ALLAH’ın rahmetini, bağışlamasını, ona tevekkülü ve onun hakkında iyi düşünmeyi, kaza ve kadere imanı, günün sınırında yaşamayı, gelecek endişesini bırakmayı ve nimetleri hatırlatıyor.

Bu kitap, üzüntü ve kederi, gam ve hüznü, endişe ve ıstırabı, bunalım ve çöküntüyü, ümitsizliği ve başarısızlığı atmanın bir çabasıdır.EY ALLAH’IM!


Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O'ndan isterler; O her an kainata tasarruf etmektedir. Deniz kabardığında, dalgalar yükseldiğinde, rüzgar şiddetle estiğinde gemide yolculuk edenler, Ey ALLAH’ım diye seslenirler.

Kervanbaşı çölde kaybolduğunda, kervan yoldan ayrıldığında, kafile nereye gideceğini şaşırdığında, Ey ALLAH’ım diye bağırır.

Musibet geldiğinde, sıkıntı indiğinde, felaket konduğunda kişi, Ey ALLAH’ım diye çağırır.

Talepte bulunanların önünde kapılar kapandığında, isteyenlerin yüzüne perdeler sarkıtıldığında, Ey ALLAH’ım diye haykırırlar.

Çareler sonuç vermediğinde, yollar daraldığında, ümitler bittiğinde, tuzaklar bozulduğunda, Ey ALLAH’ım diye nida ederler.

Genişliğine rağmen yeryüzü, taşıdıklarına rağmen nefsin sana dar geldiğinde, Ey ALLAH’ım diye neşe ile seslen.

Güzel söz, samimi dua, doğru sesleniş, gösterişten uzak gözyaşı O’na yükselir.

Seherlerde avuçlar, ihtiyaçlarda eller, acılarda gözler, olaylarda istekler O’na uzanır.

O’nun adıyla diller terennüm eder, yardım diler, över ve çağırır. O’nu anmakla kalpler tatmin olur, ruhlar huzura erer, hisler yatışır, damarlar soğur, bilinç geri gelir, yakin karar kılar. ALLAH kullarına karşı sevecendir.

ALLAH: En güzel isim, en süslü harfler, en doğru ifade, en kıymetli sözdür. Ona bir adaş bilir misin?

ALLAH: Zenginlik ve sonsuzluk, güç ve yardım, izzet ve hikmet sahibidir. Bugün mülk kimindir? Tek ve kahredici olan ALLAH’ındır.

ALLAH: Lütuf ve inayet, yardım ve imdat, sevgi ve ihsan sahibidir. Sizde var olan tüm nimetler ALLAH’tandır.

ALLAH: Yücelik, büyüklük, heybet ve kuvvet sahibidir.

ALLAH’ım! Katlanamamanın yerine rahatlanmayı, üzüntünün karşılığına sevinci ve korku anında emniyeti ver. ALLAH’ım! Kalbin sancısını yakin karı ile soğut ve ruhların korunu iman suyu ile söndür.

Ya Rab! Kendi indinden, uyuyamayan gözler üstüne güven uyuklaması, ıstıraplı nefislere ruh huzuru at ve yakın bir fetih ver.

Ya Rab! Kalbi şaşkın olanları nuruna, sapanları yoluna ve istikametten sapanları hidayetine ilet.

ALLAH’ım! Nurdan olan bir fecri sadık ile vesveseleri gider. Haktan bir şafak ile kalplerdeki batılı yok et. Şeytanın tuzağını yardımın ile işaretlenmiş olan askerlerinle geri çevir.

ALLAH’ım! Üzüntüyü bizden al. Kederi bizden gider. Nefislerimizden endişeyi at.

Senden başkasından korkmaktan, başkasına dayanmaktan, tevekkül etmekten, dilemekten, yardım istemekten sana sığınırız. Sen bizim sahibimizsin. Ne güzel sahip ve ne güzel yardımcısın.

MUTLU OL.


İman ve salih amel ikilisi güzel yaşamanın sırrıdır. Bunlar için çaba göster.

İlim ve bilgiyi talep et. Okumayı sakın bırakma. Çünkü okumak üzüntüyü giderir.

Tövbeyi yenile ve günahları terk et. Çünkü onlar sana hayatı zehir ederler.

Kur’an’ı düşünerek oku ve yüce ALLAH’ı çok an.

İnsanlara çeşitli iyiliklerde bulun. Bununla göğsün açılır.

Cesur ol. Korkak değil. Çünkü cesur adamın göğsü açıktır.

Kalbini hasetten, kinden, şüpheden, aldatmadan ve her türlü hastalıktan temizle.

Fuzuli bakışı, gereksiz konuşmayı, tecessüs etmeyi, insanlara karışmayı, aşırı yemeyi ve uyumayı bırak.

Faydalı bir işe dal. O zaman kederlerini ve üzüntülerini unutursun.

Bugünün sınırlarında yaşa. Geçmişi ve geleceği unut.

Güzellik, rızk, sıhhat ve benzeri şeylerde senden düşük olana bak.

En kötü ihtimali göz önüne al. Sonra eğer gerçekleşirse ona göre hareket et.

Korkunç hayaller ve kötü fikirler ardından gitme hususunda zihnine uyma.

Sinirlenme. Sabret, öfkeni yen, halim ve müsamahakar ol. Çünkü ömür kısadır.

Nimetlerin elden gitmesini, felaketin gelmesini bekleme. Bilakis ALLAH’a tevekkül et.

Sorunlara tabii hacmini ver. Olayları büyütme.

Entrika düğümünden ve sıkıntıları beklemekten kurtul.

Hayatı basitleştir ve lüksü terk et. Çünkü yaşamda fuzuli şeyler meşgaledir. Vücudun refahı ise kalbin azabıdır.

Elindeki nimetleri ve başına gelen felaketleri karşılaştır. Göreceksin ki karlar zararlardan daha büyüktür.

Senin hakkında söylenen kötü sözler sana zarar vermez. Bilakis söyleyene zarar verir. Onları düşünme.

Düşünceni düzelt. Nimeti, kurtuluşu ve fazileti düşün.

Hiç kimseden teşekkür bekleme. Çünkü senin kimse üzerinde bir hakkın yoktur. İyilikleri sadece ALLAH rızası için yap.

Sana faydası olan bir plan çiz. Kederlerini unutmak için düşün ve onunla meşgul ol.

İşini derhal yap. Bugünün işini yarına erteleme.

Sana uygun olan faydalı bir ilim öğren. Rahatlayacağın faydalı işi yap.

Yüce ALLAH’ın sana verdiği sıhhat, mal, aile ve işle kanaat et.

Sana yakın ve uzak olanların iyiliklerini görerek ilişkide bulun. Kusurları görmekten kaçın. Yanlışların, söylentilerin, hataların ve insanların kötü haberlerini araştırmanın farkında bile olma.

Yürümeyi, sporu ve sağlığına özen göstermeyi unutma. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

Bağışlaması, afiyet vermesi, durumların düzelmesi ve esenlik vermesi için ALLAH’a devamlı dua et.


Devam edecek …..


‘Aid El-Karani’
Tercüme: Selahattin Yıldırım​
 

[TB] Benzer konular

Üst