Üç Ayların Manevi İklimi Her yeri Sarıyor.....

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
3 ayların manevi iklimi her yeri sarıyor


Rabbimiz, mekanlar içinde mukaddes mekanlar; zamanlar içinde de mukaddes zamanlar yaratmıştır Üç Aylar en müstesna zaman dilimlerini oluşturmaktadır

Hayatın sıkıntıları ve nefislerin tazyiki karşısında istikameti muhafazada bitkin düşen ruhlarımızı ihya edecek mübarek bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz Birbiri ardına gelecek mübarek gün ve geceleri ganimet bilmeli, geride kalan hayatımızın muhasebesini ciddi anlamda yapabilmeliyiz Her gün yapabilsek ne iyi; ancak Recep, Şaban ve Ramazan’da Cenab-ı Hakk’ın kulluk kapısını daha heyecanla çalabilmeli ve yeniden tazelenebilmeliyiz Çünkü Cenab-ı Hak, insana takvasına göre değer verecektir

(“Habibim, de ki: Eğer duanız ve ibadetiniz olmasa, Rabb’iniz size ne diye değer versin?” Furkan 25/77)

Üç aylar bir yarıştır ve biz bu yarışı kazanmaya çalışmalıyız Bu aylarda hissedilen manevi esintiler, müminlerin Allah’a yaklaşma ve onun rızasını kazanmakta daha dikkatli olmaları öyle bir hava meydana getirir ki, o havadan inanmayanlar da faydalanır Böylece onlar da hisselerini almış olurlar Bu aylarda ibadetleri artırmalı Zikir ve fikirde derinleşmeli İnsanlarla diyaloglarımızda daha dikkatli olmalı İncitmemeye, üzmemeye, kırmamaya çalışmalıyız

Üç aylar bizim için muhasebe vesilesidir
Ben neyim? Niçin bu aleme gönderildim? Yaratılışımdaki sırlar nedir? Günah nedir? Sevap nedir? Kur’an bizlere neler emrediyor? Okunduğu zaman bile insanın gönlüne inşirah veren bu ses nedir? Alem nereden gelmiş, nereye gidiyor Bu ölmeler, kalmaların hikmeti nedir? Nasıl hesap vereceğiz? Bu gibi sorular zihnimizi 3 aylarda daha çok kurcalamalı Üç aylar, kendimizi denetleme, değerlendirme bakımından çok önemlidir Kendimize sormamız gereken çok soru var: Rabb’im Allah’tır deyip başkalarına mı bilip bilmeden tapınıp duruyorum? Resulüm Hz Muhammed’dir (sas) deyip başkalarının sünnetlerini mi harfiyyen uyguluyorum? Kitab’ım Kur’an’dır deyip, başka kitapları mı kendime rehber edinmişim? Şeytan düşmanımdır deyip de sonra sürekli onun isteklerini mi yerine getiriyorum? Allah en güzel vekilimdir deyip, sürekli O’nu üzüyor muyum? Bugüne kadar kaç kişinin hidayetine vesile ya da engel oldum? Kaç yetimin başını okşadım ya da aldığım kararlarla kaç kişiyi yetim bıraktım? Evet, üç aylar bütün bunları kendimize sorup bir durum değerlendirmesi yapmak, bu mübarek günlerin, gecelerin ve ayların şuuruna varmak demektir

Aile içinde neler yapabiliriz?
Aile içi eğitimi olarak muteber kaynaklardan mübarek günlerin önemi çeşitli kıssalar eşliğinde anlatılabilir
Mübarek geceler ailecek kısa da olsa bir merasimle ihya edilebilir Ailecek sırayla dua edilebilir

Evin büyükleri, özellikle küçüklere alınacak yeni şeyleri, hediyeleri o gecenin adına verebilir Mübarek geceler hürmetine eşlere alınacak küçük de olsa bir hediye, bir çiçek karşılıklı bağları kuvvetlendirecek, gecenin bereketi ve ruhaniyeti herkesin üzerine inecektir

Mübarek geceler ve bayramlar küskünlerin barışabilmesi için de en güzel fırsattır Normal zamanda gidip de, “Ben seninle barışmaya geldim!” desek, “Nereden çıktı şimdi bu!” denebilecekken, “Şu mübarek günün hürmetine gel barışalım Sen de ben de sevaba girelim!” demek iyi bir çözüm olabilir

Mübarek gün ve geceler vesilesiyle bizzat ziyaret edemiyorsak tebrik kartı postalamak, telefon etmek, sms mesaj/elektronik posta göndermek de bir yoldur Aslolan sevdiklerimizi unutmamaktır

Camiler kandillerde mü’minlerle dolar
Milletimizin büyük çoğunluğu dini gün ve gecelerimizi sevinçle karşılarlar, tebrikleşirler, camilere dolarlar Sevap ve fazilet bakımından hasat mevsimi olan bu üç aylara erişmenin manevi hazzını duymuşlar ve hatta birçok kardeşlerimiz bu mübarek ayları oruçlu geçireceklerdir Enes b Malik’ten (ra) bir rivayete göre Peygamber’imiz (sas) Recep ayı girdiğinde şöyle dua ederdi:
“Ey Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” (Kenzü’l-Ummal, 1/79, No: 18049)

MEHMET AYDIN
 

[TB] Benzer konular

Üst