Özgeçmiş nedir?

fussilet

Üye
Yönetici
Özgeçmiş Nedir?

"Özgeçmiş, kişiliğinizi oluşturan bilgi, beceri ve tecrübelerinizi sizi hiç tanımayan bir kişiye tanıtarak iş bulmak maksadıyla yazdığınız bir ha-yat özetinizdir.
Bununla beraber özgeçmiş bir otobiyografiniz veya hayat hikayeniz değildir. Bu sizin tanıtım reklammın yaparak yetenek ve tecrtbelerinizi pazarladığınız bir belgedir. Geçrnişinizden seçtiğiniz ve özgeçmişinize koy-duğunuz bilgiler Ise. sizin kabiliyetinizi ve başarılarının en iyi bir şekilde gösterecek olanlardan .özgeçmiş yazmaktan maksaduuz yeni bir işin kapısını aralamaktır. Szgeçmişe, sizi davet ettirecek bir araç olarak balcmalısıruz; yoksa özgeçmişinizden daha fazla bir beklentiniz olmamalıdır. Zaten özgeçmişinizi beğenecek kişi, sizi müldkata davet edecek ve siz de başvurduğunuz işle ilgili detay-lan orada anlatmak fırsatını bulacaksınız. Onun için özgeçmişiniz çok iyi planlanmış bir özetten öteye git-memelidir. Özgeçmişin Batı dünyasında çok kullanılan bir ile-tişim aracı olmasına rağmen, özgeçmiş yazma sanatı yeteri kadar anlaşılmış değildir. Hayatını yazmayla ka-zanan pek çok kişi bile, kendilerini özgeçmiş yazarak pazarlamak zorunda kaldildarmda ecel terleri döker-ler.
ülkemize yeni girmekte olduğu için değeri ve fonk-siyonu henüz anlaşılmış değildir. Artık. insana iyi bir hayat seviyesi sağlayacak bir işin araştırılması bir şehrin sınırlarını astığı gibi, ülke-lerin sınırları dışına da taşmaktadır. Bu nedenle, dünya şartlarına daha iyi bir uyum sağlayabilmek ve diğer ülkelerin insanları ile iş pa-zarında rekabet edebilmek için. Iyi bir özgeçmiş hazırlayabilmek, her meslek sahibi Insanın sahip ol-ması gereken en önemli yeteneklerden birisi haline gelmiştir.

vehbi vakkasoğlu
 

[TB] Benzer konular

Üst