...Ömre bedel gece Kadir Gecesi....

  • Konbuyu başlatan Bevadih
  • Başlangıç tarihi
B

Bevadih

Guest
el-Kuddus, ALLAH'a ait bir sıfattır. İslam vahyinin zirvesi olan Kur'an, bu sıfatı yalnızca ALLAH için kullanır. Sözcüğün gramatik yapısı gereği, anlamı hem “özünde mutlak mukaddes olan”a, hem de “kutsal kılma yetkisi yalnızca kendisine ait olan”a tekabül eder.

Bunun birinci anlamı, ALLAH dışında kutsayıcı bir otoritenin reddidir. Böyle bir davranış, ALLAH'a has bir niteliğin başkalarına yakıştırılması anlamına gelen “şirk”e tekabül eder. İkinci anlamı ise, “mutlak dokunulmazlık” manasındaki kutsalın sınırlandırılmasıdır. K-d-s kökünden gelen kelimelerin Kur'an'daki kullanımı üzerine yapılacak kısa bir araştırma, eski vahiylerden Kur'an vahyine gelinceye kadar kutsalın alanının nasıl daraltılıp, en sonunda yalnızca ALLAH'a has kılındığını açıkça ortaya koyacaktır.

İslam zaman ve mekan tasavvurunda, mutlak iyi ya da kötü bir zaman yoktur. Zamanın ya da mekanın iyi-kötü olması, insana nisbetledir. İyi kullanılan zaman-mekan, kötü kullanılan zaman-mekan vardır. Farklı bir ifadeyle, uğurlu ve şanslı, ya da uğursuz ve şanssız bir zaman-mekan bulunmamaktadır. Zamanı ve mekanı iyi ya da kötü kılan insanın duruşudur. Hz. Peygamber'in, kulağına gelen her “uğurlu” ya da “uğursuz” (tıyerah) nitelemesini cahiliyye aklıyla özdeşleştirip reddetmiş olması, bundandır. Çünkü böylesi bir akıl, insanın ruhsal donanımını iflasa götürmekte, manevi güç ve yeteneklerini köreltmektedir.

Eğer yeryüzünde bizzat kutsal (dokunulmaz) bir mekan olsaydı, bu “Kabe” olurdu. Oysaki tarihte onlarca kez Kabe'nin doğal afete maruz kaldığını biliyoruz. Konunun otoritesi Ezraki Kabe'nin 60 küsur kez yıkıldığından söz eder. Yemenli Hıristiyan komutan Ebrehe Kabe'ye saldırdığında ilahi bir cezaya çarptırılırken, Kabe'yi mancınıkla yıkıp-yakan Haccac bu işi kolaylıkla yapabilmiş, elini kolunu bağlayan olağanüstü bir olay olmamıştır. Müşrikler Kabe'nin içerisine tüm şirk sembollerini doldurabilmişlerdir. Kabe'nin başından geçen bu zıt olaylar, kutsalın mahiyeti konusundaki İlahi Takdir (kadir/kader)'i tesbit amacıyla külli bir okumaya tabi tutulmalıdır.

Eğer zamanlar içerisinde mutlak mukaddes bir zaman olsaydı, bu Kadir Gecesi olurdu. Çünkü Kur'an vahyi, kendi beyanına göre o gece inmeye başlamıştı. Yine kendisi bu iniş gecesinin bir Ramazan ayına tekabül ettiğini ifade buyurmaktadır. (2.185) Kur'an Kadir Gecesi'ne bir tam sure ayırmıştır. (97. Sure) “Kadir Gecesi”, “değer gecesi”dir. ALLAH tarafından değerli kılınmış bir gecedir (krş. 44.3). Bu değer ayette rakamla ifade edilmiştir: “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır!”

Bin ay, yaklaşık s.eksen üç yıl eder. Bunun anlamı, dolu dolu yaşanış bir insan ömrü demektir. O halde bu ayet şöyle de okunabilir: “Kadir gecesi bir ömürden daha hayırlıdır!”

Kadir Gecesi'ne atfedilen bu değer, bizzat geceden mi kaynaklanmakta, yoksa geceye değerini veren başka bir unsurdan mı?

Bu sorunun cevabını birinci ayet açıkça vermektedir. Buna göre, bu muhteşem gece, tüm değerini Kur'an'dan almaktadır. Çünkü Kur'an, bu gecede inmeye başlamıştır. Bir geceyi 30.000 kat daha değerli kılan unsurun geceye/zamana ait olmadığı, bu gecenin sabit bir zamana tekabül etmemesinden de anlaşılır. Zira üzerinde konuşulan zaman, Kameri takvime ait bir zamandır ve Kameri takvimi Şemsi takvimden ayıran en tipik özellik de sabit değil sürekli değişken olmasıdır. Buna göre, Kameri yıl içerisinde kutsal kılınan her tür zaman parçası (Ramazan, Kadir Gecesi, İsra ve Mirac Gecesi gibi) kutsallık ve bereketini, bizzat kendilerinden değil, kendi dışlarındaki bir 'değerden' almaktadırlar. Kur'an'ın ay takvimini zaman belirleme ölçüsü olarak zikredip (10.5), bunu Güneş yılıyla eşitlemek için yapılan bir sahtekarlık olan “nesi” uygulamasının mantığını eleştirmesinin (9:37) nedeni de bu olsa gerektir.

Kadir Gecesi'ne, 30.000 kat değer getiren unsurun Kur'an olduğu anlaşıldıktan sonra, doğru olan tüm kutsallık ve bereketin herhangi bir sabit zaman parçasına/geceye değil Kur'an'a izafe edilmesidir. Bunun anlamı da şudur:

Ey insan! Bu vahiy indiği zamana dahi 30.000 kat değer yüklemiştir. İndiği kendi halinde bir çöl kasabası sakini olan Abdullah'ın oğlu Muhammed'i 'Alemlere rahmet' olan bir elçi etmiştir. Sıradan bir çöl kasabası olan Mekke'yi, 'Kentlerin Anası' olan mübarek ve muhterem belde etmiştir.

Evet, bütün bunları yapan Kur'an eğer senin yüreğine, zihnine, hayatına ve dünyana da inerse, sana bir gecesi bir ömür kadar bereketli bir hayat bahşetmez mi? Senin duygu, düşünce ve eylem potansiyelini binlerce kat artırmaz mı?

Ashabtan bazı kimseler rüyalarında Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son yedi gününde olduğunu görüp bunu Rasul'e haber verince, Rasulullah “Görüyorum ki rüyalarınız Ramazan'ın son yedi gecesi hakkında birbirini tutuyor. Artık kim Kadir Gecesi'ni arayacaksa onu Ramazan'ın son yedisinde arasın” (Buhari ve Müslim) buyuracaktır.

Bu rivayetten Rasulullah'ın kadir gecesini bilmediği anlamı çıkmaz. Nasıl bilmez? Kur'an ona nazil oldu ve Kur'an'ın ilk defa indiği gün onun hayatının dönüm noktasıydı. Bir insan hayatının en önemli olayının gerçekleştiği zamanı hiç unutur mu? Fakat burada konumuz bu değildir ve asıl olan, Rasulullah'ın onun tam gününü söylememekle amaçladığı husustur.

Yüzyıllardır Müslüman geleneği, rivayetlerin de katkısıyla, Ramazan'ın 27. gecesini Kadir Gecesi niyetine ihya etmekte, yüz milyonların yanık yürekleri Rablerinin rahmet ve şefkat pınarına bin bir umutla kurumuş dudaklarını dayamaktadır.

Bu sembolik kutlamada tek yürek olmuş yüz milyonların biricik arzusu şu muştuya nail olmaktır: “O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle (ölü canlara) hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!..” (97.4-5)

Çünkü, vahyin taşıdığı barış, huzur, saadet, güvenlik ve özgürlük (selam) tek çeşit değildir; duygu, düşünce ve eylem olarak bireyin tüm hayatını kapsar. Sadece bireysel değil toplumsal barış, huzur, saadet ve güvenin de tesisi fıtratla aynı kaynağa ait olan vahyin diriltici soluğuna (ruh) muhatap olmakla gerçekleşir.

Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu
 

[TB] Benzer konular

fussilet

Üye
Yönetici
Ynt: ...Ömre bedel gece Kadir Gecesi....

SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
SehraN' Alıntı:
Biz bu gecede, başta bu toprakları vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve ıslahı olmak üzere, herkes için dua edeceğiz. Çünkü çok susadık.

Mustafa İslamoğlu[/center]
 
B

Bevadih

Guest
Ynt: ...Ömre bedel gece Kadir Gecesi....

Fussilet.... evet vurguladığın yer çok önemli .. !...

susadık....hem de çok susadık...
 
K

KARANFÝL

Guest
Ynt: ...Ömre bedel gece Kadir Gecesi....

Allah razı olsun ablam,
İnşaallah bu geceyi ihya edenlerden oluruz..
Dualarda buluşmak ümidiyle..
 
Üst