ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU ?

|Ⓢєччαh|

MiM
Yönetici
Admin
Tema üyesi
en çok tartışılan konulardan biridir bu. genelde vehhabi görüşleri benimseyen görüşler değil kabirde kur'an okumak, kabirlerin nerdeyse kendisini bile tarumar etmiş, yıkmış, yakmış mahvetmişlerdir. Mekke ve Medine'de Ravza-i Mutaharra haricinde tek bir sahabi mezarı dahi kalmamış, kimin nerede medfun olduğu dahi belli olmaz hale getirilmiştir.

Geçmişlerimizin ruhuna Kur'an'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur: "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve ALLAH'tan ahiret saadeti dilerse, ALLAH onu mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)

Bu hadis-i şerif, Yasin Suresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Suresini okursa, ALLAH kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4:274)

İslam alimleri, ölünün ruhuna Kur'an okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhaki'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara Suresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, 4:56)


Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir Fatiha, bir İhlasla nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç içedir ki, en küçük bir manevi yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar:

"Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır." ( Mişkatü’l- Mesabih, 1:723)

- Hanefi mezhebine göre de, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur(V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 8/49).

- Maliki mezhebinde ise –şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 8/51).

- Şafii ve Hanbeli mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyete ederek okumak(bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 8/51).

evet görüldüğü üzere, gerek ölen birine arkasından ve gerekse de kabrin başında kur'an okunabilir; lakin bu okunan kur'an akabinde bir dua ile bağışlanması icap eder...

ALLAH-u a'lem!
 

[TB] Benzer konular

Üst