Çocuklara Yönelik Yeni Aşı Takvimi...

Çocuklara yönelik yeni aşı takvimi


Sağlık Bakanlığı, Kasımdan bu yana yenidoğan bebeklere uygulanan zatürre aşısını da aşı takvimine ekleyerek, Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nı (GBP) güncelledi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yayımladığı genelgede, bağışıklama hizmetlerindeki temel amacın toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşıyla korunulabilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölüm ve sakatlıkların önüne geçmek olduğunu bildirdi.

Burada aşısız çocuk bırakılmamasının hedeflendiğini vurgulayan Akdağ, ülkede bağışıklama hizmetlerini düzenleme yetkisinin bakanlığında bulunduğunu, bu düzenlemeler yapılırken dünyadaki çeşitli gelişmelerin takip edildiğini ve akademisyenlerden oluşan Bağışıklama Danışma Kurulu'nun tavsiyelerinin dikkate alındığını belirtti.

GBP kapsamında boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, Hepatit-B, hemofilus influenza tip b ile streptokokus pnömoniye (zatürre) bağlı invaziv pnömokokal hastalıkların, bunlardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümleri ve sakatlıkların engellenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

''Ülkemizde yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nda son dönemde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 2006 yılından itibaren aşı takvimine üç yeni antijen (kızamıkçık, kabakulak ve hemofilus influenza tip b) eklenmiş, 2008 yılı başından itibaren DaBT-İPA-Hib (difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio, hemofilus influenza tip b) beşli aşısının ve 2008 yılı Kasım ayından itibaren de konjuge pnömokok aşısının kullanımı başlatılmıştır.''

Akdağ, GBP çalışmalarında temel başvuru kaynağı olan bu genelgenin her düzeyde tanıtılmasını, özel sektör dahil tüm sağlık çalışanlarının, uygulamadaki değişiklikleri yakından izlemelerinin sağlanmasını istedi.


-YÜZDE 95 AŞILAMA HIZINA ULAŞMAK HEDEF-

Genişletilmiş Bağışıklama Programı, doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak aşılanmasını öngörüyor. Buna göre, GBP'nin hedefleri şunlar:

-Her bir antijen için etkinliği korunmuş aşı ile ülke genelinde yüzde 95 aşılama hızına ulaşmak ve devamlılığını sağlamak,

-12-23 aylık bebeklerin yüzde 90'ını tam aşılı hale getirmek,

-5 yaş altı (0-59 aylık) aşısız ya da eksik aşılı çocukları tespit edip aşılamak,

-Okul çağı çocuklarının rapel (pekiştirme) aşılarını tamamlamak,

-Tespit edilen tüm gebelere uygun tetanoz difteri aşısı dozunu uygulamak,

-Ülkenin poliomyelitten (çocuk felci) arındırılmış durumunu sürdürmek,

-Maternal (doğumsal) ve neonatal (yenidoğan) tetanozu elimine etmek,

-2010 yılına kadar yerli kızamık virüsünü elimine etmek,

-Kızamıkçık ve konjenital rubella sendromunu kontrol altına almak,

-Difteri, boğmaca, Hepatit-B, tüberküloz, kabakulak ve hemofilus influenza tip b'ye bağlı hastalıkları ve streptokokus pnömoniyaya bağlı invaziv pnömokokal hastalıkları kontrol altına almak,

-Aşı güvenliğini sürdürmek,

-Kayıt bildirim sistemini güçlendirmek,

-Toplumun katılımını sağlamak.


-ÇOCUKLUK DÖNEMİ AŞI TAKVİMİ-

Çocukluk dönemi aşılama takvimi ve uygulanması gereken dönemler ise şöyle:

-Hapatit-B: Doğumda (İlk 72 saat içinde), 1 ve 6. ayların sonunda birer doz.

-BCG (Verem): 2. ayın sonunda.

-DaBT-İPA-Hib (Difteri, aselüler boğmaca, tetanoz, inaktif polio, hemofilus influenza tip b-Beşli aşı): 2, 4 ve 6. ayların sonunda birer doz, 18-24 aylar arasında pekiştirme dozu.

-KPA: (Konguge Pnömokok Aşısı): 2, 4 ve 6. ayların sonunda birer doz, 12. ayda pekiştirme dozu.

-KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak): 12. ayda bir doz, ilköğretim 1. sınıfta pekiştirme dozu.

-OPA (Oral Polio Aşısı): 6. ayın sonunda, 18-24 aylıkken ve ilköğretim 1. sınıfta.

-Td (Erişkin tipi difteri-tetanoz aşısı): İlköğretim 1 ve 8. sınıflarında pekiştirme dozları.


AA
 

[TB] Benzer konular

Üst