Çoçuklara Sormanız Gereken Sorular...!

...Tefekkür...

Hüznüm yüreðime dokunan dûamýn sûkûtudur...
*Müslümanmısın?
Elhamdülillah Müslümanım
*Müslümanım demenin manası nedir?
ALLAH'ı bir bilmek, Kur'an-ı Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmektir
*Din nedir?
Akıl sahibi insanları kendi istek ve arzularıyla sırf hayır ve saadete ulaştıran, ilahi bir kanundur
*İslam nedir?
Peygamber Efendimizin tebliğ buyurduğu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onları bütün hayatında yaşamaktır
*İman Nedir? Veya İnanç Nedir?
HzPeygamber�in, ALLAH�tan getirdiği kesin olarak bilinen hükümlerin doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir
*Ne zamandan beri Müslümansın?
"Bela" dediğimiz zamandan beri Müslümanım
*"Bela" zamanı neye derler?
Misak'a derler Yani Cenab-ı Hakk ruhlarımızı yarattığı vakit bunlara hitaben:
- Elestü birabbiküm (Ben sizin rabbiniz değil miyim ?) diye sordu
Onlar da:
- Bela (Evet Rabbimizsin) dediler
O zamandan beri Müslümanım demektir
*Rabbin kimdir?
ALLAH
*Seni kim yarattı?
ALLAH
*Sen kimin kulusun ?
ALLAH'ın kuluyum
*ALLAH kaçtır diyenlere ne dersin?
ALLAH birdir derim
*ALLAH'ın bir olduğuna delilin nedir?
Sure-i İhlas'ın ilk ayeti kerimesidir
*Bunun manası nedir?
Sen söyleki ey Habibim ALLAH birdir
*ALLAH'ın varlığına akli delilin nedir?
Bu alemin varlığı ve alemdeki nizam ve intizamın devamıdır
*ALLAH'ın zatı hakkında düşünce caiz midir?
Caiz değildir ALLAH'ın ancak sıfatı hakkında düşünülür
*Nereden geldin, nereye gideceksin?
ALLAH'dan geldim, ALLAH'a gideceğim
*Niçin geldin?
ALLAH'a kulluk için
*İman-ı yeis nedir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir
*Bu iman muteber midir?
Değildir
*Tevbei yeis nedir?
İmanı ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarından tevbe etmesidir
*Bu tevbe muteber midir?
Muteberdir
*Dinin hangi dindir?
İslam dinidir
*Kitabın hangi kitaptır?
Kur'an'dır
*Kıblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadır
*Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'ın zürriyetindenim
*Kimin milletindensin?
İbrahim Aleyhisselam'ın milletindenim
*Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamın
*Peygamberimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor?
Mekke'de doğdu Elli yaşından sonra Medine'ye hicret etti Şimdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra" sındadır
*Peygamberimizin kaç adı vardır?
Güzel isimleri çoktur Fakat dördünü bilmek lazımdır Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud
*Peygamberimizin en çok kullanılan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallALLAHü aleyhi ve sellem'dir
*Peygamberimizin babasının adı nedir?
Abdullah'tır
*Annesinin adı nedir?
Amine'dir
*Süt annesinin adı nedir?
Hz Halime
*Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttaliptir
*Peygamberimiz kaç yaşında iken Peygamber oldu?
40 yaşında
*Fiilen kaç sene peygamberlik yaptı?
23 sene peygamberlik yaptı
*Peygamberimiz nerede doğdu?
Mekke-i Mükerreme'de
*Hangi tarihte doğdu?
571 tarihinde
*Hangi tarihte nereye hicret etti?
622 tarihinde Medine'ye hicret etti
*Fani hayatı hangi yılda kaç yaşında sona erdi?
632 yılında, 63 yaşında sona erdi
*Peygamberimizin kaç kızı vardı?
Dört Zeynep,Rukiyye, Ümmü Gülsüm,Fatıma (ra)'dir
*Peygamberimizin kaç oğlu doğdu?
Üç Kasım, Abdullah (Tayyip), İbrahim (ra) hazretleridir
*Peygamber Efendimizin kaç torunu vardır?
İki Hasan ve Hüseyin (radıyALLAHü anhuma) hazretleridir
*Bunlar kimin çocuklarıdır?
Hz Ali ve Hz Fatıma (ra)'nındır
*Peygamberimizin mübarek hanımlarını sayarmısın?
1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aişe 4) Hz Hafsa 5) Hz Zeynep bHuzeyme 6) Hz Ümmi Seleme 7) Hz Zeynep binti Cahş 8) Hz Cuveyriye 9) Hz Ümmü Habibe 10) Hz Safiyye 11) Hz Meymune 12) Hazreti Mariye, (ra)
*Peygamberimizin hanımları bizim neyimiz olur?
Onlar bütün müminlerin annesidir
*Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
HzHatice (ra) validemizdir Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür
*Peygamberimizin son hanımı kimdir?
Hz Aişe (ra) validemizdir
*Peygamberimizin 53 yaşından sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazılarını sayarımsınız?
Peygamberimiz, kabilelerin İslamiyete bağlanmalarını temin, ayrıca kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak, bazılarının ise iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla İslam'ı yaymaktır
*Peygamberimizin en son vefat eden eşi kimdir?
Hz Aişe (ra)'dır
*Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa SallALLAHü aleyhi ve sellem'dir
*ALLAH'ın emrettiği şeylerin en önemlisi nedir?
Tevhid'dir
*Tevhid nedir?
ALLAH'ı bir bilmek, yalnız ona kulluk etmektir
*ALLAH'ın yasakladığı en büyük günah nedir?
Şirk'tir
*Şirk nedir?
ALLAH'a ortak koşmak, başka İlah olduğunu söylemek .(haşa)

ALıntı....
 

[TB] Benzer konular

Y

yeþeren

Guest
Ynt: Çoçuklara Sormanız Gereken Sorular...!

ALLAH sizden razı olsun..Müslüman anne babalar olarak evlatlarımıza dinimiz öğretmek en büyük görevimiz...Bunun yanı sıra dahada önemlisi onlara yaşam şeklimizle iyi birer müslüman modeli oluşturmak...
 
Üst