Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Psychological Healing in the Qur'an is Diseases

Başlatan [email protected] Bin Cebel, Nisan 29, 2009, 04:00:36 ÖS

senarist081

Ziyaretçi
Mind and the body's nerves in the human body exposure are influenced by all the negative and positive Duygulanım.

My faith in Allah with each passing day more is rising. The difficulties experienced in the face of Islam offers solutions to overcome problems as we are Sahih exercise. Configuring scientific research has shown that to Allahu Teala (cc) who believe that regular prayer for the hair, the alms and charity and, in the month of Ramadan and the pilgrimage umre visit and read the Koran to people Kerim pester all kinds of psychological disorders is well. Especially in our age, psychological stress, illness, anxiety, grief, obsessive-compulsive disorder, headache, fear of disease, insomnia and psycho-physical disease prevention and treatment of this disease in the first factor to Allah (cc) is close to faith.

People at the highest rate of psychological health, the first factor obtained tevhid belief, profession of word-meaning, away from the circus elements and to avoid any bidat and superstition. He settled into the belief from childhood that increases a person's self-reliance and resistance, in the face of events does not surprise, the hand does not move the feet, is protected against psychological illness and immune system is strengthened.

Configuration tesbihatlar, with prayer and remembrance to face five-time prayers of people all kinds of people, such as psychological as the relief from anxiety and stress also the occasion to be away.

Moreover, patients of physicians to receive abdest water treated with a treatment similar to the method to see the task. Bodies regularly washing reduces the stress factor, of sorrow and distress that will minimize negative effects. Mind and the body's nerves in the human body exposure are influenced by all the negative and positive Duygulanım. This nerve is in contact with water to cool and calm to the cause of nerve.

In particular, excessive anxiety and stress caused some problems when we look at them within the family disputes, domestic violence, divorce, sexual abuse, economic difficulties of livelihood, heavy training, domestic responsibilities of the weight of a specific reason to fear that if the emergence and causes of death such as can be shown . Solution of the problem and its treatment of Islam is necessary to see the beauty.

Muslims do not have such psychological problems that may come to mind a question. I yaşanan Muslims think of problems that have resulted from incomplete applications. Where a provision of Islamic implementation of the application or if there is missing and there is a disturbance tebarüz when mü'min resolve this deficiency disorders are also eliminated ... because the Qur'an itself is healing. To implement his orders and allowed to heal people.

For example, let's take a dizzy ... dizzy also provide balance in the patient to understand any problems. Medical language in general is called vertigo. Each party is back, the foot is sliding under the head of the interior of the discharge, eye complaints in the way decisions are repeated. Dizziness is one of them all. When we examine this aspect of the stress-related positional vertigo (BPPV) is also tried and the treatment of the Epley maneuver is applied in the doctor's examination table for some action. This movement of the inner ear, some particles (the particles) allows you to sit.

When you pray this ekser application status of our eyes came to my mind. Not be closed during prayer of the eye, head left to right, and converted to a fixed point of view of our application as a prophet is ordered. Think of it as the time when the application within five in the ear in place of some particles that can be considered to be an impact to the open.

Finally I want to give information about snoring. When we look at the causes of these excessive and rapid weight gain, psychological problems, depression, sexual aversion, concentration difficulties, insomnia, the day is constantly tired, irregular and can be counted such as comfortless sleep. Doctor recommended for the treatment of the applications is about one person's way cool. Back of the throat above the uvula obstructive sleep when we breathe and snore, and to give have occurred. Get down on the side, however, does not occur when you snore. Because the epiglottis can not hit strait path.

The most useful and perhaps at least we can see the damage of a calm position Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) 'in that we encourage "the right heel and foot of the body by pulling slightly to sleep" in the form of scientific research, but the truth is right now.

However in the Koran Al-i Imran (3 / 191) and in Kehf sure (18/18) in the last verse, people on both sides of lying in an Allah could and also during sleep time to time to the right-left return was told, left yatman also is prohibited, to the right of yatman, is recommended as first-to-understand way cool.

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.171 saniyede 25 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017