Bakara / 267. Ayet
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذ۪يهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ

Ey iman edenler! Çalýþýp ürettiðiniz mallarýn ve sizin için yerden çýkardýðýmýz ürünlerin iyi, temiz ve helâl olanýndan Allah yolunda harcayýn. Size verildiðinde gözünüzü yummadan alamayacaðýnýz kötü þeyleri, iyilik yapacaðým diye baþkasýna vermeye kalkýþmayýn. Þunu bilin ki, Allah'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur; O her türlü övgüye lâyýktýr.

Kurban, gadab-ı il''hîyi söndürür...

Başlatan ...Tefekkür..., Kasım 25, 2009, 04:26:00 ÖS

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
Kasım 25, 2009, 04:26:00 ÖS
Her şeyden önce ib''detler, hikmetlerinden veya faydalarından dolayı değil, Rabbimiz emrettiği için yapılır Bununla beraber onların hikmetlerini-güzelliklerini-faydalarını da zamanla görüp öğrenebiliriz Bu bilgiler de bize, All''h’ın nimetlerini y''d etmek, ona şükretmek için vesîle olurlar

99 Esm''-i Hüsn''’sından biri de “Hakîm” olan Allah Te''l''’nın, her emir ve nehyinde muhakkak ki birçok hikmetler vardır Ama bu hikmetlerin tamamının biz kulları tarafından bilinip idr''k edilebilmesi mümkün olmayabilir

Diğer taraftan bildiğimiz hikmetlerinin yanında, zamanla, dinin getirdiklerinin insanlık için ne büyük faydalar ihtiv'' ettiğini görüyor ve Rabbimizin kullarına olan rahmetinin büyüklüğünü bir kere daha müş''hede ediyoruz

Kurban kesmek de All''h’ın bir emri olması hasebiyle sayısız hikmetlerinin olduğunda şüphe yoktur En başta, kurban kesmek, birçok peygamberin (aleyhimüssel''m) atası ve Resûlüllah Efendimiz’in (sav) de ceddi olan İbrahim aleyhimüssel''mın, oğlu Hz İsm''il’e bedel olarak Cen''b-ı Mevl''mızın gönderdiği koçu kesmesi h''disesini bizlere hatırlatıyor Hayat nimetine şükrün bir ifadesi olarak kurban kesiyoruz

Ayrıca ''hirete bir hazırlık olması, günahlarımızın affı ve kabirle başlayan yeni bir hayat yolunda kurbanın bizi m''nevî bir burak gibi alıp sel''mete ulaştıracağını da verilen haberler ışığında Rabbimiz’den umuyoruz

Hac sûresinde, "Biz, kendilerini rızıklandırdığı(mız) dört ayaklı hayvanlar üzerine All''h’ın ismini ansınlar diye, her ümmet için kurban kesmeyi meşru‘ kıldık İşte sizin il''hınız bir tek ilahtır O halde ona teslim olun (Habîbim) sen, mutı‘ ve mütev''zi olanları müjdele" (Âyet: 34) buyurulduğu gibi kurban kesmekten asıl maksat, All''h’ın zikredilmesidir Zira bizim varlık g''yemiz All''h’ı bilmek, tanımak, ona kulluk ve kurbiyetten (yaklaşmaktan) ib''rettir Burada All''h’a yaklaşma ameliyesi olan kurban ise, bir bayram olarak îlan edilmiştir

Yine Hac sûresinde, "Onların ne etleri, ne de kanları hiçbir zaman All''h’a ulaşmaz Fakat ona (sadece) sizin takv''nız ulaşır Size verdiği hid''yetten (ve bu hayvanlara sahip kılmasından) dolayı All''h’ı tekbir etmeniz içindir ki, o, bu hayvanları sizin istifadenize verdi (Habîbim), güzel hareket edenleri (emirlerime imtis''l edenleri) müjdele" (Âyet: 37) buyurularak maddeden m''n''ya bir kapı aralanıyor ve esas hedef gösterilmiş oluyor Yani öncelikle niyette ihl''s ve samimiyet l''zım ki, ameller s''lih olsun, Hakk’ın rız''sına muv''fık bulunsun Yoksa takv'' şartlarına ri''yet etmeden yapılan hiçbir ib''det, t''at ve amel ind-i İl''hîde makbul olmaz

Kurban kesmenin insan olarak hepimizin mutlaka almak zorunda olduğu gıdalarla da yakından al''kası vardır Dinimiz, hayatımızın her safhasını kuşattığı gibi, bu cihetimize de hitap etmektedir Etin, insan için zarurî gıdalardan olduğunda şüphe yok Ama bu gıdanın herkes tarafından rahatlıkla temin edildiğini de söyleyemeyiz N''file olarak başka zamanlarda kesilen kurbanların dışında, kurban bayramında da Müslümanlar, kestikleri bu kurbanlarla et yemekten mahrum bulunan mühim bir kitleyi bu nimetten istifade ettirmektedirler Aslında, kurban için hikmet olarak sadece bu güzel paylaşma hareketi bile yeter herhalde

İsl''m’ın emrettiği bu hükmün, bazıları tarafından bir vahşet olarak görülmesi ise, ancak bir düşünce sapması olarak tavsif edilebilir Çünkü zaten insanlık bu nimetten, All''h’ın koyduğu bir kanun olarak vücudunun bir ihtiyacından dolayı istifade etmekte ve bunun için de her gün binlerce hayvan kesilmektedir

Bu sayılanlar, kurban kesmenin hikmetleri adına söylenebilecek şeylerden bazıları Kim bilir, All''h’ın emrettiği bu yüce ib''dette daha nice hikmetler-maslahatlar-güzellikler gizlidir ve biz farkında olmadan onlardan istifade ediyoruzdur

Ebû’l-F''rûk Süleyman Hilmi Tunahan (ks) hazretleri, bir sohbetlerinde, kurbanın maddî ve m''nevî faydalarından bahisle buyururlar ki:

“Kurban, gadab-ı İl''hîyi söndürür Rız''-i İl''hîyi celp eder Çok kurban kesilen bir memlekette harp olmaz Eğer bir insan, vakti müs''it olup da kurban kesmezse, muhakkak ki o adamın ya kendisinden veya çocuğundan yahut da malından, ticaretinden, servetinden, varlığından mutlaka bir kan çıkacaktır Kurbanda çoluk-çocuk ve fakir-fukara için umumi bir maslahat ve mutlak bir menfaat vardır Kurban Bayaramı’nda afv-ı umumî tecellî eder”
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.126 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017