Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Kurban Bayramında Traş OLmak....

Başlatan ...Tefekkür..., Kasım 23, 2009, 02:06:38 ÖS

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
Kasım 23, 2009, 02:06:38 ÖS
Kurban Bayramında tıraş olunmaz diye bir söylenti var Bu sadece hacca gidecekler için midir, yoksa gitmeyenler de tıraş olmamalı mıdırlar?

Bu konu ile ilgili olarak Müslim`de şu hadis-i şerifler vardır: "Zilhiccenin ilk on günü girer de biriniz kurban kesme niyetinde olursa artık saçından ve cildinden hiçbir şeye dokunmasın (yani tıraş olmasın, tırnak kesmesin), "Bu on gün girdiğinde kesmek istediği kurbanı olan kimse artık asla bir kıl almasın, sakın bir tırnak kesmesin," "Zilhicce`nin hil''lini gördüğünüzde, kurban kesme niyetinde olanınız artık saçına ve tırnaklarına dokunmasın" (Müslim, ed''hî 29-42; Ayrıca bk Abu Davud, dah''ya 3; Hindî, V/88-89)

Görüldüğü gibi bu hadis-i şerifler hacca gitmeyecek olanlardan kurban kesmek isteyenlerin, Zilhiccenin başından kurban kesecekleri ana kadar (ki, on gün eder) saçlarını ve tırnaklarını kesmemelerini ister Bunun hikmeti şöyle izah edilir: Kurban kesecek kişi, sanki kendisini azaba layık ve günahk''r gördüğü, günahlarına karşılık kendisini de öldüremeyeceği için, kendisinin fidyesi olarak kurban kesmektedir Vücudundan kıl ve tırnak kesmemekle, en küçük parçalarının dahi, kurbanın parçaları, tüyleri ve tırnakları karşılığında ateşten az''d olmasını sağlayacaktır (Nevevî, Serhu Müslim, (1407) XNI/148; Münavî 1/363; Davudoğlu, IX/243) Bu elbette bir izah biçimidir Böyle olmayabilir de Hatta bu talebin şimdilik anlamadığımız başka hikmetleri de bulunabilir Rasûlüllah`ın böyle söylediği sabit olduktan sonra müslümana düşen, hareketini ona göre ayarlamaktır

Bu hadisler Müslim`de rivayet edilmektedir ve sahih hadislerdir Ancak fıkıhçılar bu konuda değişik bakış açıları ile değişik görüşlere varmışlardır Mesel'': a Said b Müseyyeb, Rabîa, Imam Ahmed, Ishak, Davud ez-Zahiri ile bir kısım Þafiîler kuşluk vakti hayvanı kurban edinceye kadar, kurban kesecek olanın kıl ve tırnaklarından bir şey alması haramdır, derler b Imam Þafiî`ye göre haram değil, tenzihen mekruhtur c Imam Azam mekruh olmadığı görüşündedir d Imam Malık`ten bir rivayet mekruh olduğu görüşünde olduğunu, diğer bir rivayet ise mekruh olmadığı görüşünde olduğunu bildirir(Davudoğlu, agk)

Bizler Hanefi olduğumuza göre elbette Imam Azam`ı taklid eder ve adı geçen günlerde tıraş olmanın, tırnak kesmenin mahzurlu olmadığını söyleyebiliriz Ancak Imam Azam`ın gerçekten bu görüşte olduğunu "zahir rivayet" (ona ait olduğu kesin kaynaklar) kitaplarında henüz bulmuş değiliz Eğer ona ait böyle "zahir rivayet" yoksa bu sahih hadislere muhalefet etmemizi gerekli kılacak bir delil bulunmadığından bu günlerde tıraş olmanın en azından mekruh olduğu görüşü ağırlık kazanıyor Hid''ye hadislerini tahriç eden Zeylai`de konunun ilk hadisi olarak yukarıya aldığımız hadisi veriyor ve sihhatinde bir kusur zikretmiyorbk Zeylaî, Nasbui-R''ye, IV/206) Her ne olursa olsun, Hanefiler olarak bizler de, eğer kurban keseceksek, zilhiccenin ilk on gününde tıraşı ve tırnak kesmeyi bırakırsak, Hanefi mezhebine muhalefet etmeden diğerlerine de uymuş oluruz Çünkü Hanefiler de kesilmemesinin mahzurlu olduğunu söylemiyorlar Yeter ki kasık ve tırnak temizliği bu on günle kırk günü aşacak olmasın Ne var ki, Hz Aişe validemizden gelen bir hadiste: "Ben Rasûlüllah`ın Mekke`ye göndereceği kurbanın gerdanlık bağını ellerimle ördüm Sonra o gerdanlığı ona taktı ve Mekke`ye gönderdi Kurban kesilinceye kadar Allah`ın ona hel''l kıldığı hiç bir şeyi de kendisine haram görmedi" denmektedir(bk Azım''b''dî, Avnü`l-Ma`bûd, VN/492) Ancak haddimizi aşmış olmasaydık derdik ki, bu hadisin tıraş vb nin o günlerde mahzurlu olmadığına delaleti dolaylıdır (Çünkü hadis tıraş vsnin hükmünü zikretmemiş ve o konuda susmustur) Halbuki diğer hadislerin mahzura delaletleri sarihtir ve o konuda nastırlar Ayrıca Hz Aişe hadisinin daha önce söylenmiş olması da mümkündür

Fakat kurban kesecek olanların elbise giyip, koku sürünebilecekleri konusunda icma vardır(agk) Bu da o günlerde tıraş olmamanın hacdaki ihramlılara benzeme ile ilgili bulunmadığını, hikmetinin bu olmadığını gösterir(Nevevî agk) Dolayısı ile; dikişli giyme ve koku sürünme mahzurlu olmadığında ittifak vardır Halbuki bunlar ihramlıya yasaktırlar Öyleyse ihramlıya yasak olan tıraş ve tırnak kesme de, ihramlı olmayana mahzurlu olmaz, şeklindeki bir kıyaslama isabetli olmamalıdır Halbuki Ibn Kud''me Imam Azam`ın konu ile ilgili delili olarak bu kıyaslamayı zikreder(Ibn Kud''me, E1-Mugnî, VNI/619)İslam Fıkhı Ansiklopedisi
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.117 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017