Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

DinLerde KURBAN

Başlatan ...Tefekkür..., Kasım 22, 2009, 11:27:31 ÖÖ

...Tefekkür...

YöNetiCi
4,133
Kasım 22, 2009, 11:27:31 ÖÖ
DİNLERDE KURBAN

Kurban, Allah’a yakınlık sağlamaya aracı olan şey anlamına gelir Kurban, Allah’nın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla canlı veya cansız bir varlığı Allah’ya sunmaktır Dinlerde kurban uygulaması, Allah’nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılır Bunun için ya bir hayvan kesilir ya da bir meyve, bir tahıl veya başka bir yiyecek ona sunulur

Kurban uygulaması insanlık tarihi kadar eskidir Tevrat’ta ve Kur’anıkerim’de Hz Âdem’in çocukları olan Kabil ile Habil’in kurban uygulamalarından söz edilmektedir (5/M''ide suresi, 27)

Dinlere göre kurban uygulamalarının amaçları ve yerine getiriliş şekilleri farklı olabilmektedir:

İnsanoğlu bazen ibadet ettiği Allaha yakınlaşabilmek ve onun hoşnutluğunu kazanmak; ona hayranlığını ve teşekkürünü ifade etmek için kurban kesmiştir Bazen de onun gazabından korunmak ve bir dileğinin yerine gelmesi için ilk ürününü, ya da çocuğunu tanrısına sunmuştur

İlkel dinlerde krallar, k''hinler, ölüler ve putlar için de kurban kesilirdi İsl''m öncesi Araplarda ise putlar adına kurban kesme geleneği vardı İlkel dinlerde insan kurbanına da rastlanmaktadır Bazen bir kız, bazen bir esir, bazen bir köle sunak denilen yerde törenle kurban edilirdi

Geçmişte Asurluların da çocuk kurban ettiklerini Eski Ahit’ten öğrenmekteyiz (Eski Ahit, 2 Krallar, 3: 27)

Kurban kesme geleneği Yahudilikte de vardı Yahudiler bu görevi Kudüs’te altar (sunak) denilen yerde yerine getirirlerdi Fakat Yahudiler, Babil sürgününden (MÖ 586) sonra kurban kesme geleneğini terk ettiler
Hristiyanlar ise Hz İsa’nın insanlığı “aslî suç”tan kurtarmak için kendisini feda ederek kurban ettirmiş olduğuna inanırlar Onlar bu nedenle başka kurbana gerek kalmadığını söylerler
İsl''m öncesi Türklerde de Gök Tanrı’nın hoşnutlu- ğunu kazanmak için hayvan kurban edilirdi Hinduizm, Kon- füçyanizm ve Þintoizm gibi dinlerde de kurban ibadeti bulunmaktadır
İsl''ma göre, belli nitelikleri taşıyan bir hayvan kesile- rek kurban ibadeti yerine getirilir

HZ İBRAHİM VE KURBAN

HZ İBRAHİM VE OÐLU İSMAİL

Hz İbrahim’in çocuğu olmuyordu, ancak çocuğu olmasını çok istiyordu Bir çocuğu olursa onu Allah yoluna kurban etme sözü vermişti Bir süre sonra oğlu İsmail dünyaya geldi Hz İbrahim çocuğu olmasına çok sevinmişti Ancak İsmail belli bir yaşa geldiğinde gördüğü bir rüya Hz İbrahim’e zor anlar yaşattı Rüyasında Hz İbrahim, oğlu İsmail’i kurban ettiğini gördü Bunu, Allah’ın kendisine bir hatırlatması olarak değerlendiren Hz İbrahim, çok zor bir sınavla karşı karşıya kaldı: Bir yanda babalık şefkati ile gözü gibi sevdiği oğlu; diğer tarafta ise bütün varlığını uğruna verebilecek kadar sevdiği ve söz verdiği, yüce Allah vardı Bu olay, Kur’anıkerim’de şöyle anlatılmaktadır:
“İbrahim, ‘Rabbim! Bana iyilerden olacak bir çocuk ver’ diye yalvardı Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik İsmail, babası İbrahim'le birlikte yürüyüp gezecek çağa gelince, 'Ey oğulcuğum! Rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum Bir düşün, ne dersin?’ dedi İsmail de, ‘Ey babacığım! Ne ile emrolundunsa yap, Allah dilerse benim sabredenlerden olduğumu göreceksin’ dedi Böylece ikisi de Allah'a teslimiyet gösterip babası oğlunu alnı üzerine yatırınca, biz, ‘Ey İbrahim! Rüyayı gerçek yaptın, işte biz iyi davrananları böylece ödüllendiririz’ diye seslendik Doğrusu bu apaçık bir deneme idi Ona, fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik Kendisine, sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık Sel''m olsun İbrahim’e İşte biz iyileri böylece ödüllendiririz” (37/Saff''t suresi, 100-110)


DİN VE AHLAK..
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....

“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.149 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017