Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Hz. Mehdi İstanbul'dan çıkacaktır

Başlatan acapella, Mayıs 30, 2009, 01:06:19 ÖS

acapella

Ziyaretçi
Mayıs 30, 2009, 01:06:19 ÖS
HZ. MEHDİ (A.S.) İSTANBUL'DAN ÇIKACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin İstanbul?dan çıkacağını gösteren pek çok bilgi verilmiştir. Bir hadiste Hz. Mehdi (a.s.)'nin Türkiye'den çıkacağı ve mücadelesinin sonuna kadar da buradan ayrılmayacağı şöyle bildirilmiştir:

Mehdi Rum'dan, Türklerden (eskiden Türkiye'ye diyar-ı Rum deniliyordu) ayrılmayacaktır. (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, s. 212)

HZ. MEHDİ (A.S.) HİLAFET MERKEZİNİN ESKİDEN BULUNDUÐU YERDEN ÇIKACAKTIR

Ahir zamanda gerçekleşeceği haber verilen hadislerin merkez noktasını Hz. Mehdi (a.s.) ve Mehdiyet oluşturmaktadır. Ahir zamandaki önemli olayların çoğu Mehdiyet etrafında gelişir. Bu olayların yerleri hakkında farklı farklı rivayetler mevcuttur ancak Bediüzzaman Said Nursi, bu konuya şu şekilde açıklık getirmiştir:

Þimdi, Hz. Mehdi gibi eşhasın (şahıslar) hakkındaki rivayetin ihtilafatı ve sırrı (Hz. Mehdi (a.s.) gibi zatlar hakkında farklı haberler olmasının sebebi) şudur ki: Ehadisi tefsir edenler (hadisleri açıklayanlar), metn-i ehadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler (hadis metinlerini kendi anlayışlarına ve ufuklarının genişliğine bağlı olarak yorumlamışlardır). Mesela: Merkez-i saltanat o vakit Þam'da veya Medine'de olduğundan (yönetim merkezi o zaman Þam kentinde veya Medine kentinde olduğundan), vukuat-ı Hz. Mehdi'ye veya Süfyaniyye'yi merkez-i saltanat civarında olan Basra, Kufe, Þam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. (Hz. Mehdi (a.s.) veya Süfyan'la ilgili olayların yönetim merkezi (veya başşehir) civarında olan Basra, Kufe, Þam gibi yerlerde zannederek öyle yorumlamışlar)." (Sözler, s. 359)

Bir başka sözünde ise Bediüzzaman Said Nursi konuyu şöyle açıklamıştır:

"Merkez-i Hilafet eski zamanda Irak'da, Þam'da ve Medine'de bulunduğundan raviler kendi içtihatlarıyla daimi öyle kalacak gibi mana verip, (Hilafetin merkezi (yönetim veya idari merkez) eskiden Irakta, Þam'da ve Medine'de bulunduğundan, hadislerle ilgili haberleri aktaranlar kendi yorumlamalarıyla sanki hep öyle kalacakmış gibi anlamlandırıp) "Merkez-i Hilafet-i İslamiye" yakınlarında tasvir etmişler, Halep ve Þam demişler (yönetim merkezi yakınlarında olarak kurgulamışlar, Halep ve Þam demişler). Hadisin mücmel haberlerini kendi içtihatlarıyla tavsil etmişler." Hadisteki kısaltılmış öz anlatımı bu şekilde kendi anlayışlarına göre açıklayıp yorumlamışlar.) (Þualar, s. 492)

Rivayetlerde farklı şehirler geçse de, ahir zaman olaylarının gerçekleştiği yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu olayların Peygamberimiz (sav)in iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddes emanetlerinin de bulunduğu Hilafet Merkezi'nde gerçekleştiğidir. Bediüzzaman'ın ifadelerinden de anlaşıldığı gibi, ahir zaman hadislerini aktaran alimler, ahir zaman olaylarını kendi dönemlerindeki hilafet merkezlerini esas alarak aktarmışlardır. Aynı zamanda Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkacağı yer hakkında, her alim kendi zamanının Hilafet Merkezi olan Irak, Þam, Kufe, Medine gibi şehirleri belirtmiştir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış yeri hakkında rivayetlerin farklı olmasının sebebi de budur. Çünkü hadis aktaran bu ravilerin içtihatları, bilgileri ve görüşleri zamanla çeşitli rivayetlere katılarak (aktarıcılarınınkiyle karışarak) günümüze dek ulaşmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)'den günümüze kadar Halifelik Merkezinin bulunduğu yer, Þam, Halep, Küfe, Mekke ve en son İstanbul olmak üzere pek çok kez değişmiştir.

Ancak, ahir zaman olaylarının vuku bulduğu yerle ilgili rivayetlerin ortak noktası, bu olayların Hilafet Merkezi'nde gerçekleştiğidir.

Bediüzzaman da bu sonuca varmıştır. Bilindiği gibi, son hilafet merkezi "İstanbul"dur. Halifelik bu yüzyılın başlarında resmi olarak kaldırılmıştır ve o günden bu yana dünya üzerinde başka hiçbir yere de taşınmamıştır. Peygamberimizin iki sancağı, kılıcı ve gömleği ile diğer mukaddes emanetler İstanbul'dadır. Sonuç olarak, halen bu manevi ünvanı koruyan tek şehir İstanbul'dur. Dolayısıyla Hz. Mehdi (a.s.)'nin de buradan çıkması beklenmektedir (doğrusunu ALLAH bilir).

HZ. MEHDİ (A.S.) BERABERİNDE, İSTANBUL'DA SAKLANAN KUTSAL EMANETLERLE ÇIKACAKTIR

Abdullah b. Surefeden rivayet edildi ki:
Hz. Mehdi (a.s.)'nin beraberinde, süslenmiş bir halde Peygamberimiz (sav)'in bayrağı olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 65)

Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O, Resulullah (sav)'ın vefatından beri açılmamış olup Hz. Mehdi (a.s.) çıkınca açılacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23)

HZ. MEHDİ (A.S.) İSTANBUL'U MANEN FETHEDECEKTİR

Hz. İbni Amrdan (r.a.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.

   -Denildi ki : Hangi medine? (Hangi şehir?)
   -Buyurdu ki: Konstantiniyye.
   (*) Bu Konstantiniyyenin Hz. Mehdi (a.s.) tarafından yapılacak fethidir. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 204 - Ramuz-el Ehadis, s. 296)

Doğruyu, yanlışı ayırt eden, aldatmayan, çalmayan ve dinine bağlı emiriniz (Hz. Mehdi (a.s.)) Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) fethedecektir. (Mehdilik ve İmamiye, s. 196)

Dünyada hiçbir zaman kalmayıp ancak tek bir gün kalsa bile o günde benim ailemden bir zatın (Hz. Mehdi (a.s.)'nin ) Deylem dağına (yahut eyaletine) ve Konstantiniyye şehrine (İstanbul'a) sahip olması için ALLAH (c.c.) muhakkak o günü uzatacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 74 / Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 440)

Hz. Mehdi (a.s.) Konstantiniyye ve Deylem dağını fethedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)


http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/14224

Medine_GüLü

Ziyaretçi
Mayıs 30, 2009, 01:17:19 ÖS
Paylaşım için Teşekkürler..kardeşim Allah Razı Olsun..

acapella

Ziyaretçi
Mayıs 30, 2009, 03:56:30 ÖS
Allah hepimizden razı olsun İNÞAALLAH...

MiM

ADMiN
11,903
Nisan 24, 2010, 09:13:41 ÖS
Alıntı Yapistanbul ha

bu bahsedilen mehdi sakın adnan hoca olmasın!!!! :D
çünkü yıllardır büyük bir sevgi ve saygıyla yad ettiğimiz, hürmet beslediğimiz hocamıza bu sevgiler fazla gelmiş olmalı ki, taşmaya karar vermiş...
sıradan bir müslüman olmak yetmemiş ki, sonunda mehdi olma yönünde yavaş yavaş nabız yoklamaya, reaksiyon tertleri yapmaya başladı.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Kasým

Ziyaretçi
Nisan 24, 2010, 10:21:13 ÖS
Biraz önce Antalyada çıktığını öğrendim :)

Satuk Buðra

Ziyaretçi
Nisan 26, 2010, 11:00:41 ÖÖ
Kostantiniyyeden kasıt sadece istanbul şehri değil, asrı saadette doğu romaya yani bizansa verilen bir isimdi. Yani bizans devletine verilen isim.
1923 den beri de batı medeniyeti esas alan bir yönetim olduğu için türkiyeye de kostantiniyye denebilir. Zaten hadislerdens anlaşılması gereken de budur. İmam Mehdinin ise Kostantiniyeden zuhur edeceği değil, Kostantiniyyeyi fethedeceği yönündedir hadisler. Böylece şu demek oluyor. Yani İmam Mehdi müslüman Türk halkının yardımı ile islam düşmanı laik rejime son verip islamı hakim kılacaktır. Anlaşılması gereken budur.

Edeb

Ziyaretçi
Temmuz 03, 2010, 11:29:03 ÖS
hadis-i şerifleri doğru anlayamıyoruz demekki..

Mehdi Ali Resul İstanbuldan çıkacakmış ha...

peki nasıl nüzul edeceğini okumadınız mı hadis-i şeriflerde..

önce Mekke'de biad edilecek...sonrasıda okumasını  ve anlamasını bilenlere açık..

o günde Allah kalp gözlerimizi mühürlemesin inşallah...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.130 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017